Hospodaření s dešťovými vodami a jejich ochrana

Nejen extrémní klimatické podmínky dnes kladou zvláštní požadavky na plánování a výstavbu odvodnění ulic a veřejných prostranství. Právní předpisy a legislativa stanovují stále větší nároky na infiltraci povrchových vod nebo jejich vypouštění do kanalizace. Například i povrchová voda klasifikovaná jako "normálně znečištěná" musí být před vypuštěním specificky vyčištěna.

Koloběh vody
Co je na začátku cesty hospodaření s povrchovou vodou?

Povrchová voda nebo kapaliny musejí být co nejrychleji a nejefektivněji odvedeny z povrchu do kanalizace. Tato část systémového řetězce ACO zajišťuje ochranu, bezpečnost a pohodlí pro lidi, budovy a dopravní infrastrukturu v bezprostřední blízkosti.

Co je nutné pro správné čištění vody?

Prostřednictvím integrovaných fyzikálních, chemických nebo biologických procesů se znečištěná voda ošetřuje tak, aby mohla být vypuštěna do veřejné kanalizace jako nezávadná. Tato část systémového řetězce ACO vytváří podmínky pro správné čištění a udržitelný rozvoj.

Jak jsou uchovávané zachycené povrchové vody?

Retenční a infiltrační nádrže zajišťují, že povrchová voda nebo tekutiny, které mají být zpracovány, zůstanou uvnitř systému a odtud mohou být dále řízeny. Tato část systémového řetězce ACO zvyšuje ochranu a bezpečnost v extrémních podmínkách, jako jsou silné srážky, záplavy nebo znečištění nebezpečnými kapalinami.

Jak je povrchová voda správně vypouštěna?

Regulátory odtoků a potrubní systémy odvádějí zadrženou a vyčištěnou vodu dále do kanalizace. Tato část systémového řetězce ACO řídí cestu zadržené a upravené vodu do kanalizace, pro opětovné použití nebo navrácení zpět do přirozeného vodního cyklu.

Produkty


Čištění povrchových vod

TOP