MENU

Liniové žlaby

Liniové odvodnění

Liniové odvodnění - schéma

Jak již název vypovídá, liniovým odvodněním je míněno sběrné zařízení, které zachytává dešťovou vodu z dané odvodňované plochy a odvádí ji pryč, například do kanalizace. Toto sběrné zařízení má tvar linie a může být umístěno napříč nebo podélně daného odvodňovaného území.

Liniové odvodňovací systémy ACO jsou vhodné pro instalaci ve všech typech povrchů:

  • dlažby
  • živice
  • beton

Liniové odvodňovací systémy ACO jsou k dispozici ve všech třídách zatížení a v několika typech provedení a dimenzí:

  • třída zátěže: A15 kN - F900 kN dle ČSN EN1433
  • dimenze žlabů: 100, 150, 200, 300, 400 a 500 mm

Na rozdíl od bodového odvodnění pomocí vpustí lze u liniového odvodnění spádovat odvodňovanou plochu pouze ve směru k odvodňovacímu žlabu a není nutné spádovat jednotlivé úseky ploch ke vpustím. Liniový odvodňovací žlab může být veden podél odvodňované plochy (na krajnici, u obrubníku ...) nebo uprostřed s oboustranným spádováním plochy směrem ke žlabu. Žlab vede oproti bodovému odvodnění vodu až k místu napojení systému na kanalizaci. Nemusí se tedy budovat síť přípojek podzemní dešťové kanalizace.

Široký výběr typů a provedení odvodňovacích žlabů od hobby využití po vysoce profesionální aplikace řadí společnost ACO k předním dodavatelů těchto systémů. K dostání jsou žlaby z kvalitního plastu nebo polymerického betonu s různými typy krycích roštů – plastové, pozinkované, litinové nebo nerezové. Pro speciální aplikace jsou vyráběny žlaby monolitické. Samozřejmostí je ucelená řada příslušenství.

Liniové odvodňovací systémy společnosti ACO odpovídají ČSN EN 1433.

Poptávka
Video
Skupina ACO je výrobcem prvků pro stavebnictví
s vedoucím postavením ve svém oboru v Evropě.
ACO Group je jedním z lídrů na světovém trhu
s odvodňovací technikou.
Sociální sítě
ACO je aktivním uživatelem sociálních médií. Sledujte
nás na Facebooku, LinkedIn, Youtube, Twitteru,
Google Plus, Instagram a Pinterest.
Nahoru