Prohlášení o vlastnostech a certifikace

Od 1. července 2013 vstoupilo v platnost nařízení EU, které požaduje, aby všechny výrobky uvedené ve stavebních předpisech, část B, které spadají do harmonizované normy, byly označeny značkou CE. Toto označení CE musí být založeno na prohlášení o vlastnostech, v němž jsou uvedeny příslušné vlastnosti výrobku a zkušební laboratoř, ve které byla testována.

Skupina ACO a prohlášení o vlastnostech

Certifikáty naleznete také přímo na stránce produktu. Stačí kliknout na položku Produkty a vybrat požadovaný produkt. Certifikáty naleznete v přehledu a v sekci Ke stažení.

Produkty
TOP