ACO Česká republika

Hospodaření s povrchovými vodami


ACO AQUA TOUR je zpět. Znovu se vracíme s oblíbeným seriálem přednášek týkajících se hospodaření s povrchovými vodami. 

Šest měst a šest dní, ve kterých se na praktických příkladech dozvíte jaká jsou největší úskalí při návrhu odvodnění zpevněných ploch dle ČSN EN1433 a jaké jsou nové trendy a požadavky na liniové odvodnění. Další část je zaměřená na návrh odlučovačů lehkých kapalin dle ČSN EN 858 a jejich zkoušení a certifikaci. Závěrečná část je věnována návrhu vsakovacích a retenčních systémů a důležitosti geologických průzkumů v návaznosti na ekonomickou stránku projektu.

Semináře je zařazen do databáze akreditovaných vzdělávacích programů ČKAIT a je ohodnocen jedním kreditním bodem.

Kde se mohu zúčastnit?


Praha, 10.9.2019
IMPACT HUB D10, Drtinova 557/10

Ostrava, 19.9.2019
IMPACT HUB, Sokolská třída 1263/24

Brno, 12.9.2019
IMPACT HUB, Cyrilská 7

Plzeň, 24.9.2019
Hotel Victoria, sál Hala, Borská 19

České Budějovice, 17.9.2019
meatspace, Riegrova 51

Hradec Králové, 26.9.2019
Centrum Andragogiky (cihelna), K Dolíkám 809/8b

Zde se můžete přihlásit

Program semináře

8:30 - 9:00  prezence, ranní káva a občerstvení

9:00 - 10:15  Řízení povrchových vod:

- Návrh odvodnění zpevněných ploch dle ČSN EN 1433

- Největší úskalí návrhu

- Realizace – správné/špatné příklady

- Nové trendy v povrchovém odvodnění (Seal in, drenážní asfalt…)

 

10:30-11:30  Péče o povrchové vody:

- Návrhy odlučovačů lehkých kapalin dle ČSN EN 858

- Legislativní požadavky

- Zkoušení a certifikace odlučovačů

- Nové trendy v čištění odpadních vod (Oleosmart, technické filtry…)

 

11:45 - 13:00  Hospodaření s povrchovými vodami

- Návrh vsakovacích a retenčních systému dle ČSN 759010 a 759011

- Důležitost geologického průzkumu

- Ekonomické řešení nemusí být nejlepší řešení (únosnost systému, chybějící šachty v systémech…)

- Nové trendy – filtrace (Sedismart, technické filtry…)

 13:00 oběd

 

Zeptejte se nás

Chcete se přihlásit osobně nebo máte jakékoliv otázky ohledně přihlášení na seminář? Žádný problém, kontaktujte nás přímo.

Mgr. Kateřina Brázdová

kbrazdova@aco.cz

 

TOP