MENU

Privacy

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ – PRIVACY POLICY

Společnosti

 • ACO Industries k.s., IČO: 481 19 458, se sídlem Havlíčkova 260, 582 22 Přibyslav, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. A 4005;
 • ACO Stavební prvky spol. s r.o., IČO: 259 80 009, se sídlem Pávov 141, 586 01 Jihlava, vedená u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. C 62464;
 • ACO Industries Tábor s.r.o., IČO: 260 33 976, se sídlem Průmyslová 1158, 391 02 Sezimovo Ústí, vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp.zn. C 10435;
 • ACO Marine s.r.o., IČO: 601 98 729, se sídlem Praha 5 - Smíchov, Nádražní 3158/72, PSČ 15000, vedená u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 24872;

(dále také všechny společnosti jako „My“) jako správce osobních údajů Vás jako uživatele našich webových stránek, na nichž je uveden odkaz na tyto zásady, odběratele, dodavatele, návštěvníky areálu na adrese našich sídel a návštěvníky námi pořádaných akcí informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá, a proto se budeme v našich vztazích s Vámi vždy těmito zásadami řídit. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují zejména:

 • jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
 • za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a právní základ jejich zpracování;
 • komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
 • po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
 • jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese gdpr@aco.cz nebo na adrese sídla našich společností. V našich společnostech byl též jmenován DPO, společnost Datenschutz Nord, kontaktní údaje datenschutz@aco.com, můžete se tak obracet i přímo na něj. Dále je v našich společnostech činný Chief information security officer, Markus Fiedeldei, +49 4331 354-420, Markus.Fiedeldei@aco.com, který je odpovědnou osobou za ochranu osobních údajů v rámci skupiny ACO.

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. V případě, že navštívíte naše webové stránky, na nichž je uveden odkaz na tyto zásady, můžete zde vyplnit některé naše formuláře, kterými jsou zejména formuláře týkající se volných pozic u nás.
 2. V případě, že nás kontaktujete jakožto uchazeči o práci u nás (a to jak prostřednictvím webových stránek, tak jinou cestou), budete požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě. Tyto Vaše osobní údaje budeme dále zpracovávat, a jsou jimi:
  • jméno a příjmení;
  • e-mailová adresa;
  • životopis, který může obsahovat vedle výše uvedeného alespoň informace o Vašem vzdělání a o Vašich pracovních zkušenostech a o Vašich dalších znalostech či odbornosti dle požadované pozice; v případě, že v životopise uvedete nějaké další osobní údaje, jedná se o Vaše svobodné rozhodnutí nám tyto údaje poskytnout a pro účely výběrového řízení tedy budeme zpracovávat i tyto Vámi poskytnuté osobní údaje.
 1. V případě, že nás navštívíte v sídlech našich společností, budete požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě a budeme zpracovávat následující osobní údaje:
  • jméno a příjmení;
  • společnost, kterou při návštěvě zastupujete;
  • v případě, že vjíždíte do areálu vozidlem, informace z Vašeho řidičského průkazu a RZ vozidla;
  • fotografii (v případě, že nám udělíte svůj souhlas);
  • kamerový záznam Vašeho pohybu po našem areálu.
 1. V případě, že jste naši odběratelé či dodavatelé, budete požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě, které budeme dále zpracovávat. Jsou jimi následující osobní údaje:
  • jméno a příjmení, datum narození či IČO;
  • zastupující společnost (obchodní firmu);
  • adresu, telefonní číslo a e-mail;
  • pracovní pozici zástupce společnosti;
  • číslo bankovního účtu;
  • další osobní údaje, které budou nezbytné pro splnění našeho vzájemného závazku.
 1. V případě, že se budete účastnit akcí, které budeme pořádat, budete požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě, které budeme dále zpracovávat. Jsou jimi následující osobní údaje:
  • jméno a příjmení;
  • adresu, telefonní číslo a e-mail;
  • zastupující společnost (obchodní firmu);
  • pracovní pozici zástupce společnosti;
  • fotografii či kamerový záznam.
Skupina ACO je výrobcem prvků pro stavebnictví
s vedoucím postavením ve svém oboru v Evropě.
ACO Group je jedním z lídrů na světovém trhu
s odvodňovací technikou.
Sociální sítě
ACO je aktivním uživatelem sociálních médií. Sledujte
nás na Facebooku, LinkedIn, Youtube, Twitteru,
Google Plus, Instagram a Pinterest.
Nahoru