Prohlížeč není podporován

Používáte starý prohlížeč, který více nepodporujeme. Zvažte prosím použití modernějšího webového prohlížeče jako je Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox, abyste dosáhli co nejlepší uživatelské zkušenosti při používání webových stránek.

Čištění pomocí koalescence

Odlučovač ACO Oleopator-C je založen na principu gravitační separace oleje.K oddělování lehkých kapalin dochází čistě staticky, prostřednictvím proudění a zadržení.Třídy separátoru I je dosaženo pomocí koalescenčního zařízení, které pomáhá sbírat nejjemnější kapky oleje a spojovat je do větších, oddělitelných kapek oleje. Takto upravená odpadní voda má zbytkový obsah oleje pouze kolem 5 mg/l.

Pevné látky z odpadních vod, jako je písek, se přitom usazují na dně separátoru a tvoří zde kal.

Oblasti použití:

 • Úprava a čištění odpadních vod obsahujících lehké kapaliny/kal
 • Zadržování lehkých kapalin
 • Úprava procesní vody

Koalescenční jednotka

Koalescenční jednotka se skládá z válcového koalescenčního prvku, který je umístěn uprostřed, kolem plovákové klece.Ta se skládá z nosného koše z PE-HD a dvouvrstvé koalescenční rohože z kombinovaného drátěného pletiva (nerez a PP nebo PE), která se navine na nosný koš a zajistí napínacími popruhy.


Modulární princip pro Oleosmart, Oleopator a lapač kalu

Všechnyodlučovače se řídí flexibilním modulárním principem.Struktura položek umožňuje individuální konfiguraci systémů.Nádrž 1 a šachtu s poklopem 2 lze vybrat snadno a rychle. Správný odlučovač tak lze sestavit krok za krokem, na základě požadované jmenovité velikosti.

Podle požadované hloubky vtoku lze rozlišit standardní a rozšiřitelné varianty.Pro nastavení konečné montážní výšky je třeba zvolit vhodné nástavce 3.

Vhodná jmenovitá velikost odlučovače ropných látek Oleopator závisí na různých faktorech – jako je velikost spádové oblasti, hustota lehké kapaliny a typ aplikace.

Odlučovače ropných látek Oleopator jsou standardně k dispozici ve velikostech 1,5 až 6.

Rádi Vám pomůžeme stanovit požadovanou jmenovitou velikost!

Kontaktujte nás!

ACO Prospekt Rinnen mit Rostenpdf
ACO Multiline Preislistenauszugpdf
ACO Einbauanleitungpdfdwg
ACO Dokument 2pdfdwg
ACO Dokument 3pdfdwg
ACO Dokument 4pdfdwg
ACO Dokument 5pdfdwg
ACO Dokument 6pdfdwg
Technische Zeichnung 1pdfdwg
Technische Zeichnung 2pdfdwg
Technische Zeichnung 3pdfdwg
Technische Zeichnung 4pdfdwg
Technische Zeichnung 5pdfdwg
Technische Zeichnung 6pdfdwg
Ausschreibungstext 1pdfdwg
Ausschreibungstext 2pdfdwg
Ausschreibungstext 3pdfdwg

Stoupající nároky na ochranu životního prostředí vyžadují zodpovědný přístup také v oblasti čištění vod. Pro zajištění co nejvyšší kvality vody, která odtéká do veřejné kanalizace nebo vodních toků, je nutné použít předřazenou čistící jednotku – odlučovač lehkých kapalin. Odlučovače zbavují vodu ropných látek a tak je zabráněno kontaminaci povrchových a spodních vod, čímž významnou měrou přispívají k ochraně životního prostředí.

ACO nabízí praktická řešení s novou a inovativní technologií. Princip působení je založen na využití kinetické energie z tekoucí vody, tj. odlučovač oddělí z odpadní vody olej, sedimenty a jemné částice za pomocí gravitace.

Odlučovače ACO Oleopator-C jsou k dispozici ve velikostech NS1,5 až 100.

ACO Oleopator-C odlučovač lehkých kapalin z betonu


ACO produktové výhody

 • Všechny nominální velikosti testovány institutem LGA dle EN 858
 • Zaručená optimální přístupnost pro údržbu, čištění a likvidaci díky odnímatelným prvkům
 • Nižší náklady díky redukci vyžadovaného instalačního prostoru
 • Koalescenční filtr může být vyměněn bez nutnosti vyčerpat odlučovač

Separace olejů díky koalescenčnímu filtru

Odpadní voda obsahující lehké kapaliny natéká přes nátokové potrubí do odlučovací komory. Sedimenty (např. písek) klesají na dno nádrže, kde vytváří kalovou vrstvu. Na druhou stranu lehčí látky (např. olej nebo benzín) stoupají k hladině a vytváří olejovou vrstvu. Malé kapičky oleje které nejsou z vody separovány, narážejí na koalescenční filtr, kde jsou přichyceny a shlukují se do většího celku. Přilnavá síla olejového filtru je pomalu přemožena a velké kapky oleje se sami oddělí, vznáší se k hladině a stávají se tak separovanými.

Oblast použití:

 • Čištění a čištění odpadních vod, které obsahují lehké kapaliny / kaly.
 • Zadržení lehkých kapalin (nehoda)
 • Úprava procesní vody

Nevhodné pro:

 • Zpracování emulgovaných uhlovodíků

Modulární princip pro Oleopator C, Oleosmart C a kalové jímky

Všechny jímky následují flexibilní modulární princip. Jednoduchá architektura dovoluje, aby systémy bylo možné konfigurovat individuálně. Uživatelé tak mohou rychle a jednoduše vybírat základní jímky 1 a zákrytové desky 2.

Individuální produkt lze sestavit krok za krokem pomocí požadované jmenovité velikosti. V závislosti na požadované hloubce nátoku lze rozlišovat mezi standardní a nastavitelnou variantou. Pro sestavu konečné stavebnní výšky je třeba zvolit odpovídající nástavné kroužky 3.

Ceny dostupné na vyžádání.
ACO Oleopator-C - Technické listypdf
ACO Oleopator - Informace k návrhupdf
ACO Oleopator-C - Návod k pokládcepdf
ACO Oleopator-C - Pokyny k údržběpdf
ACO Oleopator-C - DoP prohlášení o vlastnostechpdf
ACO Oleopator-C - odlučovače lehkých kapalinpdfdwg
ACO Oleopator-C - samostatné kalové jímkypdfdwg
ACO Oleopator-C - příslušenstvípdfdwg