Lahvování vína

Jak se vyhnout ucpání odvodňovacího systému a následným záplavám?

Během lahvování se může stát že dojde k rozbití lahví a na em se tak dostane velké množství střepů a skla. Vzhledem k bezpečnosti by mělo být možné je co nejrychleji a nejbezpečněji uklidit. Nejrychlejší způsob, jak to udělat, je zamést je a podlahu umýt. Během toho však kusy skla končí také v odovdňovacím systému, potrubí a kanalizaci, což riskuje ucpání odtoků a následné záplavy.

Podobný problém také způsobuje ucpání systému zbytky etiket a vinět.

V těchto oblastech se také často pohybují paletové nebo vysokozdvižné vozíky, které vytvářejí rizikové dynamické zatížení, hlavně na krycích roštech nebo spojích mezi podlahou a žlaby.

Další rizikové faktory
  • Střepy z rozbitého skla
  • Kluzké podlahy
  • Dynamické zatížení roštů


TOP