Prohlížeč není podporován

Používáte starý prohlížeč, který více nepodporujeme. Zvažte prosím použití modernějšího webového prohlížeče jako je Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox, abyste dosáhli co nejlepší uživatelské zkušenosti při používání webových stránek.

Modernizace D1 Hořice - Koberovice

Zachycení dešťových vod z mostů a jejich předčištění před odtokem do zdroje pitné vody Vodní nádrž Švihov

Dešťové vody jsou z mostní konstrukce svedeny přes nový OLK a jsou vyústěny do vodní nádrže. Kapacita OLK je navržena na maximální kapacitu dešťové kanalizace na dálničním mostě. Toto řešení snížilo zátěž stávajícího odvodňovacího systému, do kterého je sváděna i voda z mostu a zároveň se zvýšila i ochrana vodní nádrže proti případnému ohrožení znečištěnými vodami.

Zajímavosti:

Zajímavá je samotná konstrukce dálničního mostu, který byl vystavěn nad původním mostem. To kladlo nemalé nároky na uložení betonových odlučovačů pod dálničním mostem na patě původního mostu. Musel být použit pásový jeřáb, který byl schopen betonové odlučovače o hmotnosti téměř 20 tun pod mostní konstrukcí uložit. Rameno jeřábu doslova o centimetry míjelo nosnou konstrukci dálničního motu, pod kterou byly odlučovače ukládány.

Kromě zachycení lehkých kapalin byl požadavek na záchyt jehličí. V prostoru mostu je množství vzrostlých borovic, jejichž jehličí ucpávalo kalové koše mostních odvodňovačů. Bylo tedy rozhodnuto, že koše v mostních vpustech se odstraní a jehličí bude zachytáváno v plánovaných odlučovačích. Za tímto účelem je před každým odlučovačem instalovaná sedimentační jímka Stormsed, která díky použité technologii je schopna zachytit téměř 100 % jehličí. Znečištěné jehličí tak nemůže odtéct do vodní nádrže.

ACO produkty pro čištění vod z dálničního mostu (celkem 270 l/s)

ACO produkty pro čištění vod z původního mostu (celkem 20 l/s)

Galerie