ACO Česká republika

ACO Stormbrixx je modulární systém z polypropylenu, který se na jedné straně používá jako retenční zásobník dešťové vody a na druhé straně jako vsakovací objekt dešťové vody. Systém tvoří základní prvky, které se pomocí inteligentního „click“ systému pokládají ve svazcích, čímž se vytváří strukturální pevnost celého systému.

Neomezená kontrola a údržba celého systému je možná díky jeho dobré prostupnosti. Ve srovnání s běžnými systémy snižuje stohovatelnost základních prvků náklady na dopravu a tím i produkci CO2. Potřeba místa ve skladu i na staveništi se tím sníží o více než polovinu.

ACO Stormbrixx SD - použitelný i pro těžkou dopravu


Výhody produktu

 • Nejvyšší stabilita díky položení dílů ve svazcích
 • Údržba a inspekce ve všech směrech
 • Nízké náklady na dopravu díky stohovatelnosti základních prvků
 • Nižší emise CO2 díky nižším nákladům na dopravu
 • Jednoduchá instalace díky modulární konstrukci
 • Vysoký objem využitelnosti 95%Kategorie aplikací

 • Nezámrzná instalace, minimálně 80 cm hluboké (DIN 1054), bez vlivu podzemní vody:
 • Zelené plochy, bez přístupu vozidel
 • Veřejné komunikace a plochy
 • Parkoviště a příjezdové komunikace
 • Přístupové cesty k obytným pozemkům s plánovaným průjezdem těžkých vozidel (odpady, cisterny)Pozicepochozípojezdový
krytí
minimální/maximální
(mm)
hloubka
maximální
(mm)
krytí
minimální/maximální
(mm)
hloubka
maximální
(mm)
1800/20002914800/20002914
2800/20003828800/20003828
3
Na poptávku u našich technických poradců!ACO Stormbrixx SD byl v roce 2017 auditován společností Gesellschaft für Materialsforschung und Prüfanstalt für das Bauwesen Leipzig mbH (MFPA Lipsko).

Výhody produktu

 • Výška vrstvy: 914 mm
 • Základní blok / m3: 3
 • Objem / základní blok: 319 l
 • Skladovací koeficient: 97%
 • Min. Výška krytu: 0,8 m
 • Maximální výška pokrytí: 2,0 m
 • Testováno MFPA LipskoRecyklovatelný materiál z polypropylenu tvoří robustní a protikorozní základ pro dlouhodobý systém.

Základní prvky lze dělit na polovinu a integrovat je do celkového systému.

Základní bloky jsou zajištěny jasně slyšitelným "cvaknutím".

Funkční design v kombinaci s inteligentním plug-in systémem umožňuje snadnou manipulaci a rychlou instalaci.

Boční stěny jako vnější okraj celého systému poskytují čistou kontaktní plochu pro obalení geotextilií.

Bloky jsou vyplněny dešťovou vodou. Malé otvory ve spodní části bloků optimalizují distribuci vody v systému.

Díky otevřené konstrukci ACO Stormbrixx může být celý systém snadno kontrolovatelný.

Díky otevřené struktuře ACO Stormbrixx lze celý systém také neomezeně čistit.

Efektivní tvorba podzemní vody - infiltrace dešťové vody

Kromě vodního zákona a místních předpisů o odvodnění je základem pro infiltraci dokumentace DWA 138 "Plánování, výstavba a provoz systémů pro infiltraci srážkové vody" a dokument DWA Leaflet M 153 "Doporučené opatření pro zacházení s dešťovou vodou" a ÖN B2506 - část 1 3 a nařízení ÖWAV 45.

Stávající zemina musí být schopna infiltrace a v podloží nesmí být zachycena žádná rušivá půdní vrstva. Kvůli infiltraci nejsou povoleny žádné znečišťující látky do půdy nebo podzemních vod.Regulátor odtoku dešťové vody

Řízené vypouštění dešťové vody do kanalizačních systémů nebo podzemních vod je stále důležitější, zejména při silných srážkách. Maximální hodnota toku dešťové vody z bouřky je rozložena po delší časové období a tím i zmírněna. S pomocí systému ACO Stormbrixx může být dešťová voda nejprve shromažďována a uchovávána jako bloková skladiště, aby se mohla dodávat do přijímacích vod kontrolovaným a časově zpožděným způsobem.

 

Naši technici jsou Vám k dispozici při řešení Vašich projektů a staveb.

Služba zahrnuje mimo jiné:

 • Výběr a dimenzování, jakož i stanovení množství potřebných produktů, jako jsou odvodňovací žlaby a / nebo vpusti, sedimentační zařízení, odlučovače nebo filtry těžkých kovů - vždy s přihlédnutím k platným směrnicím
 • Dimenzování a konfigurace systému
 • Dimenzování regulátoru odtoku (v případě potřeby)
 • Příprava odpovídajících výkresů a plánů instalace (v případě potřeby)
 • Kompilace popisů služeb specifických pro daný objekt

Kontaktujte nás!

Zeptejte se násACO Stormbrixx Preisliste 2018pdf
Prospekt ACO Stormbrixx - Regenwasserbewirtschaftung neu definiertpdf
Prospekt ACO Stormbrixx Sickerset - das modulare Rigolensystempdf
Prospekt ACO Regenwasserbewirtschaftungpdf
ACO Stormbrixx pdf
Technický výkres ACO Stormbrixx základní blokpdfdwg
Technický výkres ACO Stormbrixx základní blokpdfdwg
Technický výkres ACO Stormbrixx boční stěnapdfdwg
Technický výkres ACO Stormbrixx horní krytpdfdwg
TOP