Prohlížeč není podporován

Používáte starý prohlížeč, který více nepodporujeme. Zvažte prosím použití modernějšího webového prohlížeče jako je Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox, abyste dosáhli co nejlepší uživatelské zkušenosti při používání webových stránek.

Střechy a fasády

Na plochých střechách, balkonech a terasách je nezbytné odvádět dešťovou vodu nebo sníh. Pouze funkční odvodňovací systém zabraňuje průniku vlhkosti do obytných prostor nebo konstrukcí budovy. Drenážní žlaby ACO se instalují před vstupy na terasu a podél obvodových stěn budovy. Jsou přizpůsobeny zvláštním požadavkům bezbariérových terasových vstupů a chrání tak dům před pronikáním vlhkosti. Tímto způsobem významně přispívají k trvalé vodonepropustnosti stavby a zároveň umožňují bezbariérový přístup.

Protipožární ochrana a odvodnění plochých střech

Vždy dodržujte předpisy požární ochrany. U plochých střech je protipožární ochrana střešních vpustí vyžadována, jestliže jsou vpusti umístěny od navazující stěny objektu (s otvory nebo z materiálů bez dostatečné protipožární odolnosti) menší než 5 m.

Ploché střechy musí být vybaveny samostatným nouzovým odvodňovacím systémem, který zajišťuje bezpečný odtok vody i při extrémních srážkách. Nouzové odvodnění nesmí být připojeno do dešťové kanalizace pro hlavní odvodňovací systém, ale mělo by být odvedeno volně na terén.



Nepodceňujte vlhkost v oblasti dveří a fasády

Terasy, střešní zahrady a balkóny mají obzvláště citlivá místa u dveří a fasád. Je tedy nezbytné zajistit jejich ochranu proti pronikání vlhkosti. Příliš často je odvodnění těchto oblastí podceňováno. Oprava však může být často ekonomicky nákladnější než správný návrh a instalace vhodného odvodnění.

Pro instalaci dle standardů je nezbytné, aby byl odvodňovací žlab navržen s přesahem dveří po obou stranách.

Dokonce i velké dešťové srážky by pak měly být snadno a rychle odvedeny. Správná šířka žlabu a plocha vtoku jsou pro tento účel zásadní.

Kritéria pro výběr střešní vpusti

Při plánování odvodnění byste měli dbát nejen na jmenovitou velikost, ale i na zatížení a trasu kudy povede potrubí. Průtok střešních vpustí přímo souvisí s jmenovitou velikostí jejich odtoků. V závislosti na plánovaném zatížení musí být vybrán vhodný typ vpusti a roštu. Přípojka potrubního vedení je instalována v souladu se konstrukčními podmínkami ve stropní konstrikci nebo pod ní. Podle toho je nutné vybrat střešní vpusti se sklonem odtoku 1,5° (boční) nebo 90° (svislý).

Kritéria pro výběr odvodnění balkónů a teras

Podobně jako u plochých střech se na balkónech a terasách může hromadit dešťová voda nebo sníh. Pouze funkční odvodňovací systém zabraňuje průniku vlhkosti do obytných prostor nebo konstrukcí budovy.

Při plánování vhodného odvodnění je důležité zvážit správné utěsnění proti vlhkosti a povrchovou krytinu. Nezapomeňte vzít v úvahu, zda je balkón mezi jinými balkóny (pod nebo nad jsou další balkóny nebo terasy) či nikoliv.

Jaké existují možnosti odvodnění?

Odvodnění plochých střech, balkónů a teras

ACO drenážní žlaby zajišťují bezpečné a rychlé odvedení i přívalových srážek s dodatečnou rezervou proti vzduté vodě.

Drenážní žlaby vyrábíme jak z nerezové oceli, tak i z pozinkované oceli. Bez problémů se tak dokonale přizpůsobí všem architektonicky náročným projektům.

Pro drenážní žlaby je k dispozici několik designových roštů.

ACO Balkónové a terasové vpusti jsou vhodné pro konstrukce s hydroizolací i bez ní.

Produktová řada těchto vpustí nabízí řešení samostatných vtoků pro odvodnění jednotlivých teras/balkónů, stejně tak jako přímých vpustí, které umožňují sloučení několika balkónových odtoků nad sebou. Oba druhy vpustí jsou dostupné v provedení s poziční přírubou pro konstrukce bez hydroizolační vrstvy nebo včetně příruby pro systémové napojení hydroizolačních vrstev.

Variabilní gravitační systém vpustí ACO SPIN lze použít v různých střešních konstrukcích

Aplikace a řešení:

  • Nepochozí hladké střechy (střešní fólie, apod.)
  • Štěrkové a zelené střechy (extenzivní a intenzivní)
  • Pochozí a pojezdné střechy (parkovací plochy, terasy, apod.)
  • Inverzní střechy

Vpusti ACO SPIN odolávají teplotám až 400°C bez změn mechanických vlastností.

Vhodné potrubní systémy

ACO GM-X je ocelový potrubní hrdlový systém, který je kompatibilní s našimi balkónovými a terasovými vtoky.

Rozsáhlý sortiment průměrů, délek potrubí a tvarovek přináší robustní a odolné řešení svodů s možností snadného trasování.

Vnitřní povrch potrubí je opatřen práškovou barvou pro vysokou korozní odolnost a nižší drsnost povrchu.

ÖNORM EN 12056-3

Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden - Teil 3: Dachentwässerung, Planung und Bemessung

ÖNORM B 3691

Planung und Ausführung von Dachabdichtungen.

Neváhejte nás kontaktovat. Veškeré kontakty najdete zde!

Michal Pátek
Technický konzultant a podpora prodeje

Západní, jižní a východní Čechy

Mobil: +420 603 144 665
mpatek@aco.cz

Jana Klapková
Technický konzultant a podpora prodeje

Praha a střední Čechy

Mobil: +420 725 793 073
jklapkova@aco.cz

Dominik Rous
Technický konzultant a podpora prodeje

Jižní a severní Morava

Mobil: +420 731 193 913
drous@aco.cz