Prohlížeč není podporován

Používáte starý prohlížeč, který více nepodporujeme. Zvažte prosím použití modernějšího webového prohlížeče jako je Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox, abyste dosáhli co nejlepší uživatelské zkušenosti při používání webových stránek.

Chráníme lidi před vodou a vodu před lidmi.

Stále extrémnější povětrnostní podmínky vyžadují stále kompexnější řešení odvodnění. Za tímto účelem ACO vytváří chytrá systémová řešení, která fungují v obou směrech: Chrání lidi před vodou a vodu před lidmi. Každý produkt ACO pomáhá vodě v jejím koloběhu, s cílem její dalšího ekologického a ekonomického využití.

Také měnící se podmínky životního prostředí a zvyšující se provozní zatížení vyžadují stále odpovědnější využívání vody jako zdroje. Naše chytré technologie jsou zaměřeny na požadavky budoucnosti týkající se dalšího využívání vody.

ACO Video SWM Hospodareni S Povrchovou Vodou

Koloběh vodyCo je na začátku cesty hospodaření s povrchovou vodou?

Povrchová voda nebo kapaliny musejí být co nejrychleji a nejefektivněji odvedeny z povrchu do kanalizace. Tato část systémového řetězce ACO zajišťuje ochranu, bezpečnost a pohodlí pro lidi, budovy a dopravní infrastrukturu v bezprostřední blízkosti.

Co je nutné pro správné čištění vody?

Prostřednictvím integrovaných fyzikálních, chemických nebo biologických procesů se znečištěná voda ošetřuje tak, aby mohla být vypuštěna do veřejné kanalizace jako nezávadná. Tato část systémového řetězce ACO vytváří podmínky pro správné čištění a udržitelný rozvoj.

Jak jsou uchovávané zachycené povrchové vody?

Retenční a infiltrační nádrže zajišťují, že povrchová voda nebo tekutiny, které mají být zpracovány, zůstanou uvnitř systému a odtud mohou být dále řízeny. Tato část systémového řetězce ACO zvyšuje ochranu a bezpečnost v extrémních podmínkách, jako jsou silné srážky, záplavy nebo znečištění nebezpečnými kapalinami.

Jak je povrchová voda správně vypouštěna?

Regulátory odtoků a potrubní systémy odvádějí zadrženou a vyčištěnou vodu dále do kanalizace. Tato část systémového řetězce ACO řídí cestu zadržené a upravené vodu do kanalizace, pro opětovné použití nebo navrácení zpět do přirozeného vodního cyklu.


Čištění povrchových vod

Řízené vypouštění

Potřebujete poradit s vaším projektem?

Pomůžeme vám navrhnout nejúčinnější a nejefektivnější řešení hospodaření s povrchovou vodou. Neváhejte se na nás obrátit i při řešení technických detailů. Naši odborníci jsou zde pro vás.

Pokud máte zájem o zasílání novinek o našich produktech, vyplňte prosím tento formulář.