Komerční kuchyně

Zatímco v domácnostech je v kuchyních voda na vaření a oplach zpravidla odváděna přes dřez, odvodnění komerčních kuchyní se odehrává hlavně na podlaze, kde se nachází odvodňovací systém připojený ke kanalizaci. Systém se skládá ze tří částí: žlabů popřípadě van, vpustí a kanalizačního potrubí. Provozovatelé jsou pak povinni dodržovat zákon v oblasti odpadních vod a zajistit, aby se znečištěná voda nedostávala do veřejné kanalizace. Pro splnění předpisů a zamezení odtoku živočišných a rostlinných tuků a olejů je nutné instalovat odlučovače tuku.

ACO nabízí kompletní řešení. Vedle liniového a bodového odvodnění komerčních kuchyní se můžete také rozhodnout pro kompletní řešení, včetně odlučovače tuku a nerezového kanalizačního potrubí.

Více o ACO HygieneFirstZakulacené rohy pro maximální hygienu

Hygiena je nejvyšší prioritou v komerční kuchyni. Ujistěte se, že všechny součásti odvodňovacího systému mají zakulacené rohy. V rozích se totiž mohou snadno usazovat nečistoty. Nedopusťte, aby se Váš odvodňovací systém stal místem líhně nebezpečných bakterií. Společnost ACO pro tuto oblast vyvinula nerezové odvodnění s hygienickým designem.

Bezpečnost ve velkokuchyních

Povrchy v průmyslové kuchyni by měly být protiskluzové. To platí i pro odvodňovací žlaby a vpusti.

Odvodňovací systém by měl být schopen rychle odvést velké množství vody tak, aby se zabránilo tvorbě louží na podlaze a jeho krycí rošty by měli splňovat předepsané třídy protiskluznosti.Trvalá těsnost

Napojení okraje žlabu nebo vpusti na finální povrch podlahy musí být provedeno jako trvale těsné a hladké.

To nejenže činí systém odolnější a trvanlivější, ale také snižuje riziko různých pracovních úrazů.

Správné nakládání s odpady

Používání běžných popelnic a kontejnerů na bio-odpad pro skladování a likvidaci kuchyňských zbytků a odpadu ze zpracování potravin (vlhký odpad) představuje značné hygienické riziko. Křížová kontaminace, napadení škůdci nebo červi je od začátku zabráněno při likvidaci zbytků mokrou cestou.

Jak hygienicky odvodnit komerční kuchyně?

Portfólio ACO Hygienických žlabů a podlahových van je navrženo na základě hygienických principů pro dosažení optimálního hygienického výkonu.

Podlahové vany jsou ideální pro aplikace, kde je vyžadován vysoký standard hygieny, stejně jako schopnost pojmout a odvést velké množství vody v co nejkratším čase.

Krabicové žlaby se používají v komerčních kuchyních a potravinářském průmyslu v místech, kde není kladen příliš velký důraz na hygienu prostředí.

Výhodou těchto žlabů je jejich variabilita jednotlivých dílů, která umožňuje vyskládat i dlouhé linie ze skladových zásob.

Štěrbinové žlaby jsou vhodné všude tam, kde jsou požadavky na subtilní řešení odvodnění s menším průtokem vody, pro účely sanitace, jako dělící bariéra mezi mokrým a suchým provozem, apod.

Výhodou těchto žlabů je, stejně jako u krabicových žlabů, jejich variabilita jednotlivých dílů, která umožňuje vyskládat i dlouhé linie ze skladových zásob.Hygienické bodové vpusti jsou dostupné ve třech základních velikostech s rozdílnými průtoky. Odtoky jsou provedeny ve vertikálním nebo horizontálním směru a jsou uzpůsobeny pro napojení standardních hrdlových kanalizačních systémů.

Portfólio ACO Hygienických vpustí je navrženo na základě hygienických principů pro dosažení optimálního hygienického výkonu.

Nerezové hrdlové odpadní potrubí ACO PIPE disponuje vysokou tepelnou odolností, stejně tak jako odolností vůči agresivním médiím a již mnoho let se osvědčuje v oblastech potravinářského průmyslu a komerčních kuchyní.

Velmi hladký povrch zajišťuje vynikající průtoky, čímž se snižuje riziko usazenin a prodlužují se intervaly čištění potrubí.Hygienické vpusti

Jaké jsou vhodné odlučovače tuku pro komerční kuchyni?

Jedním z míst, kde lze instalovat odlučovače tuku je vně budovy do země. Pro tento účel nabízíme odlučovače tuku vyráběné z polyetylenu, sklolaminátu nebo železobetonu.

Všechny provedení jsou samonosné s možností instalace pro třídu zatížení až D400.

Dalším vhodným místem pro instalaci odlučovače tuku jsou vnitřní prostory budovy, pod úrovní kuchyně. Pro tento účel nabízíme odlučovače z polyetylenu nebo nerezové oceli v různých stupních komfortní výbavy.

Polyetylenové odlučovače jsou lehčí a lépe se s nimi manipuluje, hladký povrch usnadňuje čištění a složení materiálu propůjčuje vysokou chemickou odolnost

Oproti tomu nerezové odlučovače navíc přidávají výhody ve vysoké tepelné odolnosti (pro odpadní vodu nad 55°C), vysokého hygienického standardu a požárně bezpečného řešení.Čerpací stanice & přečerpávací zařízení

Naše společnost nabízí prefabrikované čerpací stanice pro venkovní instalaci s možností osazení různých typů čerpadel v závislosti na druhu čerpaného média a dalších podmínek.

Nádrže jsou vyrobeny z polyetylenu formou rotačního odlévání jako samonosné nádrže pro umístění do ploch se zátěží až D400.

Pro průmyslové aplikace, za odlučovače tuku a všude tam, kde je nezbytné zajistit bezproblémový provoz se doporučuje čerpací stanice se dvěma čerpadly.

Přečerpávací zařízení ACO jsou určeny pro instalaci uvnitř budovy. Podle dané aplikace jsou zařízení rozděleny pro čerpání šedé nebo černé vody, jsou dostupné v provedení s jedním nebo dvěma čerpadly.

Sběrné nádrže jsou vyrobeny z polyetylenu nebo nerezové oceli a jsou upraveny pro volné ustavení na podlahu nebo pro instalaci do podlahy.

Čerpací stanice
Přečerpávací zařízení

Norma ČSN EN 1672

Potravinářské stroje - Základní pojmy

Norma ČSN EN ISO 14159

Bezpečnost strojních zařízení - Hygienické požadavky pro konstrukci strojních zařízení

Norma ČSN EN 1253-1-3

Podlahové vpusti a střešní vtoky.

Norma ČSN EN 12056

Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy.

Norma ČSN EN 12056-4

Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 4: Čerpací stanice odpadních vod - Navrhování a výpočet

Neváhejte nás kontaktovat. Veškeré kontakty najdete zde!

TOP