Prohlížeč není podporován

Používáte starý prohlížeč, který více nepodporujeme. Zvažte prosím použití modernějšího webového prohlížeče jako je Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox, abyste dosáhli co nejlepší uživatelské zkušenosti při používání webových stránek.

Stavební úpravy parteru v Česaně

Revitalizace vstupního parteru areálu Technologického a vývojového centra Škoda – auto, a.s. v Česaně (Mladá Boleslav). Technické a vývojové centrum Škoda – auto, a.s. v Česaně vzniklo z areálu bývalé textilní továrny na česanou přízi. Odtud název lokality „Česana“. Pozemek je trojúhelníkového tvaru, který je sevřen ze západu železniční tratí na vyvýšeném náspu pod zalesněným svahem a z východu pak řekou Jizerou. Obě hranice se protínají na severu v podobě mostu. Vstupní areál je situován na jižní stranu hned za vrátnici a původní administrativní budovu tzv. „Vilu“.

Investor: ŠKODA AUTO a.s.

Projektant: Hlaváček – architekti, s.r.o.

Zhotovitel: SaM Silnice a mosty a.s.

Realizace: 2015

ACO Produkty:

Galerie