Prohlížeč není podporován

Používáte starý prohlížeč, který více nepodporujeme. Zvažte prosím použití modernějšího webového prohlížeče jako je Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox, abyste dosáhli co nejlepší uživatelské zkušenosti při používání webových stránek.

Stoupající nároky na ochranu životního prostředí vyžadují zodpovědný přístup také v oblasti čištění vod. Pro zajištění co nejvyšší kvality vody, která odtéká do veřejné kanalizace nebo vodních toků, je nutné použít předřazenou čistící jednotku – odlučovač lehkých kapalin. Odlučovače zbavují vodu ropných látek a tak je zabráněno kontaminaci povrchových a spodních vod, čímž významnou měrou přispívají k ochraně životního prostředí.

ACO nabízí praktická řešení s novou a inovativní technologií. Princip působení je založen na využití kinetické energie z tekoucí vody, tj. odlučovač oddělí z odpadní vody olej, sedimenty a jemné částice za pomocí gravitace.

Odlučovače ACO Oleopator-G jsou k dispozici ve velikostech NS3 až 50.

ACO Oleopator-G odlučovač lehkých kapalin z GRP


Produktové výhody

 • Všechny nominální velikosti testovány institutem LGA dle EN 858
 • Zaručená optimální přístupnost pro údržbu, čištění a likvidaci díky odnímatelným prvkům
 • Nižší náklady díky redukci vyžadovaného instalačního prostoru
 • Koalescenční filtr může být vyměněn bez nutnosti vyčerpat odlučovačSeparace olejů díky koalescenčnímu filtru

Odpadní voda obsahující lehké kapaliny natéká přes nátokové potrubí do odlučovací komory. Sedimenty (např. písek) klesají na dno nádrže, kde vytváří kalovou vrstvu. Na druhou stranu lehčí látky (např. olej nebo benzín) stoupají k hladině a vytváří olejovou vrstvu. Malé kapičky oleje které nejsou z vody separovány, narážejí na koalescenční filtr, kde jsou přichyceny a shlukují se do většího celku. Přilnavá síla olejového filtru je pomalu přemožena a velké kapky oleje se sami oddělí, vznáší se k hladině a stávají se tak separovanými..

Oblast použit:

 • Čištění a čištění odpadních vod, které obsahují lehké kapaliny / kaly
 • Zadržení lehkých kapalin (nehoda)
 • Úprava procesní vody

Nevhodné pro:

 • Zpracování emulgovaných uhlovodíků

Způsob nastavení odlučovačů Oleopator-G, Oleosmart-G a kalové jímky

Pro uložení odlučovače do požadované hloubky slouží trojice různě vysokých nástavců umožňující zkrácení na stavbě. nástavce jsou osazeny poklopem LW600 s třídou zátěže A15, B125 nebo D400kN dle ČSN EN 124. V případě potřeby je možné použít nátavec s poklopem LW800 (pouze pro zátěž D400kN).

Nástavce s poklopem třídy A 15 / LW 600


Hloubka zabudování mm
(min - max)
Poklop
světlá šířka
(mm)
Hmotnost
(kg)
Objednací
číslo
520 - 640600943301.34.11
520 - 10906001033301.34.12
520 - 16906001133301.34.13

Nástavce s poklopem B 125 / LW 600


Hloubka zabudování v mm
(min - max)
Poklop
světlá šířka
(mm)
Hmotnost
(kg)
Objednací
číslo
550 - 670600983301.35.11
550 - 11206001073301.35.12
550 - 17206001173301.35.13

Nástavce s poklopem D 400 / LW 600


Hloubka zabudování mm
(min - max)
Poklop
světlá šířka
(mm)
Hmotnost
(kg)
Objednací
číslo
S roznášecí beton. deskou Ø1500x200 mm
550 - 6806008143301.36.08
550 - 11306008223301.36.09
550 - 17306008343301.36.10
Bez roznášecí desky
550 - 680600853301.37.08
550 - 1130600933301.37.09
550 - 17306001053301.37.10

Vlastnosti

Nízká hmotnost

Usnadňuje manipulaci na staveništi bez potřeby použití těžké techniky.

Dlouhá životnost

Vysoká statická a mechanická odolnost proti degradaci materiálu během vlastního životního cyklu.

Vysoká odolnost proti „protečení“

Odolný vůči deformacím vlivem vnějšího bodového tlaku (např. od kamenů) zaručuje konzistentní tvar a trvanlivost.

Stabilní vlastnosti materiálu

Výborná odolnost vnějším vlivům (počasí, UV záření, chemické namáhání, atd.) bez změn mechanických vlastností.

Neporézní materiál

Bez nutnosti vnitřních ochranných nátěrů, nepodléhá korozi.

Flexibilní přizpůsobení

GRP odlučovače umožňují individuální přístup k zákazníků z hlediska tvaru, povrchu a chemického složení.

Výhody

Žádná těžká strojní zařízení, nízká hmotnost nádrže

 • Úspory v dopravě a na staveništi
 • Úspora nákladů za mechanizaci při montáži

Zvýšená odolnost proti zničení produktu, což snižuje riziko poškození způsobené nesprávnou instalací

 • Odolné proti celkovému zničení
 • Žádné náklady na údržbu materiálu a následné
  opravy

Trvalé vlastnosti materiálu po celou dobu životnosti

 • Zvyšuje životnost nádrže v dlouhodobém časovém horizontu
 • Snižuje rizika škod způsobené nesprávnou instalací
 • Široké možnosti aplikací

Odolnost koroze a netěsností

 • Trvalé vlastnosti materiálu po celou dobu jeho životnosti
 • Snižuje rizika škod způsobené nesprávnou instalací
 • Žádné náklady na údržbu materiálu a následné
  opravy

Dlouhodobá spolehlivost, ochrana proti vážným škodám

 • Ochrana proti korozi a netěsnostem
 • Zachovává si kvalitu po dlouhou dobu
 • Žádné náklady na údržbu materiálu a následné opravy

Individuální řešení

 • Specifické požadavky pro zákazníka lze flexibilně realizovat

Instalace

Instalace

Produktový přehled

Produktový přehled
Ceny dostupné na vyžádání.
ACO Oleopator-G - technické listypdf
GRP - technický list materiálupdf
ACO Oleopator - Informace k návrhupdf
ACO Olopator-G - Návod k pokládcepdf
ACO Oleopator-G - DoP prohlášení o vlastnostechpdf
ACO Oleopator-Gpdfdwg
ACO Oleopator-G - samostatné kalové jímkypdfdwg