MENU

Odlučovače ropných látek

Odlučovače ropných látek (ORL)

Odlučovače ropných látek jsou určeny k zachycení a odloučení neemulgovaných lehkých kapalin (zejména ropných látek) ze znečištěných vod stékajících z dopravních ploch.

Princip fungování:

odlučovače fungují na principu gravitacea koalescence

Použití:

 • k čistění vod před vypouštěním do vodních toků, resp. do veřejné kanalizace, čistíren odpadních vod apod.
 • provozy a prostory zatížené nebezpečným únikem RL – tj. čerpací stanice, parkoviště, komunikace, mycí rampy, autodílny, průmyslové provozy atd.

Rozdělění:

 • Polyetylenové odlučovače pro nízký průtok(NS 3 - NS 15)
  • plně průtočné koalescenční odlučovače ECO PLUS vhodné pro aplikace bez dopravní zátěže
 • Železobetonové odlučovače pro běžné průtoky (NS 3 - NS 100 v plném průtoku, obtokové do NS 160)
  • plně průtočné koalescenční odlučovače OLEOPATOR–K
  • koalescenční odlučovače s obtokem OLEOPASS
 • Kalové jímky
  • integrované
  • samostatné

Výhody:

 • výrobky pro všechny typy aplikací - kompletní výrobkové portfolio (1 - 100 l/s)
 • snadné a rychlé zabudování a zprovoznění
 • možnost objektového řešení
 • stálá účinnost odlučovačů je zachována po celou dobu životnosti stavebního díla
 • jímky odlučovačů jsou vodotěsné a mrazuvzdorné
 • automatický plovákový uzávěr zajišťující bezpečnost
 • jednoduchá údržba - koalescenční vložku lze čistit, není nutná její výměna
 • kvalitní výrobky splňující platné normy
 • jednoduchá instalace signalizačního a bezpečnostního zařízení
 • možnost pojezdu dopravními prostředky

Veškeré koalescenční odlučovače ropných látek ACO jsou konstruovány, zkoušeny, vyráběny a aplikovány jako odlučovače třídy I dle ČSN EN 858. Každá jmenovitá velikost byla vyzkoušena pod dozorem nezávislého institutu LGA Wurzburg, přičemž všechny odlučovače požadavky této normy splnily.

Technická data
Poptávka
Video
Skupina ACO je výrobcem prvků pro stavebnictví
s vedoucím postavením ve svém oboru v Evropě.
ACO Group je jedním z lídrů na světovém trhu
s odvodňovací technikou.
Sociální sítě
ACO je aktivním uživatelem sociálních médií. Sledujte
nás na Facebooku, LinkedIn, Youtube, Twitteru,
Google Plus, Instagram a Pinterest.
Nahoru