Prohlížeč není podporován

Používáte starý prohlížeč, který více nepodporujeme. Zvažte prosím použití modernějšího webového prohlížeče jako je Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox, abyste dosáhli co nejlepší uživatelské zkušenosti při používání webových stránek.

Multifunkční dům OKO Zlín

Obchody. Kanceláře. Ordinace. Takto lze v krátkosti charakterizovat nový multifunkční dům OKO v Zlíně, jenž vznikl renovací budovy z 60. let minulého století.

Objekt původně sloužícil jako projektový ústav. Budova nezažila během své existence žádnou renovaci. Investorem bylo tedy rozhodnuto budovu rekonstruovat, využít část prostoru pro komerční účely a otevřít ji veřejnosti. Výsledkem je moderní polyfunkční objekt s bezbariérovým přístupem a pronajímatelnými plochami pro komerční aktivity, jako jsou obchody, restaurace, lékařská ordinace a administrativa.

Celková renovace zahrnovala modernizaci vnějšího obalu budovy (včetně fasád a hliníkových výplní) a vnitřní úpravy (demontáž stávajících příček, bourání podlah, posílení statické stability budov, nové dispozice a technologické trasy). Součástí projektu byla také konstrukce zcela nového parkovacího komplexu a úprava okolních venkovních prostor, včetně komplexního odvodnění ploch.

Galerie