Revitalizace návsi obce Střeň

Revitalizace návsi v obci Střeň v Olomouckém kraji. Bylo zde využito převážně odvodnění ACO KerbDrain 305 a u vjezdů k rodinným domům pak ACO XtraDrain.

Galerie

Investor: obec Střeň

Zhotovitel: Stanix projekt s.r.o.

Realizace: 2015

ACO Produkty:

TOP