Prohlížeč není podporován

Používáte starý prohlížeč, který více nepodporujeme. Zvažte prosím použití modernějšího webového prohlížeče jako je Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox, abyste dosáhli co nejlepší uživatelské zkušenosti při používání webových stránek.

ACO Stavební prvky spol. s r.o.

Společnost ACO Stavební prvky se v květnu 2008 přestěhovala do nově vybudovaného obchodně logistického centra v Jihlavě. Vybudování nového centra bylo vyvolané nejen růstem firmy, ale i plány jejího dalšího růstu do budoucna.
Na český trh vstoupila společnost ACO v roce 1992 prostřednictvím distribuční společnosti. V roce 1993 byla realizována investice do výrobních objektů v Přibyslavi, především za účelem zvýšení výrobního potenciálu ve zpracování polymerického betonu a nerezových materiálů. V současnosti zaměstnává ACO v ČR více než 500 zaměstnanců. O kvalitě produkce svědčí certifikát ISO 9001 a skutečnost, že je významná část výroby exportována do distribučních sítí sesterských společností v Evropě i v zámoří.

Pohled do ACO světa
"ACO je u nás vnímáno nejen jako lídr v oblasti hospodaření s dešťovou vodou, ale hlavně jako tým erudovaných odborníků, kteří dokáží vyřešit odvodnění všech oblastí i objektů. My, kteří ACO v České republice reprezentujeme, pak cítíme také velkou dávku zodpovědnosti, ale i hrdosti, za to že můžeme být součástí mnoha zajímavých staveb a realizací."

Ing. Lukáš Lička

jednatel ACO Stavební prvky spol. s r.o.Press

Estetika a design v odvodnění

Díky celé řadě roštů a odvodňovacích žlabů ACO máme doposud nepředstavitelné možnosti využití.

Nezávisle na tom, zda je třeba odvodnění v rámci celkové architektonické koncepce vědomě zdůraznit nebo diskrétně skrýt. Různé materiály a tvary, hra se standardním nebo zcela individuálním designem zde otevírá zcela nové perspektivy.

Klimatické podmínky a odvodnění

"Musíme být připraveni i na extrémy dopady související s klimatickými změnami, které budou i nadále zatěžovat ve velkém měřítku veřejné prostory, dopravní infrastrukturu i rezidenční výstavbu."

Společnost ACO intenzivně investovala do vývoje odvodňovacích systémů, které mohou rychle a efektivně odvádět velké množství vody a bezpečně ji vypouštět.

Rostoucí nároky na hygienu

Bezpečnost osob je také úzce spjata s hygienickými normami v budovách. V kompetenci společnosti ACO je co nejrychleji sebrat a odvést odpadní vody všeho druhu v uzavřených budovách.

To je důvod, proč ACO používá materiály, které snižují přilnavost k suspendovaným částicím a zabraňují usazování nečistot v rozích a hranách. Díky těmto vlastnostem se tak celý odvodňovací systém snadno čistí.