Prohlížeč není podporován

Používáte starý prohlížeč, který více nepodporujeme. Zvažte prosím použití modernějšího webového prohlížeče jako je Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox, abyste dosáhli co nejlepší uživatelské zkušenosti při používání webových stránek.

Tradiční koalescenční odlučovače filtrují pevné látky a jemné částečky kalu, stejně jako lehké kapaliny obsažené v odpadní vodě. Látky lehkých kapalin se shlukují v kapkách, které se drží na povrchu koalescenčního filtru. V důsledku toho musí být filtr důkladně čištěn v pravidelných intervalech, aby se zabránilo jeho ucpání a tím i nesprávné funkci odlučovače. Intervaly čištění závisí na místě, kde je oddělovač instalován a na jeho zamýšleném účelu. Čištění může také způsobit vysoké provozní náklady v závislosti na stupni znečištění a četnosti čištění.

To neplatí pro odlučovač Oleosmart C – bezfiltrová multikanálová technologie znamená že Oleosmart C nevyžaduje prakticky žádnou údržbu. Není nutné přerušit provoz za účelem čistění koalescenční jednotky (je samočistící díky energii proudění). Následné náklady jsou radikálně sníženy, protože se jednotka nijak neopotřebovává. Otvory velikosti nejméně 40 mm zabraňují zanesení koalescenčních kanálů (např. jemnými nebo pevnými kaly) a následnou akumulaci v odlučovači.

Odlučovač lehkých kapalin ACO Oleosmart C je standardně dodáván ve velikostech NS4 až NS90.

ACO Oleosmart bezfiltrový odlučovač lehkých kapalin z betonu


Produktové výhody

  • Minimální údržba díky bezfiltrové multikanálové technologii
  • Dlouhé proudění zajišťující vysoký efekt usazování – více jak 90 %
  • Provozní spolehlivost díky řízení nízkoturbulentního proudění

Separační proces Oleosmart

Princip funkce ACO Oleosmart C je založen na využití kinetické energie vody proudící ven. Odlučovač lehkých kapalin separuje oleje, sedimenty a jemné částečky z odpadní vody prostřednictvím gravitace. Proudící kapalina je vedena přes usměrňovač do vnějších nezanášejících se koalescenčních kanálů, kde probíhá separační proces. Inovativní, bezfiltrová multikanálová technologie znamená že Oleosmart C
nevyžaduje prakticky žádnou údržbu a nabízí maximální provozní spolehlivost.

Současné oddělení kalu a lehkých kapalin v celé separační komoře.

Jemná separace díky dlouhé průtokové části.

Malé kapky oleje, které nelze oddělit na základě rozdílné hustoty s vodou, drží na koalescenčním prvku. Jakmile se malé kapky shluknou do větší formy, koalescenční jednotka je již neudrží a velké kapky začnou stoupat k vodní hladině, kde se spojí s olejovou vrstvou. Tím je separace dokončena.

Modulární princip pro Oleopator C, Oleosmart C a kalové jímky

Všechny jímky následují flexibilní modulární princip. Jednoduchá architektura dovoluje, aby systémy bylo možné konfigurovat individuálně. Uživatelé tak mohou rychle a jednoduše vybírat základní jímky 1 a zákrytové desky 2.

Individuální produkt lze sestavit krok za krokem pomocí požadované jmenovité velikosti. V závislosti na požadované hloubce nátoku lze rozlišovat mezi standardní a nastavitelnou variantou. Pro sestavu konečné stavebnní výšky je třeba zvolit odpovídající nástavné kroužky 3.

Údržba

Údržba

Produktové video

Produktové video
Ceny dostupné na vyžádání.
ACO Oleopator-C - technické listypdf
ACO Oleosmart - Informace k návrhupdf
ACO Oleosmart-C - Návod k pokládcepdf
ACO Oleosmart-C - DoP prohlášení o vlastnostech pro NS4 - NS20pdf
ACO Oleosmart-C - DoP prohlášení o vlastnostech pro NS60 - NS90pdf
ACO Oleosmart-C - bezfiltrové odlučovače lehkých kapalin NS4 až NS20pdfdwg
ACO Oleosmart-C - bezfiltrové odlučovače lehkých kapalin NS40 až NS90pdfdwg
ACO Oleosmart-C - samostatné kalové jímkypdfdwg
ACO Oleosmart-C - příslušenstvípdfdwg

Separationsprozess Oleosmart

Der neue ACO Leichtflüssigkeitsabscheider Oleosmart-C trennt mithilfe der Gravitation Öl, Sedimente und Feinpartikel vom Abwasser. Das Funktionsprinzip basiert dabei auf der Nutzung der Bewegungsenergie aus dem abfließenden Wasser.

Hierzu wird die einströmende Flüssigkeit über eine Prallplatte in die äußeren, verstopfungsfreien Koaleszenzkanäle geleitet, wo sich der Separationsprozess vollzieht.

Simultane Trennung von Schlamm und Leichtflüssigkeit im gesamten Abscheideraum

Feinseparation durch lange Fließstrecke

Kleine Öltröpfchen, die nicht infolge ihrer Dichtedifferenz zum Wasser abgeschieden werden, haften an das Koaleszenzelement an. Sobald die Haftigkeit des sich bildenden Ölfilms überschritten ist, lösen sich große Öltröpfchen wieder ab, schwimmen auf und sind somit abscheidbar.

Baukastenprinzip für Oleosmart, Oleopator und Schlammfang

Alle Schachtprodukte folgen dem flexiblen Baukastenprinzip. Die Artikelstruktur ermöglicht die Anlagen individuell zu konfigurieren. Behälter 1 und Abdeckplatte 2 können zeitsparend und schnell ausgewählt werden.

Über die erforderliche Nenngröße kann Schritt für Schritt das passende Produkt zusammengestellt werden. Abhängig von der benötigten Zulauftiefe kann zwischen den Varianten Standard und Ausbaufähig unterschieden werden. Zur Anpassung der finalen Einbauhöhe sind die passenden Schachtringe 3 in Höhe und Dimension auszuwählen.

Die passende Nenngröße für den Ölabscheider Oleosmart ist von verschiedenen Faktoren - wie der Größe der Einzugsfläche, der Dichte der Leichtflüssigkeit, den zusätzlichen Anschlüssen und der Art der Anwendung abhängig.

Die erdeingebauten Oleosmart Ölabscheider sind in Nenngröße 4 bis Nenngröße 20 standardmäßig lieferbar.

Gerne helfen wir Ihnen bei der Bemessung der erforderlichen Nenngröße!

Kontaktieren Sie uns!

Ihr Ansprechpartner

Markus Spörk
Anwendungstechnik

Telefon: +43 / 2252 / 22 420 - 8042
Fax: +43 / 2252 / 22 420 - 8030

markus.spoerk@aco.at

ACO Oleosmart Preisliste 2017pdf
Prospekt ACO Stormbrixxpdf
Prospekt ACO Regenwasserbewirtschaftungpdf
ACO Oleosmart Einbauanleitungpdf
Technische Zeichnung 1pdfdwg
Technische Zeichnung 2pdfdwg
Technische Zeichnung 3pdfdwg
Technische Zeichnung 4pdfdwg
Technische Zeichnung 5pdfdwg
Technische Zeichnung 6pdfdwg
Ausschreibungstext 1pdfdwg
Ausschreibungstext 2pdfdwg
Ausschreibungstext 3pdfdwg