Dálnice

ACO nabízí kompletní řešení pro odvodnění dálnic a silnic. Vedle bodového a liniového odvodnění se postaráme i o komplexní řešení odvodnění.

Jsme také odborníky na rekonstrukce odvodnění silnic.

Odvodnění zaručující maximální bezpečnost

Srážky musí být z dálnice rychle a účinně odvedeny. V opačném případě mohou snadno ohrozit dopravu, například louže a stojící voda mohou vést k aquaplaningu nebo mohou povrchové vody v chladném počasí zmrznout. Rovněž by se mělo zabránit pronikání vody do povrchu vozovky, aby nedošlo k poškození samotné dálnice, například mrazem. Proto je obzvláště důležité projektovat funkční odvodnění a minimalizovat tak rizika.

Zvláště odolný odvodňovací systém

Odvodnění na dálnici je vystaveno vysokému dynamickému zatížení, které způsobuje hlavně častá jízda při vysokých rychlostech a silně zatížené kamionovou dopravou.

Odtokové žlaby tedy musí být robustní a velmi odolné.

Nebezpečné kapaliny, nečistoty a prach

Díky vysokému dopravnímu zatížení a častým nehodám mohou nebezpečné provozní kapaliny znečistit silnici. Vstupují zároveň do odvodňovacího systému a mohou představovat potenciální nebezpečí pro podzemní vody a půdu. Dešťová voda musí být zachycena, vyčištěna a odvedena odpovídajícím způsobem.

Potřebujete poradit s vaším projektem?

Pomůžeme vám navrhnout nejúčinnější a nejefektivnější řešení hospodaření s povrchovou vodou. Neváhejte se na nás obrátit i při řešení technických detailů. Naši odborníci jsou zde pro vás.Jaké jsou možnosti odvodnění?

Žlab a rošt jsou vyrobeny z jediného litého polymerického betonu. Tím je vytvořen jednotný celek bez volných součástí.

Žlab nabízí extrémní odolnost a dlouhou životnost. Monolitický žlab je také odolný proti vandalismu.

Žlab ACO DRAIN® SK lze použít až do třídy zatížení F900. Kromě jmenovitých šířek přesvědčí svojí robustností, funkčností a designem. Těleso žlabu je vyrobeno z polymerického betonu a zaručuje maximální stabilitu.

ACO DRAIN® SK je vysoce účinný - velký hydraulický výkon díky integrovanému spádu.Jak čistit odpadní vody podle norem?

  • Příznivé pořizovací a provozní náklady
  • Příznivé náklady na instalaci díky malé ploše
  • Optimální přístupnost při údržbě, čištění a likvidaci
  • Koalescenční jednotka bez odlučovače může být odstraněna pro čištěníOleopator GJak lze skladovat dešťovou vodu? Jak se mohu vsakovat podle norem?

Modulární vsakovací systém je vhodný pro:

  • Uchovávání dešťové vody
  • Skladování dešťové vody
  • Vsakování dešťové vody

Ve srovnání s konvenčními řešeními snižuje snižuje díky možnosti stohovati základní prvky náklady na dopravu a tím i spotřebu CO2 o více než polovinu. Stejně tak i požadavky na prostor ve skladu a na staveništi.

Neomezená kontrola a údržba systému je možná díky jeho otevřenosti.

Konstrukce vírového regulátoru průtoku ACO Q-Brake je založena na mechanickém principu víření vody fungující bez jakýkoliv pohyblivých částí.

Na rozdíl od běžných metod, ACO Q-Brake Vortex je méně náchylný k zanesení a umožňuje vyšší průtok i při nižší úrovni vody (nižší vodní sloupec).

ACO Stormbrixx HD

Norma EN 1433

Odvodňovací žlábky pro dopravní a pěší plochy

Norma EN 124

Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy

Norma EN 858 1-2

Odlučovače lehkých kapalin

Norma EN 12056-4

Vnitřní kanalizace - gravitační systémy, část 4-Čerpací stanice odpadních vod

TOP