Prohlížeč není podporován

Používáte starý prohlížeč, který více nepodporujeme. Zvažte prosím použití modernějšího webového prohlížeče jako je Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox, abyste dosáhli co nejlepší uživatelské zkušenosti při používání webových stránek.

Parkovací domy & garáže

Společnost ACO vyvinula produkty speciálně pro oblast víceúrovňového parkování. Ty byly navrženy tak, aby splňovaly zvláštní požadavky na odvodnění parkovacích podlaží.

Jako poskytovatel řešení pro řízení povrchových vod společnost ACO nabízí produkty pro všechny fáze odvodnění. To znamená zachycení, předčištění, zadržování, čerpání, vypouštění a opětovné použití vody.


Vandalism safe

Efficiency

Durability

Vjezd do parkovacího domu

Aby nedošlo ke kolizím, musí být vjezdy ke garážovým stáním suché. Kromě toho patří příjezdové rampy mezi nejnamáhanější a nejvíce využívanou oblast v podzemních garážích a parkovacích domech. V tomto prostoru je tedy nutné uvažovat zejména s robustními žlaby, které jsou přizpůsobeny zvláštnostem ramp.

Nízká skladba konstrukce

Je známe, že vícepodlažní parkoviště využívají každý centimetr. To se samozřejmě týká také obecného plánování parkovacích domů, kdy konstrukční skladba stropu je obzvláště nízká. Proto je nutné, aby odvodňovací žlaby a odtoky splňovaly tyto zvláštní požadavky.

Nechráněné plochy

Během silných dešťů musí být odvodňovací systém schopen rychle a bezpečně zachycovat a vypouštět větší množství dešťové vody. Je nutné si uvědomit, že horní nechráněné plochy jsou vystaveny permanentnímu přímému slunečnímu svitu. Díky obzvlášť odolným žlabům se tak můžete vyhnout případným škodám nebo poruchám.

Pohyb aut & parkování

Při plánování je nutné si uvědomit, že na parkovištích jsou denně prováděny stovky manévrů. To ovlivňuje nejen povrch, ale také odvodnění. V případě nešťastných pokusů při parkování může dojít k poškození vnějšího odtokového potrubí. Proto také ono by mělo být trvanlivé a obzvláště odolné proti poškození nebo proražení.

Čisté odpadní vody

Žádné znečišťující látky, jako je benzín nebo olej, by neměly proniknout do půdy nebo do podzemních vod. Proto musí být odpadní voda z parkovacích ploch před vypuštěním a infiltrací vyčištěna. To je zajištěno pomocí vhodných odlučovačů lehkých kapalin. Rovněž je nutné uvažovat o separaci těžkých kovů, které pocházejí z oděru pneumatik nebo brzdových systémů. K tomuto účelu slouží filtr těžkých kovů.

Jaké jsou možnosti odvodnění?


Deckline - žlaby speciálně určené pro parkovací domy


Vhodné pro betonové podlahy.

ACO DRAIN® Deckline S odvodňovací žlaby jsou 100% těsné, vyrobené z nerezové oceli s vhodnými rošty z nerezové oceli.

Vhodné pro stěrkové plochy podlach.

ACO DRAIN® Deckline SF odvodňovací žlaby jsou 100% těsné, vyrobené z nerezové oceli, vybavené přírubou pro snadné napojení stěrkové podlahy. Vhodné rošty z nerezové oceli dotvoří výsledný vzhled.

Pro montáž do asfaltu.

ACO DRAIN® Deckline P dvodňovací žlaby jsou 100% těsné, vyrobené zpolymerbetonu, s nízkou konstrukční výškou. Vhodné rošty z kompozitu nebo litiny dotvoří výsledný vzhled.

Ploché žlaby z polymerového betonu jsou ideálním řešením pro odvodnění parkovacích podlaží.

Plochý žlab je obzvláště robustní a odolný. Volitelně je pak k dispozici s těsněným odtokovým otvorem nebo s předtvarováním pro odtokový otvor.

ACO Ploché žlaby

Jak správně čistit odpadní vody?

Použití: Výtahové šachty, myčky, automobilové dílny, podzemní garáže a parkovací domy.

Odlučovač lehkých kapalin Coalisator-P je vybaven nosným košem a koalescenčním filtrem. Odlučovače mají servisní otvor o průměru 450 mm. Volitelné lze připojit signalizační systémy. V závislosti na aplikaci lze nástavec varianty pro pozemní instalaci na stavbě výškově zkrátit.

Použití: Čerpací stanice, mycí linky, letiště, průmyslové a komerční plochy.

Oleosmart-G vyrobený z GRP s instalovanou bezfiltrovou multikanálovou technologií je prakticky bezúdržbový. Významnou výhodou je snadná instalace a nízká hmotnost díky inovativnímu GRP materiálu. Oleosmart-G přesvědčí svojí účinností sedimentace více jak 90%. Inspekční vstupní otvor může být použit pro zkoušku těsnosti.

Použití: Čerpací stanice, mycí linky, letiště, průmyslové a komerční plochy.

Díky inovativní multikanálové technologii se Oleosmart-C stává prakticky bezúdržbový a nabízí maximální provozní bezpečnost.

Stejně jako Oleosmart-G vyrobený z GRP, je Oleosmart-C bezfiltrový odlučovač a přesvědčí svojí účinností sedimentace více jak 90%. Inspekční vstupní otvor může být použit pro zkoušku těsnosti.Jak zadržovat dešťovou vodu a jak ji správně vsakovat?


Modulární infiltrační systém je vhodný pro

  • Zachycení dešťové vody
  • Skladování dešťové vody
  • Zasakování déšťové vody

Ve srovnání s konvenčními řešeními, stohovatelnost základních prvků snižuje náklady na dopravu a tím i spotřebu CO2 a zároveň i požadavky na skladovací prostor i prostor na staveništi o více než polovinu.

Neomezená kontrola a údržba celého plošného systému je možná díky otevřenosti systému.

ACO Stormbrixx HD a SD

Konstrukce vírového regulátoru průtoku ACO Q-Brake je založena na mechanickém principu víření vody fungující bez jakýkoliv pohyblivých částí.

Na rozdíl od běžných metod, ACO Q-Brake Vortex je méně náchylný k zanesení a umožňuje vyšší průtok i při nižší úrovni vody (nižší vodní sloupec).


Q-Brake regulátor průtoku

Norma EN 1433

Odvodňovací žlábky pro dopravní a pěší plochy. Klasifikace, konstrukční zásady, zkoušení, označování a hodnocení shody..

Norma EN 124

Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy.

Norma EN 858-1

Odlučovače lehkých kapalin.

Neváhejte nás kontaktovat. Veškeré kontakty najdete zde!

Michal Pátek

Technický konzultant a podpora prodeje


Západní, jižní a východní Čechy


Mobil: +420 603 144 665

Fax: +420 567 121 729

mpatek@aco.cz

Jana Klapková

Technický konzultant a podpora prodeje


Praha a střední Čechy


Mobil: +420 725 793 073

Fax: +420 567 121 729

jklapkova@aco.cz