Prohlížeč není podporován

Používáte starý prohlížeč, který více nepodporujeme. Zvažte prosím použití modernějšího webového prohlížeče jako je Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox, abyste dosáhli co nejlepší uživatelské zkušenosti při používání webových stránek.

ACO Stormbrixx je modulární systém z polypropylenu, který se na jedné straně používá jako retenční zásobník dešťové vody a na druhé straně jako vsakovací objekt dešťové vody. Systém tvoří základní prvky, které se pomocí inteligentního „click“ systému pokládají ve svazcích, čímž se vytváří strukturální pevnost celého systému.

Neomezená kontrola a údržba celého systému je možná díky jeho dobré prostupnosti. Ve srovnání s běžnými systémy snižuje stohovatelnost základních prvků náklady na dopravu a tím i produkci CO2. Potřeba místa ve skladu i na staveništi se tím sníží o více než polovinu.

ACO Stormbrixx SD - vhodný pro parkoviště osobních aut s přístupem pohotovostních vozidel


Výhody produktu

 • odolnost a zatížitelnost konstrukce díky skládání na cihelnou vazbu
 • možnost jednoduché a průběžné údržby a inspekce
 • nízké náklady na přepravu v důsledku stohovatelnosti základních prvků
 • ekonomická doprava a praktická manipulace na staveništi - nižší produkce CO2
 • jednoduchá instalace modulárním principem
 • vysoký užitný objem 95 %Oblasti použití

 • Zelené plochy, pojížděné žacími stroji
 • Pěší zóny, chráněné před dopravou překážkami (sloupky, stožáry)
 • Příjezdy k parkovištím, možnost vjezdu vozidel záchranného systému
 • Parkoviště, možnost vjezdu vozidel záchranného systému
 • Přístupové cesty k nemovitostem s pravidelným pojezdem speciálních vozidel (popeláři nebo cisterny) tak i
 • dopravní obsluhyVrstvyPochozíPojízdné
Výška krytí
min/max
(mm)
Max instal. hloubka
(mm)
Výška krytí
min/max

(mm)
Max instal. hloubka
(mm)
1800/20002914800/20002914
2800/20003828800/20003828
3
Na poptávku u našich technických poradců!ACO Stormbrixx SD byl v roce 2017 testován společností pro Výzkum materiálů a zkušební ústav ve stavebnictví Leipzig GmbH (MFPA Leipzig).

Výhody produktu SD

 • výška jedné vrstvy: 914 mm
 • základních prvků/m3: 3
 • objem základního prvku: 319 l
 • využitelnost: 97%
 • min. výška krytí: 0,8 m
 • max. výška krytí: 2,0 m
 • MFPA certifikátRecyklovaný polypropylenový materiál poskytuje robustní a korozivzdorný základ infiltračního systému s dlouhou životností. Základní prvky tvoří nosnou strukturu.

Základní prvky je možné půlit řezáním - lze integrovat do celého systému.

Základní prvky jsou položeny a spojeny do vazby, aby se vytvořila strukturální tuhost v celém systému.

Funkční design kombinovaný s inteligentním systéme snap-lock zajišťuje bezproblémovou manipulaci a rychlou instalaci.

Obvodové boční panely systému nabízí spolehlivý základ pro pokládání geotextilní vrstvy.

Nosné pilíře se rovněž plní dešťovou vodou. Malé otvory ve spodní části pilířů optimalizují nakládání s vodou v produktu.

Díky otevřené struktuře ACO Stormbrixx mohou mít inspekční kamery volný průchod skrz systém.

Díky otevřené struktuře ACO Stormbrixx mohou mít také čistící hlavice volný průchod skrz systém.

Vsakování dešťové vody – účinné vytváření nové podzemní vody

Vytváření nové podzemní vody je jedním z ústředních témat hospodaření s dešťovou vodou. Díky vývoji vsakovacího systému ACO Stormbrixx nabízí ACO koncept, který představuje ekologicky cenné a účinné řešení při odvodňování nově budovaných projektů v pozemním stavitelství, dopravní infrastruktuře či rezidenční výstavbě, jakož i při následném otevření nepropustných veřejných nebo soukromých ploch s následným vsakováním. Při vsakování se vznikající dešťová voda nejprve shromažďuje v odvodňovacím systému ACO Stormbrixx a poté postupně vsakuje do okolní půdy.

Základem pro vsakování je česká technická norma ČSN 75 9010 vsakovací zařízení srážkových vod. Okolní půda musí mít schopnost vsakování a nesmí v podloží obsahovat žádnou vzdouvající se vrstvu půdy. Díky průsaku se do půdy resp. do podzemní vody nesmějí dostat žádné škodlivé látky.

Retence dešťové vody – regulovaný odtok

Regulovaný odtok dešťové vody do kanalizačního systému nebo vodoteče je stále důležitější především při silných srážkách. Nejvyšší průtoková hodnota dešťové vody při bouřce se tak utlumí a rozloží na delší dobu. Jako retenční nádrž může ACO Stormbrixx dešťovou vodu nejprve zachycovat a zadržovat, aby ji poté kontrolovaně a s časovým zpožděním vypustila do vodoteče či kanalizačního systému. Základem pro návrh je odvětvová technická norma TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami.

Tlumení srážek

Pod tlumením srážek se chápe postup, při kterém se nejvyšší průtoková hodnota bouřky rozloží na delší časové období tak, že se voda odvádí pomalu a redukuje se nárazové odtokové množství vody. Pro tento účel ACO nabízí regulátor odtoku ACO Q-Brake, který je optimálním řešením pro řízené a bezpečné vypouštění vody od 1 do 100 l/s.

ACO Drain - ceník venkovního odvodněníKe stažení
ACO Stormbrixx - technické listypdf
ACO Q-Brake regulátor odtokupdf
ACO Stormbrixx - návod k pokládcepdf
ACO Stormbrixx - návod k údržběpdf
Technické výkresy ACO Stormbrixx SDpdfdwg