Dálnice D3, Soběslav - Tábor

Novostavba čtyřpruhové dálnice kategorie D27, 5/120 v délce 16,295 km s živičným krytem vozovky, nezbytným odvodněním a s vybavením systémem SOS. Stavba navazuje v km 79,125 na stávající provozovaný úsek čtyřpruhové komunikace.

Trasa dálnice je vedena mezi Táborem a Soběslaví východně od stávající silnice 1/3, v souběhu s touto silnicí vzdálenosti 1,25 km až 2,5 km, východně od Sezimova Ústí, Plané nad Lužnicí a Soběslaví.

Galerie

Investor: ŘSD ČR

Projektant: Pragoprojekt a.s.

Zhotovitel: Strabag a.s.

Realizace: 2010-2013

ACO Produkty:

 

 

 

TOP