Prohlížeč není podporován

Používáte starý prohlížeč, který více nepodporujeme. Zvažte prosím použití modernějšího webového prohlížeče jako je Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox, abyste dosáhli co nejlepší uživatelské zkušenosti při používání webových stránek.

ACO direct flow - metoda měření přímého průtoku

Jaká kapacita odvodnění je vhodná pro daný výrobní provoz?

Obecně není věnována dostatečná pozornost požadované kapacitě a průtoku, které musí odvodnění zvládat nyní a které může případně potřebovat zvládnout v budoucnu. Nedostatečná kapacita odvodnění vede pak k záplavám, které ohrožují zdraví a bezpečnost na pracovišti a zvyšují riziko křížové kontaminace. Je tedy důležité zajistit, aby navržené odvodnění odpovídalo i uspořádání výroby.

Průtok je množství kapaliny, které projde odvodněním za daný čas. Výchozí metoda měření průtoků splňuje normy EN.

Pro specifické potřeby potravinářského a nápojového průmyslu ale není tato metoda příliš optimální. Odtoky z výrobních technologií jsou totiž často umístěny přímo nad žlaby nebo vpustmi, tak aby voda odtékala přímo do vpusti. Odvodnění zde není tedy navrženo tak, aby voda tekla na podlahu a odtékala dále do odvodnění, ale funguje spíše jako prodloužení odtoku odpadní vody, která je vypouštěna přímo ze strojního zařízení.

Společnost ACO vyvinula metodiku pro měření průtoku vpustí ACO. Je zásadní pro určení správného produktového řešení ve výrobě nápojů, ale i v dalších potravinářských provozovnách. Výběr správného produktu podle jeho průtoku lze nyní provést přesněji, zvláště když se odvodnění používá k odvedení velkého množství vody najednou.

Video Primy Prutok

EN1253-1 = Evropská metodika pro stanovení jmenovitého průtoku pro komerční prostory. Tato evropská norma klasifikuje podlahové vpusti, poskytuje návod pro místa instalace a specifikuje požadavky na konstrukci, návrh, výkon a značení továrně vyrobených vpustí pro použití v odvodňovacích systémech včetně sifonu s hloubkou vodního uzávěru nejméně 50 mm.


Přímý = Je metoda pro stanovení kapacity průtoku odvodněním, v případě když je zdroj vody umístěn přímo nad odtokem. Abyste mohli zvolit správnou velikost vpusti ACO, musíte znát maximální množství vody, které bude vypouštěno z technologií - například 6 000 l / 5 minut = 6 000/300 = 20 (l / s)


Proč používáme oba způsoby?

Záleží na způsobu použití odtoku - pokud z nějakého důvodu není možné umístit vývody technologické vody z technologie přímo nad odtok, pak je nutné použít pouze nižší hodnoty navržené pomocí normy EN1253-1.

Proč potravinářský a nápojový průmysl vyžaduje použití odtoků v souladu s přímou metodikou?

I mokré podlahy související s výrobě potravin a nápojů může způsobit značné zdravotní a bezpečnostní riziko. Stojatá voda na podlaze může také přerušit výrobu. Správně navržené odvodnění tak nepočítá vodou, které po vypuštění ze strojů stojí na vodě a až potom odtéká do odvodnění. Veškerá odpadní voda by tak měla být odváděna přímo do kanalizace, aniž by se rozlévala na podlahu.

Požadavky na měření průtoku dle metodiky "ACO direct flow"

  • Vzduchová mezera - Vpust musí být přesně pod a uprostřed odtoku odpadních vod na strojích - potrubí je ideálně jeden až dvakrát DN nad podlahou.
  • Pokud nejsou rovnou specifikovány mřížkové rošty, mohou i rošty způsobit rozstřikování vody a tím negativně ovlivnit výkon odvodnění.
  • Potrubní systém s dostatečným výkonem.

Doporučené velikosti vpustí ACO pro požadované průtoky

CIP kapacita [m 3 /h]510152030405060
Trubka DN2550506580100100100
Požadovaný průtok [l/s]1,83,65,57,31114,318,221,7
Doporučená velikost vpusti157218218 prodloužena315440
Průtok [l/s]
dle metodiky ACO Direct
4,25,59,52032
Průtok [l/s]
podle metodiky EN1253-1
2,64,46,59,512