Prohlížeč není podporován

Používáte starý prohlížeč, který více nepodporujeme. Zvažte prosím použití modernějšího webového prohlížeče jako je Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox, abyste dosáhli co nejlepší uživatelské zkušenosti při používání webových stránek.

Odlučovače tuků ACO LipuSmart přinášejí nové inovativní řešení 4 v 1, které integruje funkci odlučovače tuku, nádoby pro odběr vzorků a čerpacího zařízení na předčištěnou vodu do jednoho zařízení s centrální řídící jednotkou.

Díky této kombinaci se výrazně redukuje čas potřebný k pečlivému plánování a umístění zařízení. Centrální řídící jednotka sdružuje samostatné ovládání odlučovače tuku a čerpacího zařízení. Hladký provoz je zajištěn pomocí vlastní přehledné grafiky, rozmístění ovládacích prvků, logovací funkce a signalizačního zařízení s GSM modulem s připojením do centrálního MaR systému budovy.

Odlučovače tuku včetně čerpacího zařízení ACO LipuSmart-P


Výhody produktu

 • Nové inovativní řešení 4 v 1
 • Několik stupňů komfortní výbavy
 • Snadná instalace
 • Optimalizované rozměry dle šířek dveří
 • Minimalizace nákladů na vyprázdnění díky optimalizovaným nominálním velikostem
 • Materiál: Polyetylen (PE-HD)

Přednosti řešení

 • Žádné propojovací potrubí mezi odlučovačem tuku, nádobou pro odběr vzorků a čerpacím zařízením; je vyžadována pouze jedna ventilační přípojka. To šetří čas montáže a nároky na prostor.
 • Flexibilního připojení čerpacího agregátu přináší možnost instalace i ve stísněných prostorách, úpravu lze provést v místě přímo během instalace.
 • Snadná instalace „plug and play“
  Díky kompletně připravenému a smontovanému celku stačí zařízení ustavit na podlahu, připojit potrubí a zapojit do připravené elektrivké zástrčky. Žádné dodatečné montážní a elektrikářské práce nejsou třeba.
 • Digitalizace
  Rozhraní Bluetooth je součástí řídící jednotky, modul s rozhraním GSM je dostupný volitelně. Nastavení systému a parametrů lze provést pomocí aplikace. Všechna nastavení je možné uložit na SD kartu.

Další generace odlučovače tuku

Je "Smart"

 • protože je integrována ochrana proti zpětnému vzdutí
 • protože je potřeba pouze jedna ventilační přípojka
 • protože všechny komponenty zařízení mohou být snadno integrovány do systému MaR budovy díky centrální řídící jednotce

Dostupné stupně výbavy odlučovačů tuku pro komfortní provoz

Odlučovače tuku musí být v daných intervalech vyprazdňovány a čištěny. Systém několika stupňů komfortní výbavy umožňuje snížení zápachu spojeným právě s vyprazdňováním a čištěním nádrže odlučovače. Čím je vyšší stupeň výbavy, tím je pohodlnější proces vývozu. V následující tabulce a videu níže naleznete specifikaci jednotlivých stupňů výbavy.

Stupeň výbavy 1

 • Přípojka pro přímé odsávání
Likvidace probíhá přímým odsáváním přes odsávací potrubí, čištění a plnění vodou pak otevřeným poklopem. Je možné nainstalovat na místě sací vedení DN 65 a příslušnou spojku.

Odlučovače tuku s přímým odsáváním jsou ideálním řešení pro instalace v budovách, kde zápach při čištění odlučovače nepředstavuje větší problém a je zde kladen důraz na pořizovací náklady.

Stupeň výbavy 3

 • Přípojka pro přímé odsávání
 • Čistící vysokotlaké zařízení (automatické spouštění)
 • Plnící jednotka s elektromagnetickým ventilem
 • Řídící jednotka

Likvidace probíhá přímým odsáváním přes odsávací potrubí, čištění a plnění vodou pak instalovanou technologií. Je možné nainstalovat na místě sací vedení DN 65 a příslušnou spojku. Integrovaná vysokotlaká čistící jednotka je řízena automaticky a tato jednotka musí být připojena k přívodu studené vody.

Vzhledem k instalované technologii je zajištěna plně automatizovaná likvidace za použití řídící jednotky (lze doplnit o dálkové ovládání) přes přímé odsávání a vysokotlaké čištění, proto není nutné pro tyto účely otevírat poklop. Po likvidaci a čištění bude odlučovač doplněn automaticky přes plnící zařízení čistou vodou.

Stupeň výbavy 3 s výtlačným čerpadlem pro likvidaci
 • Přípojka pro přímé odsávání
 • Čistící vysokotlaké zařízení (automatické spouštění)
 • Plnící jednotka s elektromagnetickým ventilem
 • Řídící jednotka
 • Čerpadlo pro odsávání obsahu

Likvidace probíhá přímým odsáváním přes odsávací potrubí, čištění a plnění vodou pak instalovanou technologií. Je možné nainstalovat na místě sací vedení DN 65 a příslušnou spojku. Integrovaná vysokotlaká čistící jednotka je řízena automaticky a tato jednotka musí být připojena k přívodu studené vody.

Vzhledem k instalované technologii je zajištěna plně automatizovaná likvidace za použití řídící jednotky (lze doplnit o dálkové ovládání) přes čerpadlo pro odsávání a vysokotlaké čištění, proto není nutné pro tyto účely otevírat poklop. Po likvidaci a čištění bude odlučovač doplněn automaticky přes plnící zařízení čistou vodou.

Pomocné čerpadlo pro čerpání obsahu odlučovače do místa připojení sacího vozu je vhodné v případě, kdy celková geodetická výška čerpání přesahuje 5,5 m a v případech kdy je dlouhé tlakové vedení.

Proces vývozu v závislosti na zvoleném stupni komfortní výbavy

Čím je vyšší stupeň výbavy, tím je nižší riziko infekce, znečištění, zápachu a doba potřebná k vyprázdnění a čištění odlučovače tuku.

Rotačně odlévané nádrže
Nominální velikost NS 2 - 10Ceny dostupné na vyžádání.
Katalog ACO odlučovačů tuku pro vnitřní instalacipdf
Instalace a provoz odlučovačů tuku ACO LipuSmart-Ppdf
CAD výkresy odlučovačů tuku ACO LipuSmartLink e-Service
BIM modely pro Autodesk RevitLink
Prohlášení o vlastnostech pro LipuSmart-Ppdf
TOP