MENU

Venkovní odvodnění

D18 - Odvodnění zpevněných ploch

D18 - Odvodnění zpevněných ploch | kompletní katalog

V jednotlivých kapitolách naleznete technické informace o každém z produktu. Katalog je vytvořen jako interaktivní, tzn. že je v něm mnoho prokliků, které Vás nasměrují přímo na ceníky, technické výkresy, videa nebo Prohlášení o vlastnostech.

ACO DRAIN® N100

Polymerbetonové žlaby DN100 se spádovaným dnem a bez ochranné hrany.

Zátěž: A15 | B125 | C250 kN

ACO DRAIN® Multiline Seal in

Polymerbetonové žlaby DN100, DN150 a DN200 se spádovaným dnem, ochrannou hrany a integrovaným těsněním.

Zátěž: A15 | B125 | C250 | D400 | E600 kN

ACO DRAIN® Multiline

Polymerbetonové žlaby DN100, DN150, DN200, DN300, DN400 a DN500 se spádovaným dnem a ochrannou hrany.

Zátěž: A15 | B125 | C250 | D400 | E600 kN

ACO DRAIN® XtraDrain

Polypropylenové žlaby DN100, DN150 a DN200 s ochrannou hrany.

Zátěž: A15 | B125 | C250 | D400 kN

ACO DRAIN® S100K - S300K

Polymerbetonové žlaby DN100, DN150, DN200 a DN300 se spádovaným dnem, litinovou ochranou hranou a litinovými rošty.

Zátěž: A15 | B125 | C250 | D400 | E600 | F900 kN

ACO DRAIN® PowerDrain

Polymerbetonové žlaby DN75 (100), DN125 (150), DN175 (200), DN275 (300) se spádovaným dnem, litinovou ochranou hranou a litinovými rošty.

Zátěž: A15 | B125 | C250 | D400 | E600 | F900 kN

ACO DRAIN® Monoblock PD

Polymerbetonové žlaby DN100, DN150 a DN200 monolitické konstrukce bez lepených spojů.

Zátěž: A15 | B125 | C250 | D400 kN

ACO DRAIN® Monoblock RD

Polypropylenové žlaby DN100, DN150, DN200 a DN300 monolitické konstrukce bez lepených spojů.

Zátěž: A15 | B125 | C250 | D400 | E600 | F900 kN

ACO DRAIN® KerbDrain

Polypropylenové obrubníkové odvodnění DN100 monolitické konstrukce bez lepených spojů.

Zátěž: A15 | B125 | C250 | D400 kN

ACO DRAIN® Qmax

Vysokokapacitní odvodňovací systém 225 | 350 | 550 | 700 a 900 mm z PE s vtokovou štěrbinou a integrovaným těsněním.

Zátěž: A15 | B125 | C250 | D400 | E600 | F900 kN

Dvorní, uliční a bodové vpusti

Polypropylenové a polymerbetonové vpusti s nejen litinovými mřížemi.

Zátěž: A15 | B125 | C250 | D400 | E600 | F900

Poklopy a kryty šachet

Kruhové litinové poklopy DN600 | DN800 a výplňové kryty dlažbou 300x300 až 1000x1000 mm.

Zátěž: A15 | B125 | C250 | D400 kN

ACO Stormbrixx

Vsakovací a retenční modulární systémy pro hospodaření s dešťovou vodou.

Zátěž: A15 | B125 | C250 | D400 kN

Příslušenství

Příslušenství k lepení a tmelení žlabových linií.


 

M18 - Dům, byt a zahrada

M18 - Dům, byt a zahrada | katalog s ceníkem

Katalog obsahuje skupiny stavebních prvků kolem Vašeho domu jako jsou odvoňovací žlaby a vpusti, čistící rohože, okna, světlíky, drenážní systémy, Poklopy a sanitu. Katalog je vytvořen jako interaktivní, tzn. že je v něm mnoho prokliků, které Vás nasměrují přímo na technické výkresy, videa nebo další online informace.

BODOVÉ ODVODNĚNÍ

 
 
 
 

ORL A OT PRO ZABUDOVÁNÍ DO ZEMĚ

 
 
 
 

DRENÁŽNÍ SYSTÉMY

 
 
 
 

VSAKOVACÍ, RETENČNÍ SYSTÉMY A KANALIZAČNÍ SYSTÉMY

 
 
 
 

ACO SPORT

pdf ACO Sport.pdf (3.8MB)
 
 
 
 

OCHRANA MIGRUJÍCÍCH OBOJŽIVELNÍKŮ, PLAZŮ A DROBNÝCH SAVCŮ

 
 
 
 
Skupina ACO je výrobcem prvků pro stavebnictví
s vedoucím postavením ve svém oboru v Evropě.
ACO Group je jedním z lídrů na světovém trhu
s odvodňovací technikou.
Sociální sítě
ACO je aktivním uživatelem sociálních médií. Sledujte
nás na Facebooku, LinkedIn, Youtube, Twitteru,
Google Plus, Instagram a Pinterest.
Nahoru