Odlučovače tuků ACO LipuSmart přinášejí nové inovativní řešení 4 v 1, které integruje funkci odlučovače tuku, nádoby pro odběr vzorků a čerpacího zařízení na předčištěnou vodu do jednoho zařízení s centrální řídící jednotkou.

Díky této kombinaci se výrazně redukuje čas potřebný k pečlivému plánování a umístění zařízení. Centrální řídící jednotka sdružuje samostatné ovládání odlučovače tuku a čerpacího zařízení. Hladký provoz je zajištěn pomocí vlastní přehledné grafiky, rozmístění ovládacích prvků, logovací funkce a signalizačního zařízení s GSM modulem s připojením do centrálního MaR systému budovy.

Odlučovače tuku včetně čerpacího zařízení ACO LipuSmart-P


Výhody produktu

 • Nové inovativní řešení 4 v 1
 • Několik stupňů komfortní výbavy
 • Snadná instalace
 • Optimalizované rozměry dle šířek dveří
 • Minimalizace nákladů na vyprázdnění díky optimalizovaným nominálním velikostem
 • Materiál: Polyetylen (PE-HD)

Přednosti řešení

 • Žádné propojovací potrubí mezi odlučovačem tuku, nádobou pro odběr vzorků a čerpacím zařízením; je vyžadována pouze jedna ventilační přípojka. To šetří čas montáže a nároky na prostor.
 • Flexibilního připojení čerpacího agregátu přináší možnost instalace i ve stísněných prostorách, úpravu lze provést v místě přímo během instalace.
 • Snadná instalace „plug and play“
  Díky kompletně připravenému a smontovanému celku stačí zařízení ustavit na podlahu, připojit potrubí a zapojit do připravené elektrivké zástrčky. Žádné dodatečné montážní a elektrikářské práce nejsou třeba.
 • Digitalizace
  Rozhraní Bluetooth je součástí řídící jednotky, modul s rozhraním GSM je dostupný volitelně. Nastavení systému a parametrů lze provést pomocí aplikace. Všechna nastavení je možné uložit na SD kartu.

Další generace odlučovače tuku

Je "Smart"

 • protože je integrována ochrana proti zpětnému vzdutí
 • protože je potřeba pouze jedna ventilační přípojka
 • protože všechny komponenty zařízení mohou být snadno integrovány do systému MaR budovy díky centrální řídící jednotce

Dostupné stupně výbavy odlučovačů tuku pro komfortní provoz

Odlučovače tuku musí být v daných intervalech vyprazdňovány a čištěny. Systém několika stupňů komfortní výbavy umožňuje snížení zápachu spojeným právě s vyprazdňováním a čištěním nádrže odlučovače. Čím je vyšší stupeň výbavy, tím je pohodlnější proces vývozu. V následující tabulce a videu níže naleznete specifikaci jednotlivých stupňů výbavy.

Stupeň výbavy 1

 • Přípojka pro přímé odsávání
Likvidace probíhá přímým odsáváním přes odsávací potrubí, čištění a plnění vodou pak otevřeným poklopem. Je možné nainstalovat na místě sací vedení DN 65 a příslušnou spojku.

Odlučovače tuku s přímým odsáváním jsou ideálním řešení pro instalace v budovách, kde zápach při čištění odlučovače nepředstavuje větší problém a je zde kladen důraz na pořizovací náklady.

Stupeň výbavy 3

 • Přípojka pro přímé odsávání
 • Čistící vysokotlaké zařízení (automatické spouštění)
 • Plnící jednotka s elektromagnetickým ventilem
 • Řídící jednotka

Likvidace probíhá přímým odsáváním přes odsávací potrubí, čištění a plnění vodou pak instalovanou technologií. Je možné nainstalovat na místě sací vedení DN 65 a příslušnou spojku. Integrovaná vysokotlaká čistící jednotka je řízena automaticky a tato jednotka musí být připojena k přívodu studené vody.

Vzhledem k instalované technologii je zajištěna plně automatizovaná likvidace za použití řídící jednotky (lze doplnit o dálkové ovládání) přes přímé odsávání a vysokotlaké čištění, proto není nutné pro tyto účely otevírat poklop. Po likvidaci a čištění bude odlučovač doplněn automaticky přes plnící zařízení čistou vodou.

Stupeň výbavy 3 s výtlačným čerpadlem pro likvidaci
 • Přípojka pro přímé odsávání
 • Čistící vysokotlaké zařízení (automatické spouštění)
 • Plnící jednotka s elektromagnetickým ventilem
 • Řídící jednotka
 • Čerpadlo pro odsávání obsahu

Likvidace probíhá přímým odsáváním přes odsávací potrubí, čištění a plnění vodou pak instalovanou technologií. Je možné nainstalovat na místě sací vedení DN 65 a příslušnou spojku. Integrovaná vysokotlaká čistící jednotka je řízena automaticky a tato jednotka musí být připojena k přívodu studené vody.

Vzhledem k instalované technologii je zajištěna plně automatizovaná likvidace za použití řídící jednotky (lze doplnit o dálkové ovládání) přes čerpadlo pro odsávání a vysokotlaké čištění, proto není nutné pro tyto účely otevírat poklop. Po likvidaci a čištění bude odlučovač doplněn automaticky přes plnící zařízení čistou vodou.

Pomocné čerpadlo pro čerpání obsahu odlučovače do místa připojení sacího vozu je vhodné v případě, kdy celková geodetická výška čerpání přesahuje 5,5 m a v případech kdy je dlouhé tlakové vedení.

Proces vývozu v závislosti na zvoleném stupni komfortní výbavy

Čím je vyšší stupeň výbavy, tím je nižší riziko infekce, znečištění, zápachu a doba potřebná k vyprázdnění a čištění odlučovače tuku.

Rotačně odlévané nádrže
Nominální velikost NS 2 - 10Ceny dostupné na vyžádání.
Katalog ACO odlučovačů tuku pro vnitřní instalacipdf
Instalace a provoz odlučovačů tuku ACO LipuSmart-Ppdf
CAD výkresy odlučovačů tuku ACO LipuSmartLink e-Service
BIM modely pro Autodesk RevitLink
Prohlášení o vlastnostech pro LipuSmart-Ppdf
TOP