Prohlížeč není podporován

Používáte starý prohlížeč, který více nepodporujeme. Zvažte prosím použití modernějšího webového prohlížeče jako je Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox, abyste dosáhli co nejlepší uživatelské zkušenosti při používání webových stránek.

Stoupající nároky na ochranu životního prostředí vyžadují zodpovědný přístup také v oblasti čištění vod. Pro zajištění co nejvyšší kvality vody, která odtéká do veřejné kanalizace nebo vodních toků, je nutné použít předřazenou čistící jednotku – odlučovač lehkých kapalin. Odlučovače zbavují vodu ropných látek a tak je zabráněno kontaminaci povrchových a spodních vod, čímž významnou měrou přispívají k ochraně životního prostředí.

ACO nabízí praktická řešení s novou a inovativní technologií. Princip působení je založen na využití kinetické energie z tekoucí vody, tj. odlučovač oddělí z odpadní vody olej, sedimenty a jemné částice za pomocí gravitace.

Odlučovače ACO Oleopator-C jsou k dispozici ve velikostech NS1,5 až 100.

ACO Oleopator-C odlučovač lehkých kapalin z betonu


ACO produktové výhody

  • Všechny nominální velikosti testovány institutem LGA dle EN 858
  • Zaručená optimální přístupnost pro údržbu, čištění a likvidaci díky odnímatelným prvkům
  • Nižší náklady díky redukci vyžadovaného instalačního prostoru
  • Koalescenční filtr může být vyměněn bez nutnosti vyčerpat odlučovač

Separace olejů díky koalescenčnímu filtru

Odpadní voda obsahující lehké kapaliny natéká přes nátokové potrubí do odlučovací komory. Sedimenty (např. písek) klesají na dno nádrže, kde vytváří kalovou vrstvu. Na druhou stranu lehčí látky (např. olej nebo benzín) stoupají k hladině a vytváří olejovou vrstvu. Malé kapičky oleje které nejsou z vody separovány, narážejí na koalescenční filtr, kde jsou přichyceny a shlukují se do většího celku. Přilnavá síla olejového filtru je pomalu přemožena a velké kapky oleje se sami oddělí, vznáší se k hladině a stávají se tak separovanými.

Oblast použití:

  • Čištění a čištění odpadních vod, které obsahují lehké kapaliny / kaly.
  • Zadržení lehkých kapalin (nehoda)
  • Úprava procesní vody

Nevhodné pro:

  • Zpracování emulgovaných uhlovodíkůModulární princip pro Oleopator C, Oleosmart C a kalové jímky

Všechny jímky následují flexibilní modulární princip. Jednoduchá architektura dovoluje, aby systémy bylo možné konfigurovat individuálně. Uživatelé tak mohou rychle a jednoduše vybírat základní jímky 1 a zákrytové desky 2.

Individuální produkt lze sestavit krok za krokem pomocí požadované jmenovité velikosti. V závislosti na požadované hloubce nátoku lze rozlišovat mezi standardní a nastavitelnou variantou. Pro sestavu konečné stavebnní výšky je třeba zvolit odpovídající nástavné kroužky 3.

Ceny dostupné na vyžádání.
ACO Oleopator-C - Technické listypdf
ACO Oleopator - Informace k návrhupdf
ACO Oleopator-C - Návod k pokládcepdf
ACO Oleopator-C - Pokyny k údržběpdf
ACO Oleopator-C - DoP prohlášení o vlastnostechpdf
ACO Oleopator-C - odlučovače lehkých kapalinpdfdwg
ACO Oleopator-C - samostatné kalové jímkypdfdwg
ACO Oleopator-C - příslušenstvípdfdwg