Globus ČR, k.s., Hypermarket Liberec

Nahrazení starého systému nakládání s odpadními vodami založeného na konceptu Sustainable Water Manual (navrženého společností Integrated Retaill Soution) řešením hospodaření s tuky od společnosti ACO. Stávající nevhodný systém odlučování tuků byl nahrazen kombinací poddřezových odlučovačů tuků (ACO Grease Capture) a velkých podzemních odlučovačů tuků (Lipumax G NS 60).
Obsah tuku v odpadní vodě klesl z 240 na 22,7 mg / l.

 

Galerie

ACO Produkty:

 

TOP