Stavební úpravy parteru v Česaně

Revitalizace vstupního parteru areálu Technologického a vývojového centra Škoda – auto, a.s. v Česaně (Mladá Boleslav). Technické a vývojové centrum Škoda – auto, a.s. v Česaně vzniklo z areálu bývalé textilní továrny na česanou přízi. Odtud název lokality „Česana“. Pozemek je trojúhelníkového tvaru, který je sevřen ze západu železniční tratí na vyvýšeném náspu pod zalesněným svahem a z východu pak řekou Jizerou. Obě hranice se protínají na severu v podobě mostu. Vstupní areál je situován na jižní stranu hned za vrátnici a původní administrativní budovu tzv. „Vilu“.

Galerie

Investor: ŠKODA AUTO a.s.

Projektant: Hlaváček – architekti, s.r.o.

Zhotovitel: SaM Silnice a mosty a.s.

Realizace: 2015

ACO Produkty:

TOP