Prohlížeč není podporován

Používáte starý prohlížeč, který více nepodporujeme. Zvažte prosím použití modernějšího webového prohlížeče jako je Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox, abyste dosáhli co nejlepší uživatelské zkušenosti při používání webových stránek.


Podlahové vpusti ACO splňují požadavky pro všechny aplikace. Odtoky jsou k dispozici v různých velikostech s rozdílnými hodnotami průtoku. Důležitou součástí vpustí jsou krycí rošty, které jsou dostupné v několika provedeních a třídách nosnosti pro dosažení optimální užitné hodnoty a bezpečnosti. Při výběru správné podlahové vpusti hraje velkou roli také konstrukce podlahy - její hloubka a skladba. Podlahové vpusti ACO jsou k dispozici s vodorovným nebo svislým odtokem vhodným pro běžná hrdlová potrubí.

Hygienické podlahové vpusti z nerezové oceli


Výhody produktu

 • Hygienická konstrukce dle požadavků norem pro povrchy, které jsou v kontaktu s potravinami - EN 1672 a EN ISO 14159 a dále dle příručky EHEDG pro hygienický design výrobků
 • Plně v souladu s normou ČSN EN 1253
 • Nízká stavební výška od 145 mm
 • Zcela a snadno vyjímatelný sifon bez ostrých hran pro bezpečnou manipulaci
 • Vysoký průtok vpustí až 5,5 l/s, u vysokokapacitní verze potom až 35 l/s měřených dle normy ČSN EN 1253
 • Několik typů čtvercových a kruhových roštových nástavců pro všechny běžné konstrukce podlah vč. litých a vinylových podlah
 • Široká nabídka krycích roštů s certifikovanými třídami zátěže L15 až N250 a testovanou protiskluzností R11 dle DIN 51130

Hygienické řešení

Hygienické odvodňovací systémy ACO splňují nejpřísnější hygienické požadavky potravinářských provozůHygienický design v praxi

ACO Vpust Rez

Na základě konstrukce a určení vpusti rozdělujeme na dva základní typy, a sice na vpusti s pevnou výškou (nebo-li jednodílné) a na vpusti teleskopické (nebo-li dvoudílné).

Vpusti s pevnou výškou jsou jednoduché, samostatné body odvodnění, které jsou vhodné pro betonové, pryskyřičné nebo dlážděné podlahy, většinou bez systémového napojení hydroizolačních vrstev.

Teleskopické vpusti mohou být instalovány v kombinaci s roštovým nástavcem vpusti nebo s ACO žlaby. Jsou vhodné pro většinu konstrukcí podlah, a to včetně podlah s hydroizolačními vrstvami.

Schéma vpustí

Příklady instalace

Vpust s pevnou výškou

1. Keramická dlažba
2. Cementové lepidlo
3. Trvale pružný tmel
4. Betonový potěr
5. Hydroizolace
6. Vpust s pevnou výškou
7. Odtokové potrubí
8. Betonová základová deska
9. Hutněná pláň

Teleskopická vpust

1. Keramická dlažba
2. Cementové lepidlo
3. Trvale pružný tmel
4. Betonový potěr
5. Hydroizolace
6. Teleskopická vpust s izolačním límcem (přírubou)
7. Odtokové potrubí
8. Betonová základová deska
9. Hutněná pláň


Instalační videa, vpust s pevnou výškou

Instalace do lité podlahy
Instalace do lité podlahy
Instalace do dlažby
Instalace do dlažby

Provedení roštových nástavců

Čtvercový nástavec, standardní okraj

Vhodné pro betonové podlahy, cemento-pryskyřičné (lité podlahy) a epoxidové podlahy nebo skladby s keramickou dlažbou (bez hydroizolační nátěrové hmoty).

K dispozici ve dvou provedeních výšky okraje:

 • standardní 10mm s pryžovou výplní vhodný pro většinu aplikací
 • zvýšený 20mm s výplní PUR tmelem ideální pro keramickou dlažbu do tl. 18mm
Kruhový nástavec, standardní okraj

Vhodné pro betonové podlahy, cemento-pryskyřičné (lité podlahy) a epoxidové podlahy.

K dispozici v provedeních s výškou okraje 20mm s výplní PUR tmelem.

Čtvercový nástavec, okraj s límcem

Vhodné pro skladby s keramickou dlažbou v kombinaci s hydroizolační nátěrovou hmotou (stěrkou).

Kruhový nástavec pro vinyl

Vhodné pro vodotěsné napojení vinylových podlahovin tl. 2 - 4 mm pomocí svěrné příruby.


Příslušenství

ACO ochranné kryty

Součástí většiny standardně dodávaných ACO hygienických vpustí jsso ochranné kryty z OSB. Tyto kryty zamezují vniku stavebních hmot do vpustí po dobu výstavby a tím zcela eliminují nákladné čištění po dokončení výstavby. Dále kryty poskytují bezpečnou ochranu proti úrazům stavebních délníků.

 • Ochrana proti znečištění stavebním materiálem
 • Eliminace nákladného čištění žlabů po instalaci
 • Prevence zranění na stavbě
 • Certifikováno podle normy EN 12811-1 pro lešení třídy zatížení 3
 • Ekologicky přátelské a snadno likvidovatelné

ACO protipožární řešení

ACO vyvinulo řešení, které zabraňuje šíření ohně a vysokých teplot v různých patrech budovy skrze instalované prvky odvodnění jako jsou ACO hygienické vpusti a žlaby, popřípadě nerezové potrubí ACO PIPE. Sada se skládá z vnější ochrany - Fit in a vnitřní ochrany - speciálně upravený pachový uzávěr a držák pachového uzávěru.

 • Testováno v souladu s normou ČSN EN 1366-2 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací a klasifikováno dle ČSN EN 13501-1+A1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb
 • Sada může být použita s ACO hygienickými vpustmi se svislým odtokem v provedení s pevnou výškou nebo teleskopickém provedení, a lze je kombinovat s ACO hygienickými žlaby
 • Pro instalaci v betonové konstrukci nebo ve stropních SPIROLL panelech o minimální tloušťce 150 mm

ACO vpusti 142

Nejkompaktnější vpust z hygienického portfolia je vhodná do míst a provozů, kde není třeba odvádět větší množství vody, typicky se jedná o prostory podléhající zejména mokré sanitaci a splachování podlah vodou.

 • Velikost roštového nástavce 200 x 200 mm
 • Včetně ACO ochranného krytu po dobu výstavby
 • Velikost odtokového potrubí D 75 mm nebo D 110 mm
 • Boční nebo svislý výtok vpusti
 • Průtok vpustí:
  • S pevnou výškou (jednodílné)
   • až 1,6 l/s dle ČSN EN 1253
   • až 2,1 l/s dle metodiky ACO (přímý nátok z potrubí zaústěného nad vpustí)
  • Teleskopické vpusti (dvoudílné)
   • až 2,0 l/s dle ČSN EN 1253 (v závislosti na výšce sestavy vpusti)
 • Minimální stavební výška 145 mm
 • Dostupné jako jednodílné nebo teleskopicky nastavitelné provedení

ACO vpusti 157

Nejpoužívanější velikost vpusti přináší ideální kombinaci mezi relativně vysokým průtokem, cenou a stavebními rozměry. Poskytuje široké možnosti použití. Jedná se o nerozšířenější typ napříč nejen potravinářským průmyslem.

 • Velikost roštového nástavce:
  • 200 x 200 mm
  • 250 x 250 mm
  • Kruh D 230 mm
  • Kruh D 245 mm (pro vinyl)
 • Včetně ACO ochranného krytu (vyjma kruhového provedení)
 • Velikost odtokového potrubí D 75 mm nebo D 110 mm
 • Boční nebo svislý výtok vpusti
 • Průtok vpustí:
  • S pevnou výškou (jednodílné)
   • až 3,5 l/s dle ČSN EN 1253
   • až 5,0 l/s dle metodiky ACO (přímý nátok z potrubí zaústěného nad vpustí)
  • Teleskopické vpusti (dvoudílné)
   • až 4,4 l/s dle ČSN EN 1253 (v závislosti na výšce sestavy vpusti)
 • Minimální stavební výška 170 mm
 • Dostupné jako jednodílné nebo teleskopicky nastavitelné provedení

ACO vpusti 218

Větší velikost těla vpusti přináší benefit většího kalového koše ruku v ruce s vyšším průtokem, což je výhodné v místech, kde se vyskytuje více nečistot nebo je nutné odvést větší množství vody.

 • Velikost roštového nástavce
  • 300 x 300 mm
  • Kruh D 300 mm
  • Kruh D 305 mm (pro vinyl)
 • Včetně ACO ochranného krytu po dobu výstavby (vyjma kruhového nástavce)
 • Velikost odtokového potrubí D 110 mm nebo D 160 mm
 • Boční nebo svislý výtok vpusti
 • Průtok vpustí:
  • S pevnou výškou (jednodílné)
   • až 5,0 l/s dle ČSN EN 1253
   • až 5,5 l/s dle metodiky ACO (přímý nátok z potrubí zaústěného nad vpustí)
  • Teleskopické vpusti (dvoudílné)
   • až 6,2 l/s dle ČSN EN 1253 (v závislosti na výšce sestavy vpusti)
 • Minimální stavební výška 185 mm
 • Dostupné jako jednodílné nebo teleskopicky nastavitelné provedení

ACO vpusti 218 - vysoké provedení

ACO vpust 218 - vysoká, zvýšený průtok

ACO vpust 218 - vysoká, velkoobjemový koš

ACO vpusti 315 - vysokokapacitní

ACO vpusti 440 - vysokokapacitní

Prozkoumejte výrobky ve 3D

Pro průmyslové aplikace vyžadující průtoky nad 6 l/s nebo velké kalové koše z důvodu většího množství splachovaných nečistot je vhodný právě toto vysoké provedení vpusti.

 • Velikost roštového nástavce 300 x 300 mm
 • Dostupné ve dvou provedeních:
  • Se zvýšeným průtokem
  • S velkým kalovým košem (objem 3,2 l)
 • Velikost odtokového potrubí D 110 mm nebo D 160 mm (v závislosti na verzi)
 • Boční nebo svislý výtok vpusti
 • Průtok vpusti:
  • až 6,5 l/s dle ČSN EN 1253
  • až 9,5 l/s (provedení se zvýšeným průtokem) dle metodiky ACO (přímý nátok z potrubí zaústěného nad vpustí)
 • Minimální stavební výška 300 mm
 • Dostupné pouze jako jednodílné provedení

Díky svému vysokému průtoku nachází tento typ využití v místech, kde je nutné odvést velké množství odpadní vody v krátkém čase, typicky CIP stanice. Jedná se o menšího sourozence vpusti 440 a doplňuje výrobkovou řadu vpustí o model, který vyplňuje velikostní a výkonovou mezeru právě mezi vpustí 440 a 218.

 • Velikost roštového nástavce 400 x 400 mm
 • Velikost odtokového potrubí D 160 mm
 • Svislý výtok vpusti
 • Průtok vpustí:
  • 9,5 l/s dle ČSN EN 1253
  • až 20 l/s dle metodiky ACO (přímý nátok z potrubí zaústěného nad vpustí)
 • Minimální stavební výška 550 mm
 • Dostupné pouze jako jednodílné provedení

Největší vpust v nabídce pro odvod opravdu velkého množství vody. Její nejběžnější využití je v nápojovém průmyslu, kde nachází uplatnění nejen díky velkému průtoku, ale zárověň z důvodu bezpečného odvodu napěněných tekutin.

 • Velikost roštového nástavce 600 x 600 mm
 • ACO ochranný kryt na vyžádání
 • Velikost odtokového potrubí D 200 mm
 • Svislý výtok vpusti
 • Průtok vpustí:
  • 12,0 l/s dle ČSN EN 1253
  • až 35 l/s dle metodiky ACO (přímý nátok z potrubí zaústěného nad vpustí)
 • Minimální stavební výška 600 mm
 • Dostupné pouze jako jednodílné provedení

Rošty s hygienickým designem

Čtvercové provedení

 • Dostupné pro roštové nástavce
  • 200x200mm
  • 250x250mm
  • 300x300mm
 • Třída zátěže R50 nebo M125 dle ČSN EN 1253
 • Třída protiskluznosti R11 dle DIN 51130
 • Povrch: Elektrolitycky leštěný, protiskluzný
 • Hygienický design dle EN 1672, EN ISO 14159 a EHEDG dokumentu číslo 8, 13 a 44

 • Dostupné pro roštové nástavce
  • 200x200mm
  • 250x250mm
  • 300x300mm
  • 400x400mm
  • 600x600mm
 • Třída zátěže R50, M125 a N250 dle ČSN EN 1253
 • Třída protiskluznosti dle DIN 51130
  • R11 pro třídu zátěže R50 a M125
  • R9 pro třídu zátěže M125 a N250
 • Povrch: Elektrolitycky leštěný, protiskluzný nebo hladký (dle provedení)
 • Hygienický design dle EN 1672, EN ISO 14159 a EHEDG dokumentu číslo 8, 13 a 44

 • Dostupné pro roštové nástavce
  • 200x200mm
  • 250x250mm
  • 300x300mm
 • Třída zátěže R50 a M125 dle ČSN EN 1253
 • Třída protiskluznosti R11 dle DIN 51130
 • Povrch: Tryskaný, hladký
 • Hygienický design dle EN 1672, EN ISO 14159 a EHEDG dokumentu číslo 8, 13 a 44
 • Šířka vtokové štěrbiny 10 mm

Kruhové provedení

 • Dostupné pro kruhové roštové nástavce
  • Ø230mm, se standardním okrajem
  • Ø300mm, se standardním okrajem
 • Třída zátěže R50 nebo M125 dle ČSN EN 1253
 • Třída protiskluznosti R11 dle DIN 51130
 • Povrch: Elektrolitycky leštěný, protiskluzný
 • Hygienický design dle EN 1672, EN ISO 14159 a EHEDG dokumentu číslo 8, 13 a 44

 • Dostupné pro kruhové roštové nástavce
  • Ø230mm, se standardním okrajem
  • Ø300mm, se standardním okrajem
  • Ø289mm, s okrajem pro vinyl
  • Ø350mm, s okrajem pro vinyl
 • Třída zátěže R50 nebo M125 dle ČSN EN 1253
 • Třída protiskluznosti R11 dle DIN 51130
 • Povrch: Elektrolitycky leštěný, protiskluzný
 • Hygienický design dle EN 1672, EN ISO 14159 a EHEDG dokumentu číslo 8, 13 a 44

 • Dostupné pro kruhové roštové nástavce
  • Ø230mm, se standardním okrajem
  • Ø300mm, se standardním okrajem
  • Ø289mm, s okrajem pro vinyl
  • Ø350mm, s okrajem pro vinyl
 • Třída zátěže M125 dle ČSN EN 1253
 • Třída protiskluznosti R11 dle DIN 51130
 • Povrch: Tryskaný, hladký
 • Hygienický design dle EN 1672, EN ISO 14159 a EHEDG dokumentu číslo 8, 13 a 44

Rošty standardní

 • Dostupné pro roštové nástavce
  • 200x200mm
  • 250x250mm
  • 300x300mm
 • Třída zátěže L15 dle ČSN EN 1253
 • Třída protiskluznosti R11 nebo R9 dle DIN 51130
 • Povrch: Elektrolitycky leštěný, protiskluzný nebo hladký (dle provedení)

 • Dostupné pro roštové nástavce
  • 200x200mm
  • 250x250mm
  • 300x300mm
 • Třída zátěže L15 dle ČSN EN 1253
 • Třída protiskluznosti R9 dle DIN 51130
 • Povrch: Broušený, hladký, vhodný pro bosé nohy

 • Dostupné pro roštové nástavce
  • 200x200mm
  • 250x250mm
  • 300x300mm
 • Třída zátěže L15 dle ČSN EN 1253
 • Třída protiskluznosti R10 dle DIN 51130
 • Povrch: Broušený, hladký, vhodný pro bosé nohy
 • Šířka vtokové štěrbiny 5,5mm

 • Dostupné pro roštové nástavce
  • 200x200mm
  • 250x250mm
  • 300x300mm
 • Třída zátěže L15 dle ČSN EN 1253
 • Třída protiskluznosti R11 dle DIN 51130
 • Povrch: Elektrolyticky leštěný, protiskluzný, vhodný pro bosé nohy
 • Šířka vtokové štěrbiny 5mm

Těsné kryty

ACO těsné kryty byly vyvinuty pro specifické požadavky hygienicky citlivých oblastí se „suchým“ výrobním procesem a kontrolovaným mokrým čištěním výrobních prostor (např. kosmetický nebo farmaceutickým průmysl). Slouží jako pachotěsné a neprodyšně uzavřené vtoky nebo je lze využít jako přístupové revizní body kanalizace, např. pro účely čištění.

Funkčnost

 • Hermeticky odděluje prostředí nad vtokem a uvnitř vtoku
 • Druhotný uzavírací element v případech, kdy pachový uzávěr vpusti rychle vysychá
 • Použití jako čistící a inspekční díl kanalizace
 • Pachotěsnost testována v souladu s normou EN 1253, 5.8.1

Odolnost

 • Mimořádná korozní odolnost díky použití nerezové oceli třídy 1.4404
 • Extrémně odolné a chemicky rezistentní těsnění z TPEV

Čistitelnost

 • Žádný prostor pro mikroorganismy nebo hromadění nečistot díky umístění těsnění ve vrchní části krytu, které je tedy v jedné úrovni s okolní podlahou (rámem vtoku)
 • Snadná obsluha díky nízké hmotnosti a vakuové manipulační přísavce (dostupná jako příslušenství)

Specifikace

 • Dostupné pro roštové nástavce
  • 200x200mm
  • 250x250mm
  • 300x300mm
 • Třída zátěže R50 nebo M125 dle ČSN EN 1253
 • Třída protiskluznosti R10 dle DIN 51130
 • Povrch: Broušený, hladký, vhodný pro bosé nohy

Hlavní výhody materiálu těsnění z TPEV

 • TOP těsnící materiál pro většinu průmyslových aplikací v porovnání s EPDM, NBR a FPM (Viton) těsněními
 • Lepší mechanická odolnost v porovnání s EPDM a NBR těsněními
 • Díky jeho vynikajícím vlastnostem je používán také v automobilovém, kabelovém a obuvnickém průmyslu

Vlastnosti materiálu těsnění z TPEV

 • Dlouhá životnost (vysoká odolnost proti únavě materiálu)
 • Rozměrově a mechanicky stabilnín Elastický
 • Odolný proti stlačení
 • Vysoká teplotní odolnost (+120°C/-35°C)
 • Vynikající stabilita vůči UV záření a ozónu

Hygienické odvodňovací systémy ACO splňují nejpřísnější hygienické požadavky, aby bylo zabráněno kontaminaci škodlivými bakteriemi.

Aplikujeme příslušné hygienické principy návrhu vyhrazené pro zařízení na zpracování potravin EN 1672, EN ISO 14159 a EHEDG dokument číslo 8, 13 a 44 pro návrh konstrukce odvodnění.

Hygienický design vpustí ACO

 • Plně vypustitelná konstrukce
 • Kulaté vnitřní rohy (minimální rádius je 3 mm)
 • Lisované díly
 • Výplň hrany z nenasákavého materiálu
 • Hygienické spoje
 • Nerezová ocel jakosti minimálně 1.4301 dle EN 10088 (304 dle AISI)
 • Kompletně mořeno a pasivováno nebo elektrolyticky leštěno

Test Test

Více o HygieneFirst

Výhody hygienického designu

Hygienický design ACO vpustí

Hygienický design ACO vpustí

Vliv při čištění odvodnění

Vliv při čištění odvodnění

Test čistitelnosti

Test čistitelnosti
ACO Odvodnění budov CeníkLink
Katalog ACO Hygienické vpustipdf
ACO Hygienické vpusti s pevnou výškou - s ochranným krytempdf
ACO Hygienické vpusti s pevnou výškoupdf
ACO Hygienické vpusti teleskopicky nastavitelné (spodní díly)pdf
ACO Roštové nástavce a žlaby - s ochranným krytem (v kombinaci s teleskopickou vpustí)pdf
ACO Roštové nástavce a žlaby (v kombinaci s teleskopickou vpustí)pdf
ACO Protipožární řešenípdf
Čistící manuál pro nerezové odvodněnípdf
Technické výkresy hygienických vpustíLink e-Service
BIM modely pro Autodesk RevitLink