ACO AQUA TOUR 2019. Hospodaření s povrchovými vodami


Seznamte se s novinkami v oboru a získejte 1 kreditní bod ČKAIT

Čtyři hodiny přednášek a diskuzí. Novinky, trendy a aktuální otázky hospodaření s povrchovými vodami. Tipy z praxe, které vám pomůžou vypořádat se s normami, vytvářet ekonomičtější projekty, a přitom řešit současný problém se suchem.

Úspěšná konference pro architekty a projektanty ACO Aqua Tour je zpět. Už máte zarezervované své místo?

  • Získáte 1 kredit ČKAIT
  • Účast na konferenci je ZDARMA
  • Ukázky dobré a špatné praxe a prostor pro diskuzi
Registrace

Kde se mohu zúčastnit?

Praha, 10.9.2019
IMPACT HUB D10, Drtinova 557/10

Ostrava, 19.9.2019
IMPACT HUB, Sokolská třída 1263/24

Brno, 12.9.2019
IMPACT HUB, Cyrilská 7

Hradec Králové, 26.9.2019
Centrum Andragogiky (cihelna), K Dolíkám 809/8b

České Budějovice, 17.9.2019
meatspace, Riegrova 51

ACO Aqua Tour má mezi účastníky skvělé ohlasy a kapacita není nekonečná. Zarezervujte si své místo!
Co vás na konferenci ohodnocené 1 kreditem ČKAIT čeká?

  1. Na praktických příkladech vám ukážeme největší úskalí při návrhu odvodnění zpevněných ploch podle ČSN EN1433, nové trendy a požadavky na liniové odvodnění.
  2. Budeme se věnovat návrhu odlučovačů lehkých kapalin podle ČSN EN 858 a jejich zkoušení a certifikaci.
  3. Dostane se i na vsakovací a retenční systémy a důležitosti geologických průzkumů v návaznosti na ekonomickou stránku projektu.
  4. Po přednáškách budete mít prostor na diskuzi s přednášejícím i s ostatními účastníky. Diskuze může pokračovat u společného oběda, na který vás zveme.

Přednášející
Všichni tři přednášející se řadu let pohybují v oblasti hospodaření s povrchovými vodami a zabývají se projekčním poradenstvím.

Peter Majtán

mobil: +420 725 210 622

e-mail: PMajtan@aco.cz

David Stránský

mobil: +420 734 792 601

e-mail: DStransky@aco.cz

Pavel Edr

mobil: +420 724 014 232

e-mail: PEdr@aco.cz


Registrace

Program

8:30 - 9:00 prezence, ranní káva a občerstvení

9:00 - 10:15 Řízení povrchových vod:

- Návrh odvodnění zpevněných ploch dle ČSN EN 1433

- Největší úskalí návrhu

- Realizace – správné/špatné příklady

- Nové trendy v povrchovém odvodnění (Seal in, drenážní asfalt…)

10:30-11:30 Péče o povrchové vody:

- Návrhy odlučovačů lehkých kapalin dle ČSN EN 858

- Legislativní požadavky

- Zkoušení a certifikace odlučovačů

- Nové trendy v čištění odpadních vod (Oleosmart, technické filtry…)

11:45 - 13:00 Hospodaření s povrchovými vodami

- Návrh vsakovacích a retenčních systému dle ČSN 759010 a 759011

- Důležitost geologického průzkumu

- Ekonomické řešení nemusí být nejlepší řešení (únosnost systému, chybějící šachty v systémech…)

- Nové trendy – filtrace (Sedismart, technické filtry…)

13:00 oběd

TOP