Prohlížeč není podporován

Používáte starý prohlížeč, který více nepodporujeme. Zvažte prosím použití modernějšího webového prohlížeče jako je Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox, abyste dosáhli co nejlepší uživatelské zkušenosti při používání webových stránek.

Odlučování tuků

Odlučovače tuků se používají všude tam, kde jsou živočišné nebo rostlinné tuky odváděny do odpadních vod a dále do kanalizace. Komerční kuchyně musí mít zařízení na předběžnou úpravu, tak aby se zajistilo, že pevné látky a kapaliny, které uvolňují škodlivé nebo nepříjemné pachy nebo jinak narušující provoz, nebudou vypouštěny do veřejné kanalizační sítě. Tuky, oleje a mastnota (TOM) obsažené v odpadní vodě totiž velmi ohrožují nejen potrubní systém, ale následně i širší kanalizační síť. Tuky, oleje a mastnota se ukládají spolu s dalšími složkami odpadních vod na stěny potrubí a mohou vést ke korozi, ucpání a nepříjemným zápachům.

Provozy ve kterých je instalace odlučovače tuků dána legislativně:

 • komerční kuchyně
 • hotely
 • bufety
 • jídelny

Odlučovače tuků pracují na principu gravitace. K oddělení tuku / oleje z odpadních vod se využívá jejich různé hustoty. Živočišné a rostlinné tuky a oleje mají nižší měrnou hmotnost než voda, což způsobuje jejich vzestup na povrch. V závislosti na systému odlučovače tuků mohou být oddělené látky zlikvidovány správně buď samostatně nebo společně s celkovým obsahem odlučovače tuků.
ACO nabízí svým zákazníkům volně stojící odlučovače tuků nebo odlučovače které lze instalovat pod zem. Kromě toho rozlišujeme mezi odlučovači s úplnou a částečnou likvidací obsahu. Při úplném odstranění je obsah odlučovače v pravidelných intervalech odčerpán a odlučovač následně vyčištěn společností zabývající se likvidací odpadu. Při částečném odstranění se oddělený tuk / olej i kal se shromažďují v oddělených nádobách a likvidují se odděleně.

Video Separator
Video Odlucovac Do Zeme ACO

ACO nabízí ucelenou řadu jmenovitých velikostí odlučovačů tuků volně stojících, tak i pro instalaci do země, které jiní výrobci nenabízejí. To znamená, že nejlepší řešení je vždy navrženo podle typu odpadní vody, která má být řešena a nemusí to vždy znamenat ten největší typ odlučovače. Toto individální řešení šetří nejen prostor, ale také peníze.

Aby se snížilo množství mikrobů, používá se zejména v nemocnicích, stravovacích zařízeních a domovech pro seniory k proplachování odlučovače velmi horká voda, přičemž i samotné tělo odlučovače je logicky vystaven téže teplotě vody. Totéž platí pro vyprazdňování sklopných varných pánví a kotlů. Odlučovače tuků vyrobené z nerezové oceli jsou pro takové podmínky ideální a mohou zabránit následným dlouhodobým deformacím.

Nerezová ocel patří do třídy stavebních materiálů A1, nepředstavuje tedy žádné požární zatížení ani samotné nebezpečí požáru. Cílem projektanta gastro provozu by mělo být co nejvíce snížit požární zatížení v budově a zajistit tak vysoké bezpečnostní standardy.

Toho je dosaženo pomocí dalších komponent, jako jsou systémy pro vnitřní čištění, jakož i plnicí zařízení a čerpadla. Měřicí zařízení jsou také schopna monitorovat provozní podmínky a spolehlivě je předávat na odpovídající vyhodnocovací zařízení.

K dispozici jsou různé typy odlučovačů použitelné pro různé oblasti. Jsou vyráběny speciálně pro konkrétní požadavky nebo situace v budovách, ať už se nacházejí v nových budovách nebo v rekonstruovaných objektech. ACO poskytuje systémy pro odlučování tuků jako kompletní řešení pro celou řadu oblastí použití od občerstvení až po velké komerční a průmyslové kuchyně.

Hygienické standardy v komerčních kuchyních jsou stále přísnější. Společnost ACO proto přijala tuto výzvu a přišla s řešeními pro správu tuků specificky přizpůsobených těmto potřebám.

 • Odlučovače z nerezové oceli
 • Účinné vnitřní čištění k odstranění všech zbytků v odlučovači
 • Homogenizace a čištění v jednom kroku
 • Hydromechanické vysokotlaké vnitřní čištění (175 bar, 360 °)
 • Neutralizace zápachů
 • Během vnitřního čištění může kryt zůstat zavřený

Bezpečnost je velmi důležitá, zvláště pak v komerčních kuchyních, protože práce zde musí být provedena rychle a bezpečně. Dalším zásadním bezpečnostním aspektem je protipožární ochrana a v tomto ohledu splňují odlučovače tuků ACO vyrobené z nerezové oceli všechny požadavky.

 • Návrhy na míru díky obrovskému výběru materiálů
 • Řešení pro všechny typy staveb
 • Díky použití nerezové oceli (třída stavebního materiálu A1) není do budovy zavedeno žádné další požární zatížení.

Tlak na náklady během projektové fáze a zvyšování efektivity během každodenního provozu si zdánlivě protirečí.

 • Detekce hladiny tuku měřením tukové vrstvy
 • Modul GSM pro přenos signálu
 • Předcházení silnému znečištění
 • Možnost efektivní využití energie prostřednictvím tepelných výměníků