Oblast kvašení (fermentace)

Jak udržet prostředí suché a bezpečné?

V těchto prostorech víno kvasí a připravuje se na následné procesy. Povrch podlahy by měl být udržován suchý a čistý, bez zbytků rmutu nebo chemikálií používaných k sanitaci tanků. Pouze tímto způsobem je možné zabránit náhodnému uklouznutí a pádu a zajistit, aby se vinaři mohli v této oblasti pohybovat rychle a zcela bezpečně.

Je také důležité, aby byl ozajištěno perfektní napojení mezi podlahou a odvodňovacím systémem, tak aby se zabránilo vzniku škodlivých bakterií v prasklinkách podlahy a riziku křížové kontaminace.

Další rizikové faktory
  • Kluzké podlahy
  • Rizika prasklin v podlaze
  • Netěsnící spoje odvodňovacího systému


TOP