Prohlížeč není podporován

Používáte starý prohlížeč, který více nepodporujeme. Zvažte prosím použití modernějšího webového prohlížeče jako je Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox, abyste dosáhli co nejlepší uživatelské zkušenosti při používání webových stránek.

Tradiční koalescenční odlučovače filtrují pevné látky a jemné částečky kalu, stejně jako lehké kapaliny obsažené v odpadní vodě. Látky lehkých kapalin se shlukují v kapkách, které se drží na povrchu koalescenčního filtru. V důsledku toho musí být filtr důkladně čištěn v pravidelných intervalech, aby se zabránilo jeho ucpání a tím i nesprávné funkci odlučovače. Intervaly čištění závisí na místě, kde je oddělovač instalován a na jeho zamýšleném účelu. Čištění může také způsobit vysoké provozní náklady v závislosti na stupni znečištění a četnosti čištění.

To neplatí pro odlučovač Oleosmart C – bezfiltrová multikanálová technologie znamená že Oleosmart C nevyžaduje prakticky žádnou údržbu. Není nutné přerušit provoz za účelem čistění koalescenční jednotky (je samočistící díky energii proudění). Následné náklady jsou radikálně sníženy, protože se jednotka nijak neopotřebovává. Otvory velikosti nejméně 40 mm zabraňují zanesení koalescenčních kanálů (např. jemnými nebo pevnými kaly) a následnou akumulaci v odlučovači.

Odlučovač lehkých kapalin ACO Oleosmart C je standardně dodáván ve velikostech NS4 až NS90.

ACO Oleosmart bezfiltrový odlučovač lehkých kapalin z betonu


Produktové výhody

  • Minimální údržba díky bezfiltrové multikanálové technologii
  • Dlouhé proudění zajišťující vysoký efekt usazování – více jak 90 %
  • Provozní spolehlivost díky řízení nízkoturbulentního proudění

Separační proces Oleosmart

Princip funkce ACO Oleosmart C je založen na využití kinetické energie vody proudící ven. Odlučovač lehkých kapalin separuje oleje, sedimenty a jemné částečky z odpadní vody prostřednictvím gravitace. Proudící kapalina je vedena přes usměrňovač do vnějších nezanášejících se koalescenčních kanálů, kde probíhá separační proces. Inovativní, bezfiltrová multikanálová technologie znamená že Oleosmart C
nevyžaduje prakticky žádnou údržbu a nabízí maximální provozní spolehlivost.Současné oddělení kalu a lehkých kapalin v celé separační komoře.

Jemná separace díky dlouhé průtokové části.

Malé kapky oleje, které nelze oddělit na základě rozdílné hustoty s vodou, drží na koalescenčním prvku. Jakmile se malé kapky shluknou do větší formy, koalescenční jednotka je již neudrží a velké kapky začnou stoupat k vodní hladině, kde se spojí s olejovou vrstvou. Tím je separace dokončena.

Modulární princip pro Oleopator C, Oleosmart C a kalové jímky

Všechny jímky následují flexibilní modulární princip. Jednoduchá architektura dovoluje, aby systémy bylo možné konfigurovat individuálně. Uživatelé tak mohou rychle a jednoduše vybírat základní jímky 1 a zákrytové desky 2.

Individuální produkt lze sestavit krok za krokem pomocí požadované jmenovité velikosti. V závislosti na požadované hloubce nátoku lze rozlišovat mezi standardní a nastavitelnou variantou. Pro sestavu konečné stavebnní výšky je třeba zvolit odpovídající nástavné kroužky 3.

Údržba

Údržba

Produktové video

Produktové video
Ceny dostupné na vyžádání.
ACO Oleopator-C - technické listypdf
ACO Oleosmart - Informace k návrhupdf
ACO Oleosmart-C - Návod k pokládcepdf
ACO Oleosmart-C - DoP prohlášení o vlastnostech pro NS4 - NS20pdf
ACO Oleosmart-C - DoP prohlášení o vlastnostech pro NS60 - NS90pdf
ACO Oleosmart-C - bezfiltrové odlučovače lehkých kapalin NS4 až NS20pdfdwg
ACO Oleosmart-C - bezfiltrové odlučovače lehkých kapalin NS40 až NS90pdfdwg
ACO Oleosmart-C - samostatné kalové jímkypdfdwg
ACO Oleosmart-C - příslušenstvípdfdwg