Zkapacitnění silnice D6 Lubenec - Bošov

Stavba "D6 Lubenec - Bošov" zkapacitňuje část velmi frekventovaného tahu silnice I/6 Praha - Karlovy Vary v oblasti západně od obce Lubenec. Délka stavby čtyřproudové komunikace v kategorii R25,5/100 je 4,120 m. Součástí stavby jsou tři mosty a jedna mimoúrovňová křižovatka. (zdroj foto: SUDOP a.s.)

 

Galerie

Investor: ŘSD ČR

Projektant: SUDOP Praha a.s.

Zhotovitel: Sdružení Eurovia - Geosan - AZ Sanace 

Realizace: 2009-2018

ACO Produkty:

TOP