Prohlížeč není podporován

Používáte starý prohlížeč, který více nepodporujeme. Zvažte prosím použití modernějšího webového prohlížeče jako je Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox, abyste dosáhli co nejlepší uživatelské zkušenosti při používání webových stránek.

ACO Odlučovač lehkých kapalin a minerálních olejů

Ať už na čerpacích stanicích, v mycích linkách nebo v autoservisech, všude tam, kde hrozí nebezpečí vniknutí ropných látek do kanalizační sítě, musí být odpadní voda předem ošetřena. Proto je nezbytné instalovat odlučovač lehkých kapalin, který zabraňuje znečišťujícím látkám kontaminovat pitnou nebo podzemní vodu. Odlučovač ropných látek a minerálních olejů ošetřuje odpadní vodu v takové míře, aby bylo dosaženo jak ochrany lidi, tak životního prostředí.

Princip je založený na rozdílné hustotě lehkých kapalin a vody: lehké kapaliny (oleje, benzín, nafta atd.) jsou lehčí, a proto plavou na vodní hladině. Shromážděné lehké kapaliny následně likviduje společnost certifikovaná pro likvidaci nebezpečného odpadu. Současně s lehkými kapalinami se likvidují také pevné látky jako je písek, bahno atd., které se usazující na dně odlučovače a vytvářejí zde kal.

Vhodné materiály pro výrobu odlučovačů jsou beton, plast (polyetylen) nebo kompozitní materiály. V naší nabídce naleznete odlučovače vyráběné ve všech těchto materiálech disponující řadou výhod.

Odlučovač lehkých kapalin z GRP


ACO GRP (skelnými vlákny vyztužený plast). Lehký kompozitní materiál je vyrobený z polyesterové pojivové pryskyřičné hmoty vyztužené skelnými rohožemi a vlákny. Skelnými vlákny vyztužený plast je vynikajícím materiálem pro instalaci do země. Vynikající pevnost v kombinaci s nízkou hmotností je ideálním materiálem pro stavebnictví.

Je charakterizován velmi nízkou úrovní degradace mechanických a chemických parametrů v čase a zároveň vyniká vysokou odolností vůči vnějším a vnitřním vlivům prostředí, jakými jsou počasí, teplota, UV záření nebo chemická zátěž. Neporéznost materiálu eliminuje problémy s korozí a zajišťuje maximální bezpečnost vzhledem k vodotěsnosti.Vlastnosti

Nízká hmotnost

Usnadňuje manipulaci na staveništi bez potřeby použití těžké techniky.

Dlouhá životnost

Vysoká statická a mechanická odolnost proti degradaci materiálu během vlastního životního cyklu.

Vysoká odolnost proti „protečení“

Odolný vůči deformacím vlivem vnějšího bodového tlaku (např. od kamenů) zaručuje konzistentní tvar a trvanlivost.

Stabilní vlastnosti materiálu

Výborná odolnost vnějším vlivům (počasí, UV záření, chemické namáhání, atd.) bez změn mechanických vlastností.

Neporézní materiál

Bez nutnosti vnitřních ochranných nátěrů, nepodléhá korozi.

Flexibilní přizpůsobení

GRP odlučovače umožňují individuální přístup k zákazníků z hlediska tvaru, povrchu a chemického složení.

Výhody

Žádná těžká strojní zařízení, nízká hmotnost nádrže

 • Úspory v dopravě a na staveništi
 • Úspora nákladů za mechanizaci při montáži

Zvýšená odolnost proti zničení produktu, což snižuje riziko poškození způsobené nesprávnou instalací

 • Odolné proti celkovému zničení
 • Žádné náklady na údržbu materiálu a následné
  opravy

Trvalé vlastnosti materiálu po celou dobu životnosti

 • Zvyšuje životnost nádrže v dlouhodobém časovém horizontu
 • Snižuje rizika škod způsobené nesprávnou instalací
 • Široké možnosti aplikací

Odolnost koroze a netěsností

 • Trvalé vlastnosti materiálu po celou dobu jeho životnosti
 • Snižuje rizika škod způsobené nesprávnou instalací
 • Žádné náklady na údržbu materiálu a následné
  opravy

Dlouhodobá spolehlivost, ochrana proti vážným škodám

 • Ochrana proti korozi a netěsnostem
 • Zachovává si kvalitu po dlouhou dobu
 • Žádné náklady na údržbu materiálu a následné opravy

Individuální řešení

 • Specifické požadavky pro zákazníka lze flexibilně realizovat