ACO Q-Brake je horizontální regulátor s funkcí Vortex určený k regulaci odtoků vody do vodoteče nebo kanalizace. Na rozdíl od konvenčních metod, jako jsou clony nebo dimenzované potrubí, vírový ventil ACO Q-Brake je méně náchylný k ucpávání a umožňuje vyšší odvodnění i při nízkých úrovních akumulace.

Průtok vody řízený vortexovou regulátorem odtoku umožňuje vytvořit 4x až 6x větší odtokový otvor než u běžných systémů. ACO Q-Brake lze objednat pro odtoky 1 - 100 l/s.

ACO Q-Brake regulátor odtoku


Výhody produktu

  • snižuje náklady zřízení retenční kapacity
  • funkce víru pomáhá automatickému čištění a je méně náchylný na ucpání
  • návrh na míru dle místních požadavků (povolený odtok, potřebná výška)
  • snadná manipulace a montáž (bez nutnosti těžké techniky na stavbě)
  • dodáváno s kotvícími šrouby a pryžovým těsněním
  • s plovákem pro automatické zavření dvířek a táhlem pro otevření dvířek a
  • možností čištění bez vstupu do šachty

ACO Q-Brake v provozním stavu

ACO Q-Brake s otevřenými obtokovými dvířky

Zadní strana ACO Q-Brake s otevřenými obtokovými dvířky

ACO Q-Brake se zaslepeným obtokovým otvorem

Konstrukce vortexového regulátoru je založena na mechanickém principu víření vody, fungující bez jakýkoliv pohyblivých částí nebo pomocné energie.

Lanko z nerezové oceli slouží k manuálnímu ovládání obtokových dveří. Pokud hladina vody pod otvorem klesne, plovák automaticky zavře obtoková dvířka a obnoví regulátor do původního provozního stavu.

ACO Q-Brake za zadržováním dešťové vody pomocí ACO Stormbrixx.

ACO Q-Brake - prospektpdf
ACO Q-Brake - technické listy (EN)pdf
ACO Q-Brake - instalační doporučenípdf
ACO Q-Brake - objednací formulářpdf
Tehnické výkresy ACO Q-Brakepdfdwg
TOP