Prohlížeč není podporován

Používáte starý prohlížeč, který více nepodporujeme. Zvažte prosím použití modernějšího webového prohlížeče jako je Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox, abyste dosáhli co nejlepší uživatelské zkušenosti při používání webových stránek.

Zásady ochrany osobních údajů - Privacy policy

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Těšíme se na Vaši návštěvu naší webové stránky. Dále Vás chceme informovat o zacházení s Vašimi osobními údaji podle čl. 13 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Odpovědná osoba

Odpovědnou osobou pro dále popsané zpracování osobních údajů je v tiráži uvedená instituce.

ACO Stavební prvky spol. s r.o.

IČO: 259 80 009, se sídlem Pávov 141, 586 01 Jihlava, vedená u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. C 62464;

Uživatelské údaje

Když navštívíte naši webovou stránku, budou na našem webovém serveru ke statistickým účelům dočasně vyhodnoceny tak zvané uživatelské údaje jako protokol, abychom zlepšili kvalitu našich webových stránek. Tento soubor údajů se skládá z

  • jména a adresy požadovaných obsahů,
  • datu a času dotazu,
  • přenášeného množství dat,
  • stavu přístupu (obsah přenášet, obsah nenalezen),
  • popisu použitého webového prohlížeče a operačního systému,
  • referral linku, který udává, z jaké stránky jste se na naši stránku dostali,
  • IP adresy dotazujícího se počítače, které je tak zkrácené, aby už nebyla možná personifikace.

Uvedené protokolované údaje se vyhodnocují pouze anonymně.

Ukládání IP adresy pro účely bezpečnosti

Kromě toho ukládáme úplnou IP adresu poskytnutou Vašim webovým prohlížečem přísně účelově po dobu sedm dnů k tomu, abychom mohli rozeznat, omezit a odstranit útoky na naše webové stránky. Po uplynutí této doby smažeme, příp.anonymizujeme tuto IP adresu. Právním podkladem je čl. 6 odst. 1 S. 1 písm.f GDPR.

Bezpečnost údajů

Abychom co možná nejkomplexněji uchránili Vaše údaje před nežádoucími přístupy, činíme technická a organizační opatření. Na našich webových stránkách používáme šifrování. Vaše údaje se z Vašeho počítače na náš server a obráceně přenášejí přes internet pomocí TLS klíčování. Poznáte to zpravidla podle toho, že na stavovém řádku vašeho prohlížeče je symbol zámku uzamčený a řádek adresy začíná https://.

Potřebné cookies

Na naše webové stránky vkládáme cookies, které jsou potřebné k používání našich webových stránek.

Cookies jsou malé textové soubory, které se mohou ukládat na Vaše koncové zařízení a načítat z něj. Rozlišuje se mezi session-cookies, které se opět smažou, jakmile Váš prohlížeč zavřete a permanentní cookies, které se ukládají nad rámec jednotlivých přístupů.

Tyto potřebné cookies nepoužíváme pro účely analýzy, sledování pohybu nebo reklamy.

Tyto cookies obsahují z části pouze informace k určitým nastavením a nemají osobní povahu. Můžou být také potřebné pro umožnění vedení uživatele, bezpečnosti a převodu stránky.

Tyto cookies používáme na základě čl. 6 odst. 1 S. 1 písm.f GDPR.

Váš prohlížeč můžete nastavit tak, že Vás informuje o umístění cookies. Použití cookies tak bude pro Vás transparentní. Kromě toho můžete cookies příslušným nastavením prohlížeče kdykoli smazat a vkládání nových cookies znemožnit. Pamatujte prosím na to, že naše webové stránky pak příp.nebude možné zobrazit a některé funkce pak už nebudou technicky k dispozici.

Měření návštěvnosti

K vytváření našich webových stránek odpovídajících potřebě využíváme nástroje pro analýzu webových stránek. Ty vytváří uživatelské profily na základě pseudonymů. K tomu se na vaše koncové zařízení ukládají permanentní cookies a námi se odtud načítají. Kromě toho je možné, že budeme vyžadovat poznávací znaky Vašeho prohlížeče nebo Vašeho koncového zařízení (např. tzv.otisk prohlížeče nebo Vaši nezkrácenou IP adresu). Tímto způsobem jsme schopni rozpoznat opakující se návštěvníky a jako takové je počítat.

Kromě toho využíváme v rámci měření návštěvnosti následující funkce:

  • Obohacujeme pseudonymní údaje dalšími údaji, které nám dávají k dispozici třetí poskytovatelé. Tímto způsobem jsme schopni shromažďovat demografické znaky našich návštěvníků, např.výpovědi o stáří, pohlaví a bydlišti.
  • Používáme rozeznávací metodu, která nám dovoluje shromažďovat a následně vyhodnocovat pohyb kurzoru myši našich návštěvníků.

Zpracování údajů se provádí na základě Vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 S. 1 písm.a GDPR příp. § 15 odst. 3 S. 1 TMG (telekomunikačního zákona), pokud jste udělili Váš souhlas přes náš banner.

Které třetí poskytovatele v tomto rámci používáme?

Dále Vám oznámíme třetí poskytovatele, se kterými v souvislosti s měřením návštěvnosti spolupracujeme. Pokud se v tomto rámci údaje zpracovávají mimo EU příp. EHP, pamatujte prosím na to, že existuje riziko, že úřady mají k účelům bezpečnosti a dohledu přístup k těmto údajům, aniž by Vás o tom informovali nebo jste mohli podat opravný prostředek. Pokud angažujeme poskytovatele v nejistých třetích zemích a Vy souhlasíte, následuje přenesení do třetí země na základě čl. 49 odst. 1 písm. a GDPR.

PoskytovatelMaximální doba uloženíPřiměřená úroveň ochrany údajůOdvolání souhlasu
Google Ireland Limited Zpracování v rámci EU/EHPPokud chcete odvolat Váš souhlas, klikněte prosím zde a učiňte příslušné nastavení přes náš banner.
Google LLC (USA) Žádná přiměřená úroveň ochrany údajů. Přenesení se provede na základě čl. 49 odst. 1 písm. a GDPR.Pokud chcete odvolat Váš souhlas, klikněte prosím zde a učiňte příslušné nastavení přes náš banner.

Technologie sledování pohybu třetích poskytovatelů k reklamním účelům

Používáme technologie sledování pohybu přesahující zařízení, abychom Vám mohli na základě Vaší návštěvy našich webových stránek zobrazit cílenou reklamu na ostatní webové stránky a mohli zjistit, jak účinné naše reklamní opatření byly.

Zpracování údajů se provádí na základě Vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 S. 1 písm.a GDPR příp. § 15 odst. 3 S. 1 TMG (telekomunikačního zákona), pokud jste udělili Váš souhlas přes náš banner. Váš souhlas je dobrovolný a může být kdykoli odvolaný.

Jak funguje toto sledování?

Když navštívíte naše webové stránky, je možné, že si níže uvedení třetí poskytovatelé vyžádají poznávací znaky Vašeho prohlížeče nebo Vašeho koncového zařízení (např. tzv.otisk prohlížeče), vyhodnotí Vaši IP adresu, poznávací znaky uloží příp.načtou na Vaše koncové zařízení (např.cookies) nebo obdrží přístup k individuálnímu tracking pixelu.

Jednotlivé znaky mohou využívat třetí poskytovatelé, aby Vaše koncové zařízení rozeznali na ostatních internetových stránkách. U příslušných třetích poskytovatelů můžeme pověřit zařazení reklamy, které se řídí podle u nás navštívených stránek.

Co znamená sledování pohybu přesahující zařízení?

Pokud se svými vlastními uživatelskými údaji přihlásíte u třetího poskytovatele, mohou se příslušné poznávací znaky různých prohlížečů a koncových zařízení vzájemně propojit. Pokud třetí poskytovatel vytvořil např. vlastní znak pro každý Vámi používaný laptop, stolní PC nebo Vámi používaný smartphone příp.tablet, mohou být tyto jednotlivé znaky vzájemně přiřazeny, jakmile Vašimi přihlašovacími údaji využijete službu třetího poskytovatele. Tímto způsobem může třetí poskytovatel cíleně řídit naše reklamní kampaně na různých koncových zařízeních.

Které třetí poskytovatele v tomto rámci používáme?

Dále Vám oznámíme třetí poskytovatele, se kterými pro účely reklamy spolupracujeme. Pokud se v tomto rámci údaje zpracovávají mimo EU příp. EHP, pamatujte prosím na to, že existuje riziko, že úřady mají k účelům bezpečnosti a dohledu přístup k těmto údajům, aniž by Vás o tom informovali nebo jste mohli podat opravný prostředek. Pokud angažujeme poskytovatele v nejistých třetích zemích a Vy souhlasíte, následuje přenesení do třetí země na základě čl. 49 odst. 1 písm. a GDPR.

PoskytovatelMaximální doba uloženíPřiměřená úroveň ochrany údajůOdvolání souhlasu
Google LLC (USA) Žádná přiměřená úroveň ochrany údajů. Přenesení se provede na základě čl. 49 odst. 1 písm. a GDPR.Pokud chcete odvolat Váš souhlas, klikněte prosím zde a učiňte příslušné nastavení přes náš banner.

Kontaktní formulář

Máte možnost se s námi spojit pomocí kontaktního formuláře. Pro využití našeho kontaktního formuláře potřebujeme od Vás nejdříve povinně označené údaje.

Tyto údaje potřebujeme na základě čl. 6 odst. 1 S. 1 písm.f GDPR, abychom mohli odpovědět na Váš dotaz.

Dále můžete sami rozhodnout, jestli nám chcete poskytnout další údaje. Tyto údaje jsou dobrovolné a pro navázání kontaktu nejsou bezpodmínečně nutné. Vaše dobrovolné údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 S. 1 písm.a GDPR.

Vaše údaje se zpracovávají jen pro zodpovězení Vašeho dotazu. Vaše údaje smažeme, pokud už nejsou potřebné a nejsou v rozporu se zákonnými povinnostmi tyto údaje uschovávat.

Pokud se budou Vaše údaje, poskytnuté přes kontaktní formulář, zpracovávat na základě čl. 6 odst. 1 S. 1 písm.f GDPR, můžete s tímto zpracováním kdykoli vyjádřit nesouhlas. Navíc můžete Váš souhlas se zpracováním dobrovolných údajů kdykoli odvolat. K tomuto účelu se obraťte prosím na e-mailovou adresu uvedenou v tiráži.

Sociální pluginy

Umožňujeme Vám použití sociálních pluginů. Z důvodu ochrany údajů však propojíme námi použité sociální pluginy pouze v deaktivovaném tvaru. Když vyvoláte naše webové stránky, nebudou odtud předávány žádné údaje službám sociálních médií.

Máte však možnost aktivovat a použít sociální pluginy napojené k našim webovým stránkám. Používáme k tomu řešení, které vede k tomu, že v prvním kroku budou všechny údaje a funkce, které jsou potřebné pro zobrazení sociálních pluginů, poskytnuté našim webovým serverem. Teprve když se rozhodnete aktivovat příslušný sociální plugin a kliknout na příslušný náhled resp. symbol, vytvoří ve druhém kroku Váš prohlížeč spojení se servery provozovatele příslušné služby sociálních médií.

Když aktivujete plugin, obdrží služba sociálních médií v první řadě Vaši IP adresu a mimo jiné vědomí o Vaší návštěvě našich webových stránek. To se provede nezávisle na tom, jestli vlastníte konto u příslušné služby sociální sítě. Když se přihlásíte, mohou se údaje přiřadit přímo Vašemu profilu sociální sítě.

Nemáme vesměs žádný vliv na to, jestli a v jakém rozsahu zpracovává příslušná služba sociální sítě po aktivaci osobní údaje. Je však pravděpodobné, že služba sociální sítě vytvoří z Vašich údajů uživatelské profily a ty použije k účelu personalizované reklamy. Navíc budou Vaše údaje použity k tomu, aby informovaly ostatní uživatele služeb sociálních sítí o Vašich aktivitách na našich webových stránkách.

Toto uložení se provádí na základě Vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 S. 1 písm.a GDPR příp. § 15 odst. 3 S. 1 TMG (telekomunikačního zákona), pokud jste udělili Váš souhlas kliknutím na náhled. Pamatujte prosím na to, že uložení mnoha sociálních pluginů vede k tomu, že se Vaše údaje budou zpracovávat mimo EU příp. EHP. V několika zemích existuje přitom riziko, že úřady mají k účelům bezpečnosti a dohledu přístup k těmto údajům, aniž by Vás o tom informovali nebo jste mohli podat opravný prostředek. Pokud angažujeme poskytovatele v nejistých třetích zemích a Vy souhlasíte, následuje přenesení do třetí země na základě čl. 49 odst. 1 písm. a GDPR.

Pokud si dále nepřejete zpracovávání Vašich osobních údajů aktivovanými sociálními pluginy, mohli byste budoucímu zpracování zamezit, pokud byste už neklikali na náhled příp.symbol příslušného sociálního pluginu.

PoskytovatelMaximální doba uloženíPřiměřená úroveň ochrany údajůOdvolání souhlasu
Instagram Žádná přiměřená úroveň ochrany údajů. Přenesení se provede na základě čl. 49 odst. 1 písm. a GDPR.Pokud chcete odvolat Váš souhlas, klikněte prosím zde a učiňte příslušné nastavení přes náš banner.
LinkedIn Žádná přiměřená úroveň ochrany údajů. Přenesení se provede na základě čl. 49 odst. 1 písm. a GDPR.Pokud chcete odvolat Váš souhlas, klikněte prosím zde a učiňte příslušné nastavení přes náš banner.
Flickr Žádná přiměřená úroveň ochrany údajů. Přenesení se provede na základě čl. 49 odst. 1 písm. a GDPR.Pokud chcete odvolat Váš souhlas, klikněte prosím zde a učiňte příslušné nastavení přes náš banner.
Facebook (USA a/nebo Irsko) Žádná přiměřená úroveň ochrany údajů. Přenesení se provede na základě čl. 49 odst. 1 písm. a GDPR.Pokud chcete odvolat Váš souhlas, klikněte prosím zde a učiňte příslušné nastavení přes náš banner.
Twitter (USA) Žádná přiměřená úroveň ochrany údajů. Přenesení se provede na základě čl. 49 odst. 1 písm. a GDPR.Pokud chcete odvolat Váš souhlas, klikněte prosím zde a učiňte příslušné nastavení přes náš banner.

Vložená videa

Na naše webové stránky vkládáme videa, která nejsou uložena na našich serverech. Aby vyvolání našich webových stránek s vloženými videi nevedlo automaticky k tomu, aby se spustily obsahy třetích poskytovatelů, zobrazujeme v prvním kroku jen lokálně uložené náhledy videí. Třetí poskytovatel tím nedostane žádnou informaci.

Teprve po kliknutí na náhled se spustí obsahy třetích poskytovatelů. Třetí poskytovatel tím dostane informaci, že jste vyvolali naši stránku a v jejím rámci technicky potřebné uživatelské údaje. Kromě toho je pak třetí poskytovatel schopen implementovat technologie sledování pohybu. Na další zpracování osobních údajů třetího poskytovatele nemáme žádný vliv. Kliknutím na náhled nám poskytujete souhlas spouštět obsahy třetích poskytovatelů.

Toto uložení se provádí na základě Vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 S. 1 písm.a GDPR, pokud jste udělili Váš souhlas kliknutím na náhled. Pamatujte prosím na to, že uložení mnoha sociálních pluginů vede k tomu, že se Vaše údaje budou zpracovávat mimo EU příp. EHP. V několika zemích existuje přitom riziko, že úřady mají k účelům bezpečnosti a dohledu přístup k těmto údajům, aniž by Vás o tom informovali nebo jste mohli podat opravný prostředek. Pokud angažujeme poskytovatele v nejistých třetích zemích a Vy souhlasíte, následuje přenesení do třetí země na základě čl. 49 odst. 1 písm. a GDPR.

PoskytovatelPřiměřená úroveň ochrany údajůOdvolání souhlasu
YouTube / Google (USA)Žádná přiměřená úroveň ochrany údajů. Přenesení se provede na základě čl. 49 odst. 1 písm. a GDPR.Pokud jste klikli na náhled, obsahy třetích poskytovatelů se ihned spustí. Pokud si takové spuštění na ostatních stránkách nepřejete, na náhledy už prosím neklikejte.

Přihlášení k odběru a zaslání informačního zpravodaje

Na naší internetové stránce můžete objednat informační zpravodaj. Pamatujte prosím na to, že pro přihlášení k zaslání informačního zpravodaje potřebujeme určité údaje (přinejmenším Vaši emailovou adresu).

Zaslání informačního zpravodaje se provádí jen tehdy, pokud jste nám poskytli výslovný souhlas podle čl. 6 odst. 1 S. 1 písm.a GDPR. Po úspěšném objednání na našich webových stránkách obdržíte potvrzující email na Vámi uvedenou emailovou adresu (tzv.Double opt-in). Váš souhlas můžete kdykoli odvolat. Nekomplikovanou možnost k odvolání obdržíte např. přes odkaz ke zrušení objednávky, který je k dispozici v každém informačním zpravodaji.

V rámci přihlášení k zaslání informačního zpravodaje ukládáme k již uvedeným údajům další údaje, pokud jsou potřeba k tomu, abychom mohli dokázat, že jste náš informační zpravodaj objednali. To může zahrnovat ukládání úplné IP adresy v okamžiku objednání, příp. potvrzení informačního zpravodaje a dále kopii námi zaslaného potvrzujícího emailu. Příslušné zpracování údajů se provádí na základě čl. 6 odst. 1 S. 1 písm.f GDPR a provádí se v zájmu možnosti zodpovídat se z oprávněnosti zaslání informačního zpravodaje.

Mapové služby

Na naše webové stránky vkládáme mapové služby, které nejsou uložené na našich serverech. Aby vyvolání našich webových stránek s vloženými mapovými službami nevedlo automaticky k tomu, aby se spustily obsahy třetích poskytovatelů, zobrazujeme v prvním kroku jen lokálně uložené náhledy map. Třetí poskytovatel tím nedostane žádnou informaci.

Teprve po kliknutí na náhled se spustí obsahy třetích poskytovatelů. Třetí poskytovatel tím dostane informaci, že jste vyvolali naši stránku a v jejím rámci technicky potřebné uživatelské údaje. Na další zpracování osobních údajů třetího poskytovatele nemáme žádný vliv. Kliknutím na náhled nám poskytujete souhlas spouštět obsahy třetích poskytovatelů.

Vkládání se provádí na základě Vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 S. 1 písm.a GDPR příp. § 15 odst. 3 S. 1 TMG (telekomunikačního zákona), pokud jste předem udělili Váš souhlas kliknutím na náhled.

Pamatujte prosím na to, že vložení mnohých mapových služeb vede k tomu, že se Vaše údaje budou zpracovávat mimo EU příp. EHP. V několika zemích existuje přitom riziko, že úřady mají k účelům bezpečnosti a dohledu přístup k těmto údajům, aniž by Vás o tom informovali nebo jste mohli podat opravný prostředek. Pokud angažujeme poskytovatele v nejistých třetích zemích a Vy souhlasíte, následuje přenesení do třetí země na základě čl. 49 odst. 1 písm. a GDPR.

PoskytovatelMaximální doba uloženíPřiměřená úroveň ochrany údajůOdvolání souhlasu
Google LLC (USA) Žádná přiměřená úroveň ochrany údajů. Přenesení se provede na základě čl. 49 odst. 1 písm. a GDPR.Pokud jste klikli na náhled, obsahy třetích poskytovatelů se ihned spustí. Pokud si takové spuštění na ostatních stránkách nepřejete, na náhledy už prosím neklikejte.

Připojení ostatních technických obsahů a funkcí třetích stran

Pro zobrazení našich webových stránek používáme níže uvedené technické funkce a obsahy třetích poskytovatelů.

Vyvolání našich stránek vede k tomu, že se spustí obsahy třetího poskytovatele, který tyto funkce a obsahy dává k dispozici. Třetí poskytovatel tím dostane informaci, že jste vyvolali naši stránku a v jejím rámci technicky potřebné uživatelské údaje.

Na další zpracování osobních údajů třetího poskytovatele nemáme žádný vliv.

Zpracování údajů se provádí na základě Vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 S. 1 písm.a GDPR, pokud jste dopředu udělili Váš souhlas přes náš banner.

Pamatujte prosím na to, že použití obsahů a funkcí třetích stran může vést k tomu, že se Vaše údaje budou zpracovávat mimo EU příp. EHP. V několika zemích existuje přitom riziko, že úřady mají k účelům bezpečnosti a dohledu přístup k těmto údajům, aniž by Vás o tom informovali nebo jste mohli podat opravný prostředek. Pokud angažujeme poskytovatele v nejistých třetích zemích a Vy souhlasíte, následuje přenesení do třetí země na základě čl. 49 odst. 1 písm. a GDPR.

PoskytovatelTechnická funkce nebo obsahpříp. maximální doba uloženíPřenesení do třetích států podle pokynů poskytovatelů a zajištění přiměřené úrovně ochrany údajůOdvolání souhlasu
Google LLC (USA)JQuery (knihovna Java Script) Žádná přiměřená úroveň ochrany údajů. Přenesení se provede na základě čl. 49 odst. 1 písm. a GDPR.Pokud už se zpracováním nesouhlasíte, naši stránku už prosím nepoužívejte.
Google LLC (USA)Google Fonts Žádná přiměřená úroveň ochrany údajů. Přenesení se provede na základě čl. 49 odst. 1 písm. a GDPR.Pokud už se zpracováním nesouhlasíte, naši stránku už prosím nepoužívejte.

Doba uložení

Pokud jsme již podrobně o době uložení neinformovali, mažeme osobní údaje, pokud už nejsou pro výše uvedené účely zpracování potřeba a nejsou v rozporu se zákonnými povinnostmi tyto údaje uschovávat.

Další zpracovatelé zakázek

Vaše údaje poskytujeme v rámci zpracování zakázky podle čl. 28 GDPR poskytovatelům služeb, kteří nás při provozu našich webových stránek a s tím souvisejících procesů podporují. Jsou to např. poskytovatelé hostingu. Naši poskytovatelé jsou vůči nám přísně vázáni pokyny a příslušně smluvně zavázáni.

Dále Vám oznámíme zpracovatele zakázek, se kterými spolupracujeme, pokud jsme to v předešlém textu prohlášení o ochraně osobních údajů ještě neudělali. Pokud by se v tomto rámci měly údaje přenášet mimo EU příp. EHP, učiníme opatření k přiměřené úrovni ochrany údajů.

Zpracovatel zakázkyÚčelPřiměřená úroveň ochrany údajů
Příklad poskytovatele (Německo)Webhosting a podporaZpracování jen v rámci EU/EHP

Vaše práva jako dotčené osoby

Při zpracování Vašich osobních údajů zaručuje GDPR Vám jako dotčené osobě určitá práva:

Právo na informace (čl. 15 GDPR)

Máte právo vyžadovat potvrzení o tom, jestli jsou zpracovávány údaje týkající se Vás; je-li to tento případ, pak máte právo na informaci o těchto osobních údajích a na informace jednotlivě uvedené v čl. 15 GDPR.

Právo na nápravu (čl. 16 GDPR)

Máte právo vyžadovat bezodkladnou nápravu nesprávných osobních údajů týkajících se Vás a popř. doplnění neúplných údajů.

Právo na smazání (čl. 17 GDPR)

Máte právo vyžadovat, aby byly bezodkladně smazány osobní údaje týkající se Vás, pokud se shodují s jedním z uvedených důvodů čl. 17 GDPR.

Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)

Máte právo vyžadovat omezení zpracování, je-li splněný jeden z předpokladů v čl. 18 GDPR, např. pokud jste založili odporování proti zpracování po dobu posouzení odpovědnou osobou.

Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR)

V určitých případech, které jsou jednotlivě uvedené v čl. 20 GDPR, máte právo na obdržení osobních údajů týkajících se Vás ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu, příp. vyžadovat předání těchto údajů třetí osobě.

Právo na odvolání (čl. 7 GDPR)

Pokud probíhá zpracování údajů na základě Vašeho souhlasu, jste podle čl. 7 odst. 3 GDPR oprávněni kdykoli tento souhlas s používáním Vašich osobních údajů odvolat. Pamatujte prosím na to, že toto odvolání je účinné teprve pro budoucnost. Zpracování, která probíhala před odvoláním, tímto nejsou dotčena.

Právo na námitky (čl. 21 GDPR)

Pokud jsou údaje zjištěny na základě čl. 6 odst. 1 S. 1 písm.f GDPR (zpracování údajů k zachování oprávněných zájmů) nebo na základě čl. 6 odst. 1 S. 1 písm.e GDPR (zpracování údajů k zachování veřejných zájmů nebo při výkonu veřejného násilí), přísluší Vám právo z důvodů, které vyplývají z Vaší zvláštní situace, podat kdykoli proti zpracování námitku. Osobní údaje pak již nezpracováváme, kromě případů, kdy existují prokazatelně závazné chráněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo zpracování slouží uplatňování, plnění nebo obhajobě právních nároků.

Právo na stížnost u kontrolního úřadu (čl. 77 GDPR)

Podle čl. 77 GDPR máte právo na stížnost u kontrolního úřadu, pokud jste názoru, že zpracování údajů týkajících se Vás porušuje ustanovení na ochranu osobních údajů. Právo na stížnost lze zvláště uplatňovat u kontrolního úřadu v členském státě Vašeho obvyklého bydliště, vašeho pracoviště nebo místě pravděpodobného pochybení.

Uplatnění Vašich práv

Pokud nebylo výše popsáno jinak, obraťte se prosím pro uplatnění Vašich dotčených práv na místo uvedené v tiráži.

Kontaktní údaje osoby pověřené ochranou údajů

Náš externí pracovník odpovědný za ochranu dat je Vám s informacemi k tématu ochrany údajů na následujících kontaktech rád k dispozici:

datenschutz nord GmbH
Konsul-Smidt-Straße 88
28217 Bremen
Web: www.datenschutz-nord-gruppe.de
E-Mail: office@datenschutz-nord.de

Pokud se obrátíte na naši osobu pověřenou ochranou údajů, uveďte přitom prosím také odpovědné místo, které je uvedené v tiráži.