Prohlížeč není podporován

Používáte starý prohlížeč, který více nepodporujeme. Zvažte prosím použití modernějšího webového prohlížeče jako je Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox, abyste dosáhli co nejlepší uživatelské zkušenosti při používání webových stránek.

Reinigung durch Koaleszenzeinsatz

Der ACO Oleopator-C basiert auf der Schwerkrafttrennung von Öl. Die Abscheidung von Leichtflüssigkeiten erfolgt rein statisch über den Fließweg und die Aufenthaltszeit. Mittels einer Koaleszenzeinrichtung, welche hilft, die feinsten Öltröpfchen aufzufangen und miteinander zu größeren abscheidbaren Öltropfen zu verbinden,wird die Abscheiderklasse I erreicht.

Derart behandeltes Abwasser hat nur noch einen Restölgehalt von etwa 5 mg/l. Gleichzeitig setzen sich die Feststoffe aus dem Abwasser, wie beispielsweise Sand, auf dem Boden des Abscheiders ab und bilden dort den Schlamm.

Anwendungsgebiet:

 • Behandlung und Reinigung von Abwasser welches Leichtflüssigkeiten/Schlämme enthält
 • Rückhalt von Leichtflüssigkeiten (Havarie)
 • Aufbereitung von Prozesswasser

Koaleszenzelement

Die Koaleszenzeinheit besteht aus einem zylindrischen Koaleszenzelement, das zentrisch um den Schwimmerkäfig herum angeordnet ist. Dieses besteht aus einem Stützkorb aus PE-HD und einer zweilagigen Koaleszenzmatte aus Kombinationsdrahtgestrick (Edelstahl und PP oder PE), das auf den Stützkorb gewickelt und durch Spannbänder gesichert ist.

Baukastenprinzip für Oleosmart, Oleopator und Schlammfang

Alle Schachtprodukte folgen dem flexiblen Baukastenprinzip. Die Artikelstruktur ermöglicht die Anlagen individuell zu konfigurieren. Behälter 1 und Abdeckplatte 2 können zeitsparend und schnell ausgewählt werden.

Über die erforderliche Nenngröße kann Schritt für Schritt das passende Produkt zusammengestellt werden. Abhängig von der benötigten Zulauftiefe kann zwischen den Varianten Standard und Ausbaufähig unterschieden werden. Zur Anpassung der finalen Einbauhöhe sind die passenden Schachtringe 3 in Höhe und Dimension auszuwählen.

Die passende Nenngröße für den Ölabscheider Oleopator ist von verschiedenen Faktoren - wie die Größe der Einzugsfläche, die Dichte der Leichtflüssigkeit, den zusätzlichen Anschlüssen und der Art der Anwendung abhängig.

Die erdeingebauten Oleopator Ölabscheider sind in den Nenngröße 1,5 bis Nenngröße 6 standardmäßig lieferbar.

Gerne helfen wir Ihnen bei der Bemessung der erforderlichen Nenngröße!

Kontaktieren Sie uns!

Ihr Ansprechpartner

Markus Spörk
Anwendungstechnik

Telefon: +43 / 2252 / 22 420 - 8042
Fax: +43 / 2252 / 22 420 - 8030

markus.spoerk@aco.at

ACO Prospekt Rinnen mit Rostenpdf
ACO Multiline Preislistenauszugpdf
ACO Einbauanleitungpdfdwg
ACO Dokument 2pdfdwg
ACO Dokument 3pdfdwg
ACO Dokument 4pdfdwg
ACO Dokument 5pdfdwg
ACO Dokument 6pdfdwg
Technische Zeichnung 1pdfdwg
Technische Zeichnung 2pdfdwg
Technische Zeichnung 3pdfdwg
Technische Zeichnung 4pdfdwg
Technische Zeichnung 5pdfdwg
Technische Zeichnung 6pdfdwg
Ausschreibungstext 1pdfdwg
Ausschreibungstext 2pdfdwg
Ausschreibungstext 3pdfdwg

Stoupající nároky na ochranu životního prostředí vyžadují zodpovědný přístup také v oblasti čištění vod. Pro zajištění co nejvyšší kvality vody, která odtéká do veřejné kanalizace nebo vodních toků, je nutné použít předřazenou čistící jednotku – odlučovač lehkých kapalin. Odlučovače zbavují vodu ropných látek a tak je zabráněno kontaminaci povrchových a spodních vod, čímž významnou měrou přispívají k ochraně životního prostředí.

ACO nabízí praktická řešení s novou a inovativní technologií. Princip působení je založen na využití kinetické energie z tekoucí vody, tj. odlučovač oddělí z odpadní vody olej, sedimenty a jemné částice za pomocí gravitace.

Odlučovače ACO Oleopator-C jsou k dispozici ve velikostech NS1,5 až 100.

ACO Oleopator-C odlučovač lehkých kapalin z betonu


ACO produktové výhody

 • Všechny nominální velikosti testovány institutem LGA dle EN 858
 • Zaručená optimální přístupnost pro údržbu, čištění a likvidaci díky odnímatelným prvkům
 • Nižší náklady díky redukci vyžadovaného instalačního prostoru
 • Koalescenční filtr může být vyměněn bez nutnosti vyčerpat odlučovač

Separace olejů díky koalescenčnímu filtru

Odpadní voda obsahující lehké kapaliny natéká přes nátokové potrubí do odlučovací komory. Sedimenty (např. písek) klesají na dno nádrže, kde vytváří kalovou vrstvu. Na druhou stranu lehčí látky (např. olej nebo benzín) stoupají k hladině a vytváří olejovou vrstvu. Malé kapičky oleje které nejsou z vody separovány, narážejí na koalescenční filtr, kde jsou přichyceny a shlukují se do většího celku. Přilnavá síla olejového filtru je pomalu přemožena a velké kapky oleje se sami oddělí, vznáší se k hladině a stávají se tak separovanými.

Oblast použití:

 • Čištění a čištění odpadních vod, které obsahují lehké kapaliny / kaly.
 • Zadržení lehkých kapalin (nehoda)
 • Úprava procesní vody

Nevhodné pro:

 • Zpracování emulgovaných uhlovodíků

Modulární princip pro Oleopator C, Oleosmart C a kalové jímky

Všechny jímky následují flexibilní modulární princip. Jednoduchá architektura dovoluje, aby systémy bylo možné konfigurovat individuálně. Uživatelé tak mohou rychle a jednoduše vybírat základní jímky 1 a zákrytové desky 2.

Individuální produkt lze sestavit krok za krokem pomocí požadované jmenovité velikosti. V závislosti na požadované hloubce nátoku lze rozlišovat mezi standardní a nastavitelnou variantou. Pro sestavu konečné stavebnní výšky je třeba zvolit odpovídající nástavné kroužky 3.

Ceny dostupné na vyžádání.
ACO Oleopator-C - Technické listypdf
ACO Oleopator - Informace k návrhupdf
ACO Oleopator-C - Návod k pokládcepdf
ACO Oleopator-C - Pokyny k údržběpdf
ACO Oleopator-C - DoP prohlášení o vlastnostechpdf
ACO Oleopator-C - odlučovače lehkých kapalinpdfdwg
ACO Oleopator-C - samostatné kalové jímkypdfdwg
ACO Oleopator-C - příslušenstvípdfdwg