Prohlížeč není podporován

Používáte starý prohlížeč, který více nepodporujeme. Zvažte prosím použití modernějšího webového prohlížeče jako je Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox, abyste dosáhli co nejlepší uživatelské zkušenosti při používání webových stránek.

ACO. we care for water

ACO je "Water-Tech" společnost, která se zavázala chránit vodu. Na základě našich globálních odborných znalostí o odvodnění, které chrání lidi před vodou, stále více vidíme naše poslání také v ochraně vody před lidmi.

Díky ACO odvodňovacím systémům, které respektují vodní cyklus, je možné vodu nejen shromažďovat, odvádět, čistit a zadržovat, ale nakonec ji i znovu využít. Tímto způsobem ACO přispívá k zachování čisté podzemní vody jako životně důležitého zdroje. Globální společenství OSN ve své Agendě 2030 stanovilo zlepšení kvality vody jako jeden ze 17 cílů udržitelného rozvoje.

Inteligentní odvodňovací systémy od ACO stále častěji využívají chytré technologie k zajištění odvodu nebo dočasného uchování dešťové a odpadní vody. Díky inovativní separační a filtrační technologii zabraňujeme kontaminaci vody znečišťujícími látkami, jako jsou tuky, paliva, těžké kovy a mikroplasty. Dnes jde ACO ještě o krok dále: přijímáme výzvu opětovného použití vody, a tím vytvoření cyklu úspory zdrojů. U všech svých produktů a systémů klade ACO velký důraz na kvalitu, opětovné použití a nízkou uhlíkovou stopu. Snaha o udržitelnost je neustálý proces, kterému se snažíme každý den vyhovět.

Skupina ACO je globální rodinná firma, která je jedním z lídrů světového trhu v segmentu "Water-Tech". Společnost byla založena ve Šlesvicku-Holštýnsku v roce 1946 a působí jako nadnárodní síť ve více než 50 zemích. Celosvětově se ACO vyznačuje vysokou úrovní decentralizovaného vlastnictví a explicitní blízkostí regionálního trhu.