MENU

ACO Aplex Prostupy potrubí

ACO Aplex Prostupy potrubí

U řady staveb je nutno zajistit vodotěsné a plynotěsné prostupy potrubí stěnami a základy objektů. Pro spolehlivé a trvalé řešení tohoto problému dodává ACO systém prostupů, ztraceného bednění, pažnic a prostupů ACO Aplex. Jedná se o těsnící prstence pro širokou škálu vnějších profilů prostupujícího potrubí. Těsnící prvky prostupů ze speciální gumy jsou uloženy ve stahovacích segmentech ze žlutě chromátované oceli.
Základním předpokladem pro montáž je dokonalé provedené jádrového vrtu, nebo použití ztraceného bednění. K dosažení dokonalého těsnění, by měl být vrtaný otvor v celé délce opatřen těsnícím nátěrem, který eliminuje průsak mikrotrhlinami.

Rozdělení těsnících prostupů:

  • Aplex MONO - potrubní prostup s jednoduchým těsněním. Odolný proti netlakové vodě.
  • Aplex DUO - potrubní prostup s dvojitým těsněním. Odolný proti tlakové vodě.
  • Ztracené bednění z polymerického betonu nebo nerezové oceli - instaluje se před betonáží a následně usnadňuje osazení prostupů Aplex
  • Pažnice s přírubou pro tlakové těsnění - instaluje se před betonáží základové desky a slouží k vytvoření vodotěsného spoje s vodorovnou izolací a následně usnadňuje osazení prostupů Aplex

Základní charakteristika:

  • Vhodné pro všechny druhy hladkého potrubí
  • Standardizovaná typová řada pro vnější průměr těsněného potrubí od 15 mm až do 275 mm
  • Pro velikost chráničky / vrtu průměru od 50 mm do 350 mm (dle zvoleného průměru potrubí)
  • Vysoká dlouhodobá tepelná odlonost těsnění až 130°C
  • Jiné rozměry a provedení nebo sdružené prostupy dostupné na zakázku

 

Skupina ACO je výrobcem prvků pro stavebnictví
s vedoucím postavením ve svém oboru v Evropě.
ACO Group je jedním z lídrů na světovém trhu
s odvodňovací technikou.
Sociální sítě
ACO je aktivním uživatelem sociálních médií. Sledujte
nás na Facebooku, LinkedIn, Youtube, Twitteru,
Google Plus, Instagram a Pinterest.
Nahoru