Ulice

Pro přepravu zboží všeho druhu, ale také pro osobní dopravu jsou dnes silnice nepostradatelné. Příliš často zapomínáme, že jejich rozšiřování a údržba jsou součástí funkčního dopravního systému. Základní renovace zahrnuje zároveň instalaci nového odvodňovacího systému.

Jako odborníci na hospodaření s dešťovou vodou, vám rádi poradíme, jak správně a efektivně shromažďovat, vyčistit, odvést a zadržovat a jak správně navracet vodu do vodního cyklu.


Provozní zatížení

Kanalizační poklopy instalované do vozovky, jsou vystaveny vysokému dynamickému zatížení. Časté přejíždění při vyšších rychlostech a silné zatížení kamionovou a nákladní dopravou vyžaduje jejich vysokou odolnost a dlouhodobou spolehlivost.

Čištění pevných látek

Voda zachycená z ulic a silnic obvykle obsahuje tuhé látky, jako jsou třeba listy nebo písek. Dobrý samočistící účinek a vysoký koeficient průtoku vody jsou nezbytné už při samotném sběru vody.

Aquaplaning

Srážky musí být ze silnic rychle a účinně odvedeny. V opačném případě mohou snadno ohrozit dopravu. Kaluže a velké množství vody mohou vést k aquaplaningu nebo může v období mrazů voda na vozovce rychle zamrzat. Rovněž je třeba vyhnout se pronikání vody do povrchu vozovky, tak aby nedošlo k jejímu poškození mrazem.

Čištění od pohonných hmot, těžkých kovů a posypových solí

V závislosti na hustotě provozu může odpadní voda obsahovat také znečišťující látky jako jsou pohonné hmoty, zinek z opotřebení pneumatik nebo měď z brzdových systémů. V zimních měsících je pak velkou zátěží také posypová sůl. V závislosti na typu znečištění vody lze použít různé odlučovače nebo filtry.

Jaké jsou možnosti odvodnění?

ACO Combipoint PP používá lehké plastové vpusti, které jsou otočné, teleskopické, naklonitelné a vodotěsné.

Díky inovativní modulární konstrukci mohou být odtokové díly vyrobeny přesně podle místních stavebních podmínek.

Uliční vpust ACO Combipoint PP

Použití do třídy zatížení F900 kN

Záruka maximální stability zejména v oblastech podélného a příčného odvodnění silnic. Monolitické těleso žlabu je extrémně odolné a rezistentní proti vandalismu. Barevné provedení natur a antracit. Přímé napojení asfaltu až do zátěže E 600.

ACO Monoblock RD

ACO DRAIN® KerbDrain je obrubník a zároveň odvodnění v jednom.

Je ideálním pro odvodnění silnic, ulic nebo kruhových objezdů.

Protože je KerbDrain barevný jako standardní betonové obrubníky, jeho použití dotváří jednotný estetický vzhled.

ACO DRAIN® KerbDrainPoklopy ACO jsou nehlučné a spolehlivě těsné.

V závislosti na aplikaci nabízíme poklopy, kryty šachet nebo kryty se speciálními vlastnostmi.

Pro silnice s vysokým provozem je ACO Multitop dobrou volbou.

PoklopyJak správně čistit odpadní vody?

  • Separace pevných látek z povrchové vody
  • Prostřednictvím vnitřní garntury protékající voda zvolna rotuje, čímž dochází k postupné separaci pevných látek, které se usazují na dně nádrže
  • Dlouhá doba průtoku optimalizuje sedimentaci pevných látek
  • Příznivé pořizovací a provozní náklady
  • Nízké náklady na instalaci díky minimálnímu nároku na prostor
  • Zaručená optimální přístupnost pro údržbu, čištění a likvidaci díky odnímatelným prvkům
  • Koalescenční filtr může být vyměněn bez nutnosti vyčerpat odlučovač
Sedimentační šachty SedismartJak zadržovat dešťovou vodu a jak ji správně vsakovat?

Modulární infiltrační systém je vhodný pro

  • Zachycení dešťové vody
  • Skladování dešťové vody
  • Zasakování déšťové vody

Ve srovnání s konvenčními řešeními, stohovatelnost základních prvků snižuje náklady na dopravu a tím i spotřebu CO2 a zároveň i požadavky na skladovací prostor i prostor na staveništi o více než polovinu.

Neomezená kontrola a údržba celého plošného systému je možná díky otevřenosti systému.

Konstrukce vírového regulátoru průtoku ACO Q-Brake je založena na mechanickém principu víření vody fungující bez jakýkoliv pohyblivých částí.

Na rozdíl od běžných metod, ACO Q-Brake Vortex je méně náchylný k zanesení a umožňuje vyšší průtok i při nižší úrovni vody (nižší vodní sloupec).

Norma EN 1433

Odvodňovací žlábky pro dopravní a pěší plochy. Klasifikace, konstrukční zásady, zkoušení, označování a hodnocení shody.

Norma EN 124-1

Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy.TOP