Aby se minerální oleje nebo lehké kapaliny (zejména ty hořlavé popř. tvořící výbušnou atmosféru) v prostorech garáží, autodílen apod. nemoly dostat do kanalizační sítě, musí být za odtokovými body osazeny separační systémy.

Za tímto účelem jsme vyvinuli separační zařízení Coalisator-P, které zadrží lehké kapaliny minerálního původu obsažené v odpadní vodě.

ACO Coalisator-P


Produktové výhody

  • Všechny odlučovače lehkých kapalin jsou certifikovány v souladu s evropskou normou EN 828, třída I.
  • PE nádrž vyráběna rotačním odléváním
  • S automatickým uzávěrem pro lehké kapaliny s hustotou až 0,90g/cm3
  • S koalescenčním filtrem umístěným na koši
  • Vnitřní vyjímatelné díly z plastu nebo nerezi, vtok. a odtok. připojení Ø 110 mm
  • S plastovým krytem Ø 450 mm a upínacím kroužkem

Coalisator-P - Skladba zařízení

Jak odlučovače lehkých kapalin, kalové jímky mají vstupní otvor o průměru 450 mm. K zařízení lze připojit také růzé systémy alarmů pro hlídání olejových vrstev, přetečení nebo objemu kalů v nádobě. Coalisator-P může být instalován v zemi nebo jako volně stojící.

Ve variantě pro podzemní instalaci jsou odlučovače vybaveny nástavci s poklopem. Nástavec lze na místě stavby zkrátit v závislosti umístění zařízení. Poklop odpovídá zátěžové třídě B125 kN podle EN 124. Všechny odlučovače lehkých kapalin odpovídají třídě I podle EN 858.

Coalisator-P - Funkční princip separace

Malé kapičky oleje které nejsou z vody separovány na základě jejich rozdílné hustoty narážejí na koalescenční filtr, kde jsou přichyceny a drženy.

Olejové kapky se na koalescenčním filtru shlukují a postupně rostou.

Přilnavá síla olejového filtru je pomalu přemožena. Velké kapky oleje se sami oddělí, vznáší se k hladině a stávají se tak separovanými.Vhodné oblasti použití

Odlučovací zařízení je vhodné pro následující oblasti použití s vypouštěním odpadních vod s obsahem lehkých kapalin.

Výtahové šachty

Plochy pro mytí vozidel

Auto opravny

Podzemní garáže

Varianty odlučovačů lehkých kapalin Coalisator P

Coalisator-P volně stojící

Coalisator-P instalovaný do země

Coalisator-P Kalová jímka volně stojící

Coalisator-P Kalová jímka instalovaná do země

Ceny dostupné na vyžádání.
ACO Coalisator-P - Technické listypdf
ACO Coalisator P - Instalační a provozní manuálpdf
ACO Coalisator P - Instalace sací přípojkypdf
ACO Coalisator P - DoP prohlášení o vlastnostechpdf
ACO Coalisator-P - odlučovače lehkých kapalinzip
ACO Coalisator-P - kalové jímkyzip
TOP