Prohlížeč není podporován

Používáte starý prohlížeč, který více nepodporujeme. Zvažte prosím použití modernějšího webového prohlížeče jako je Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox, abyste dosáhli co nejlepší uživatelské zkušenosti při používání webových stránek.

Tradiční koalescenční odlučovače filtrují pevné látky a jemné částečky kalu, stejně jako lehké kapaliny obsažené v odpadní vodě. Látky lehkých kapalin se shlukují v kapkách, které se drží na povrchu koalescenčního filtru. V důsledku toho musí být filtr důkladně čištěn v pravidelných intervalech, aby se zabránilo jeho ucpání a tím i nesprávné funkci odlučovače. Intervaly čištění závisí na místě, kde je oddělovač instalován a na jeho zamýšleném účelu. Čištění může také způsobit vysoké provozní náklady v závislosti na stupni znečištění a četnosti čištění.

To neplatí pro odlučovač Oleosmart C – bezfiltrová multikanálová technologie znamená že Oleosmart C nevyžaduje prakticky žádnou údržbu. Není nutné přerušit provoz za účelem čistění koalescenční jednotky (je samočistící díky energii proudění). Následné náklady jsou radikálně sníženy, protože se jednotka nijak neopotřebovává. Otvory velikosti nejméně 40 mm zabraňují zanesení koalescenčních kanálů (např. jemnými nebo pevnými kaly) a následnou akumulaci v odlučovači.

Odlučovač lehkých kapalin ACO Oleosmart-C je standardně dodáván ve velikostech NS4 až NS20.

ACO Oleosmart-G bezfiltrový odlučovač lehkých kapalin z GRP
Produktové výhody

 • Minimální údržba díky bezfiltrové multikanálové technologii
 • Dlouhé proudění zajišťující vysoký efekt usazování – více jak 90 %
 • Snadná instalace a nízká hmotnost díky inovativnímu materiálu GRP
 • Provozní spolehlivost díky řízení nízkoturbulentního proudění

Separační proces Oleosmart

Princip funkce ACO Oleosmart C je založen na využití kinetické energie vody proudící ven. Odlučovač lehkých kapalin separuje oleje, sedimenty a jemné částečky z odpadní vody prostřednictvím gravitace. Proudící kapalina je vedena přes usměrňovač do vnějších nezanášejících se koalescenčních kanálů, kde probíhá separační proces. Inovativní, bezfiltrová multikanálová technologie znamená že Oleosmart C
nevyžaduje prakticky žádnou údržbu a nabízí maximální provozní spolehlivost.

Současné oddělení kalu a lehkých kapalin v celé separační komoře.

Jemná separace díky dlouhé průtokové části.

Malé kapky oleje, které nelze oddělit na základě rozdílné hustoty s vodou, drží na koalescenčním prvku. Jakmile se malé kapky shluknou do větší formy, koalescenční jednotka je již neudrží a velké kapky začnou stoupat k vodní hladině, kde se spojí s olejovou vrstvou. Tím je separace dokončena.

Způsob nastavení odlučovačů Oleopator-G, Oleosmart-G a kalové jímky

Pro uložení odlučovače do požadované hloubky slouží trojice různě vysokých nástavců umožňující zkrácení na stavbě. nástavce jsou osazeny poklopem LW600 s třídou zátěže A15, B125 nebo D400kN dle ČSN EN 124. V případě potřeby je možné použít nátavec s poklopem LW800 (pouze pro zátěž D400kN).

Nástavce s poklopem třídy A 15 / LW 600


Hloubka zabudování mm
(min - max)
Poklop
světlá šířka
(mm)
Hmotnost
(kg)
Objednací
číslo
520 - 640600943301.34.11
520 - 10906001033301.34.12
520 - 16906001133301.34.13

Nástavce s poklopem B 125 / LW 600


Hloubka zabudování v mm
(min - max)
Poklop
světlá šířka
(mm)
Hmotnost
(kg)
Objednací
číslo
550 - 670600983301.35.11
550 - 11206001073301.35.12
550 - 17206001173301.35.13

Nástavce s poklopem D 400 / LW 600


Hloubka zabudování mm
(min - max)
Poklop
světlá šířka
(mm)
Hmotnost
(kg)
Objednací
číslo
S roznášecí beton. deskou Ø1500x200 mm
550 - 6806008143301.36.08
550 - 11306008223301.36.09
550 - 17306008343301.36.10
Bez roznášecí desky
550 - 680600853301.37.08
550 - 1130600933301.37.09
550 - 17306001053301.37.10

Vlastnosti

Nízká hmotnost

Usnadňuje manipulaci na staveništi bez potřeby použití těžké techniky.

Dlouhá životnost

Vysoká statická a mechanická odolnost proti degradaci materiálu během vlastního životního cyklu.

Vysoká odolnost proti „protečení“

Odolný vůči deformacím vlivem vnějšího bodového tlaku (např. od kamenů) zaručuje konzistentní tvar a trvanlivost.

Stabilní vlastnosti materiálu

Výborná odolnost vnějším vlivům (počasí, UV záření, chemické namáhání, atd.) bez změn mechanických vlastností.

Neporézní materiál

Bez nutnosti vnitřních ochranných nátěrů, nepodléhá korozi.

Flexibilní přizpůsobení

GRP odlučovače umožňují individuální přístup k zákazníků z hlediska tvaru, povrchu a chemického složení.

Výhody

Žádná těžká strojní zařízení, nízká hmotnost nádrže

 • Úspory v dopravě a na staveništi
 • Úspora nákladů za mechanizaci při montáži

Zvýšená odolnost proti zničení produktu, což snižuje riziko poškození způsobené nesprávnou instalací

 • Odolné proti celkovému zničení
 • Žádné náklady na údržbu materiálu a následné
  opravy

Trvalé vlastnosti materiálu po celou dobu životnosti

 • Zvyšuje životnost nádrže v dlouhodobém časovém horizontu
 • Snižuje rizika škod způsobené nesprávnou instalací
 • Široké možnosti aplikací

Odolnost koroze a netěsností

 • Trvalé vlastnosti materiálu po celou dobu jeho životnosti
 • Snižuje rizika škod způsobené nesprávnou instalací
 • Žádné náklady na údržbu materiálu a následné
  opravy

Dlouhodobá spolehlivost, ochrana proti vážným škodám

 • Ochrana proti korozi a netěsnostem
 • Zachovává si kvalitu po dlouhou dobu
 • Žádné náklady na údržbu materiálu a následné opravy

Individuální řešení

 • Specifické požadavky pro zákazníka lze flexibilně realizovat

Instalace

Instalace

Údržba

Údržba

Produktové video

Produktové video
Ceny dostupné na vyžádání.
ACO Oleosmart-G - technické listypdf
GRP - technický list materiálupdf
ACO Oleosmart - Informace k návrhupdf
ACO Oleosmart-G - Návod k pokládcepdf
ACO Oleosmart-G - DoP prohlášení o vlastnostechpdf
ACO Oleosmart-G - bezfiltrové odlučovače lehkých kapalin NS4 až NS20pdfdwg
ACO Oleosmart-G - samostatné kalové jímkypdfdwg