Prohlížeč není podporován

Používáte starý prohlížeč, který více nepodporujeme. Zvažte prosím použití modernějšího webového prohlížeče jako je Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox, abyste dosáhli co nejlepší uživatelské zkušenosti při používání webových stránek.

Ulice

Pro přepravu zboží všeho druhu, ale také pro osobní dopravu jsou dnes silnice nepostradatelné. Příliš často zapomínáme, že jejich rozšiřování a údržba jsou součástí funkčního dopravního systému. Základní renovace zahrnuje zároveň instalaci nového odvodňovacího systému.

Jako odborníci na hospodaření s dešťovou vodou, vám rádi poradíme, jak správně a efektivně shromažďovat, vyčistit, odvést a zadržovat a jak správně navracet vodu do vodního cyklu.


Provozní zatížení

Kanalizační poklopy instalované do vozovky, jsou vystaveny vysokému dynamickému zatížení. Časté přejíždění při vyšších rychlostech a silné zatížení kamionovou a nákladní dopravou vyžaduje jejich vysokou odolnost a dlouhodobou spolehlivost.

Čištění pevných látek

Voda zachycená z ulic a silnic obvykle obsahuje tuhé látky, jako jsou třeba listy nebo písek. Dobrý samočistící účinek a vysoký koeficient průtoku vody jsou nezbytné už při samotném sběru vody.

Aquaplaning

Srážky musí být ze silnic rychle a účinně odvedeny. V opačném případě mohou snadno ohrozit dopravu. Kaluže a velké množství vody mohou vést k aquaplaningu nebo může v období mrazů voda na vozovce rychle zamrzat. Rovněž je třeba vyhnout se pronikání vody do povrchu vozovky, tak aby nedošlo k jejímu poškození mrazem.

Čištění od pohonných hmot, těžkých kovů a posypových solí

V závislosti na hustotě provozu může odpadní voda obsahovat také znečišťující látky jako jsou pohonné hmoty, zinek z opotřebení pneumatik nebo měď z brzdových systémů. V zimních měsících je pak velkou zátěží také posypová sůl. V závislosti na typu znečištění vody lze použít různé odlučovače nebo filtry.

Jaké jsou možnosti odvodnění?

ACO Combipoint PP používá lehké plastové vpusti, které jsou otočné, teleskopické, naklonitelné a vodotěsné.

Díky inovativní modulární konstrukci mohou být odtokové díly vyrobeny přesně podle místních stavebních podmínek.

Uliční vpust ACO Combipoint PP

Použití do třídy zatížení F900 kN

Záruka maximální stability zejména v oblastech podélného a příčného odvodnění silnic. Monolitické těleso žlabu je extrémně odolné a rezistentní proti vandalismu. Barevné provedení natur a antracit. Přímé napojení asfaltu až do zátěže E 600.

ACO Monoblock RD

ACO DRAIN® KerbDrain je obrubník a zároveň odvodnění v jednom.

Je ideálním pro odvodnění silnic, ulic nebo kruhových objezdů.

Protože je KerbDrain barevný jako standardní betonové obrubníky, jeho použití dotváří jednotný estetický vzhled.

ACO DRAIN® KerbDrain

Poklopy ACO jsou nehlučné a spolehlivě těsné.

V závislosti na aplikaci nabízíme poklopy, kryty šachet nebo kryty se speciálními vlastnostmi.

Pro silnice s vysokým provozem je ACO Multitop dobrou volbou.

Poklopy

Jak správně čistit odpadní vody?

  • Separace pevných látek z povrchové vody
  • Prostřednictvím vnitřní garntury protékající voda zvolna rotuje, čímž dochází k postupné separaci pevných látek, které se usazují na dně nádrže
  • Dlouhá doba průtoku optimalizuje sedimentaci pevných látek
  • Příznivé pořizovací a provozní náklady
  • Nízké náklady na instalaci díky minimálnímu nároku na prostor
  • Zaručená optimální přístupnost pro údržbu, čištění a likvidaci díky odnímatelným prvkům
  • Koalescenční filtr může být vyměněn bez nutnosti vyčerpat odlučovač
Sedimentační šachty Sedismart

Jak zadržovat dešťovou vodu a jak ji správně vsakovat?

Modulární infiltrační systém je vhodný pro

  • Zachycení dešťové vody
  • Skladování dešťové vody
  • Zasakování déšťové vody

Ve srovnání s konvenčními řešeními, stohovatelnost základních prvků snižuje náklady na dopravu a tím i spotřebu CO2 a zároveň i požadavky na skladovací prostor i prostor na staveništi o více než polovinu.

Neomezená kontrola a údržba celého plošného systému je možná díky otevřenosti systému.

Konstrukce vírového regulátoru průtoku ACO Q-Brake je založena na mechanickém principu víření vody fungující bez jakýkoliv pohyblivých částí.

Na rozdíl od běžných metod, ACO Q-Brake Vortex je méně náchylný k zanesení a umožňuje vyšší průtok i při nižší úrovni vody (nižší vodní sloupec).

Norma EN 1433

Odvodňovací žlábky pro dopravní a pěší plochy. Klasifikace, konstrukční zásady, zkoušení, označování a hodnocení shody.

Norma EN 124-1

Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy.

Michal Pátek

Technický konzultant a podpora prodeje


Západní, jižní a východní Čechy

Mobil: +420 603 144 665
Fax: +420 567 121 729

mpatek@aco.czDominik Rous

Technický konzultant a podpora prodeje


Jiřní a severní Morava

Mobil: +420 731 193 913

Fax: +420 567 121 729

drous@aco.cz

Jana Klapková

Technický konzultant a podpora prodeje


Praha a střední Čechy

Mobil: +420 725 793 073
Fax: +420 567 121 729

jklapkova@aco.cz