Prohlížeč není podporován

Používáte starý prohlížeč, který více nepodporujeme. Zvažte prosím použití modernějšího webového prohlížeče jako je Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox, abyste dosáhli co nejlepší uživatelské zkušenosti při používání webových stránek.

ACO. we care for water

Společnost ACO se zabývá výrobou širokého portfolia prvků, které se věnují ochraně vody. Na základě našich globálních odborných znalostí o odvodňování, které chrání lidi před vodou, stále více vidíme naše poslání v ochraně vody také před lidmi.

S ohledem na filozofii "ACO WaterCycle" dodává ACO systémy, pomocí kterých lze vodu nejen shromažďovat a odvádět, ale i čistit, skladovat a nakonec znovu použít. Tímto způsobem ACO přispívá k zachování čisté podzemní vody jako životně důležitého zdroje. Světové společenství OSN ve své Agendě 2030 definovalo zlepšení kvality vody jako jeden ze 17 cílů udržitelného rozvoje.

Inteligentní odvodňovací systémy od ACO stále častěji využívají i chytré technologie, k zajištění odvodu nebo dočasného uskladnění dešťové a odpadní vody.
Inovativními separačními a filtračními technologiemi zabraňujeme kontaminaci vody například tuky, palivy, těžkými kovy nebo mikroplasty.
Dnes jde ACO ještě o krok dále: Přijímáme výzvu opětovného použití vody a tím i zajištění cyklu úspory zdrojů.
U všech produktů a systémů ACO klade velký důraz na dlouhou životnost, opětovnou použitelnost a nízkou stopu CO2.

Skupina ACO je globální rodinná společnost, která je jedním z lídrů světového trhu v segmentu hospodaření s vodou. Společnost byla založena ve Šlesvicku-Holštýnsku v roce 1946 a působí jako nadnárodní společnost ve více než 50 zemích.

ACO a rodina

ACO je dnes stále rodinným podnikem. Současnost a budoucnost skupiny ACO zastupuje Hans-Julius Ahlmann a jeho syn Iver Ahlmann, který se v roce 2012 oficiálně stal statutárním zástupcem společnosti ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG.

ACO je globální společnost a zároveň rodinný podnik.

ACO a udržitelný rozvoj

Systémy a produkty ACO významně přispívají k ochraně životního prostředí, vytváření a udržování infrastruktury a bezpečnosti v průmyslu, obchodu a mnoha dalších odvětvích.

Společnost ACO nedávno významně investovala do vývoje odvodňovacích systémů, které jsou schopné odvádět velké množství vody a bezpečně ji vypouštět.

ACO a umění

V kreativním prostředí se daří i kreativnímu myšlení. To je důvodem, proč je umění součástí firemní kultury společnosti ACO.

Jednou z každoročních uměleckých akcí je NordArt. Hans-Julius Ahlmann, řídící partner skupiny ACO, zahájil tuto akci v roce 1999. Dnes NordArt je největší výstavou současného umění v severní Evropě.

ACO a sport

V ACO je sport velmi důležitý. Cvičení je dobré nejen pro tělo a zdraví. Vytrvalost, bojovný duch a zábava jsou vlastnosti důležité jak ve sportu, tak i v podnikání.

Proto podporujeme nejen sportovce z různých disciplín, ale také pravidelně organizujeme sportovní akce.