Prohlížeč není podporován

Používáte starý prohlížeč, který více nepodporujeme. Zvažte prosím použití modernějšího webového prohlížeče jako je Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox, abyste dosáhli co nejlepší uživatelské zkušenosti při používání webových stránek.

ACO Drainage System Assessment

DSA identifikuje zjištěné problémy s odvodněním a popisuje jejich dopad na výrobu z hlediska:

  • Hygiena
  • Bezpečnost (bezpečnost a zdraví zaměstnanců a rizika bezpečnosti produktů)
  • Operace (rizika kontinuity výroby)

ACO Drainage System Assessment (ACO DSA) zahrnuje komplexní hodnocení stávajícího odvodňovacího systému a okolního prostředí včetně výrobních a servisních technologií a jeho vlivu na potenciální rizika v provozech na zpracování potravin. Toto hodnocení také zahrnuje rizika vyplývající z integrace odvodnění a kvality podlahy a stěn.

Při identifikaci současných a potenciálních rizik jsou brány v úvahu názory našeho expertního týmu, názory klienta, místní zkušenosti a nejlepší praxe v oboru. Jakékoli zjištěné problémy jsou zpracovány pomocí originálních softwarových aplikací ACO a je vydán Plán nápravných opatření, aby se minimalizovala všechna rizika, vytvořily se efektivnější plány údržby a v případě potřeby byly klientovi navrženy budoucí investice.

DSA je nezávislá poradenská činnost. Náš servisní tým je schopen posoudit prostředí výroby potravin se zaměřením na drenážní systém, podlahy, stěny, celkovou čistotu a uspořádání zařízení (technologie). Posuzují se tři hlavní aspekty: hygiena, bezpečnost (zdraví a bezpečnost a bezpečnost potravin) a provoz (kontinuita provozu). Na základě těchto zjištění náš servisní tým vygeneruje protokol a doporučí plán nápravných opatření.

DSA je nezávislé pozorování a hodnocení celého procesu výroby potravin, zejména s ohledem na nakládání s odpadními vodami a jejich interakci s kanalizačním systémem. Výsledkem DSA je komplexní zpráva a plán nápravných opatření (CAP), který umožňuje:

  • Lepší pochopení funkce/poruchy odvodňovacího systému
  • Definice slabých míst (neshod) v oblasti výroby s ohledem na hygienu, bezpečnost operátora a provoz – kontinuita výroby/obchodu
  • Definice plánu nápravných opatření se základní časovou osou (urgentní, střednědobý, dlouhodobý)
  • Definice standardních řešení/akcí (např. nastavení SOP, základní údržba, jednoduché projekty rekonstrukcí atd.)
  • Definice řešení na míru na základě aktuální situace na místě zákazníka, která zohledňuje uspořádání zařízení a výroby, harmonogram výroby, CAPEX, hygienické normy/požadavky….

Jak probíhá DSA?

Sběr dat

Náš tým provede hodnocení stávajícího odvodňovacího systému a příslušné tovární infrastruktury. V rámci přípravy na analýzu vás požádáme, abyste nám s předstihem poskytli potřebné informace a údaje, včetně podrobností o uspořádání závodu a zařízení, použité informační technologii, podlahové struktuře a provozních údajích.


Analýza dat

Shromážděná data jsou vyhodnocena naším týmem odborníků na hygienické inženýrství a design v systému DSA společnosti ACO.

Tento tým analyzuje informace a vyhodnocuje výkon odvodňovacích systémů podle klíčových kritérií výkonu požadovaných vaším provozem.

Poté sestavují klíčová doporučení. Tato doporučení jsou prezentována a vyhodnocována týmem zákazníka s ohledem na jeho vlastní výrobní procesy a místní požadavky.


Vyhodnocení a doporučení

Tým odborníků na hygienické inženýrství a design identifikuje klíčová riziková místa v odvodňovacím systému a sestaví seznam doporučení, jak tyto problémy řešit a optimalizovat hygienický výkon. Tato doporučení jsou prezentována a vyhodnocována týmem zákazníka s ohledem na jeho vlastní výrobní proces a místní požadavky.

Závěrečné zpráva - komplexní zpráva zdůrazní klíčové problémy a možnosti, jak byly dohodnuty s klientem. Společnost ACO poskytne plán nápravných opatření, podle toho jak se dohodne se zákazníkem.