V restauracích, kuchyních a závodech na zpracování masa je produkována mastná odpadní voda ve velkém množství a koncentracích. Její povaha se „více než mírně“ liší od povahy domácích splašků a vede k provozním problémům a zvýšeným provozním nákladům na stokové síti, v čističkách odpadních vod i městských čistírnách odpadních vod.

Zadržování tuků z odpadních vod separačními zařízeními je proto nezbytné pro ochranu stokové sítě a čistíren odpadních vod.

Odlučovače tuků pracují čistě fyzikálně na principu gravitace (rozdíl hustoty), tj. těžký obsah odpadních vod (kaly) klesá ke dnu, lehká hmota, např. živočišné oleje a tuky, stoupají v odlučovači tuku. Předčištěná odpadní voda je přiváděna do kanalizačního systému přes výstupní hrdlo.

Odlučovače tuku ze železobetonu ACO LipuMax-C


Výhody produktu

 • Nádrž vyrobena ze železobetonu uvnitř opatřena ochranným nátěrem proti tukům a mastnotě
 • Včetně vnitřního nátěru, který splňující standardy (je odolný tukum, zabraňuje kontaminaci povrchu betonu a usnadňuje čištění odlučovače)
 • Včetně integrované kalové jímky
 • Připojení odpadního potrubí přes integrovanou těsnící manžetu Forsheda
 • Pachotěsný kryt pro zátěž D400 (dle EN 124) jako standard
 • Vnitřní garnitury vyrobené z PE-HD
 • Snadná instalace, vyžaduje méně prostoru
 • Integrovaná přípojka pro odběr vzorků (přes odběrnou pumpu)
 • Včetně pryžového těsnění pro připojení zákrytové desky

Nádrže odlučovačů tuku LipuMax-C jsou vyráběny z vyztuženého betonu podle DIN 4281, pevnostní třídy C 35/45, který je opatřen vnitřním nátěrem v souladu s požadavky normy EN 1825-1.

Testovaná stabilita a dobré možnosti kontroly a údržby díky válcovému provedení monolitické nádrže přináší jednoznačné výhody tohoto řešení.

Součástí dodávky odlučovače tuku jsou standardně přechodové desky a poklopy v pachotěsném provedení pro třídu zatížení D400 a s označním „Separator“ pro jednoznačnou identifikaci technologického zařízení po dokončení stavby.

Odlučovače jsou dodávány od velikosti NS 2/200 do NS 25/5000. Všechny velikosti jsou testovány v souladu s normou EN 1825-1 v nezávislém institutu LGA Würzburg, SRN.

Výrobky vznikají kompletně celé od vývoje přes vlastní výrobu nádrží až po finální montáž v našem výrobním závodě ACO Beton v Německu.

Přednosti

Zaručená stabilita i pro větší instalační hloubky
 • Hloubka instalace může být bez problémů i 5 m od vrchní hrany nádrže po upravený terén.
Dlouhá životnost
 • Vnitřní nátěr nádrže odlučovače poskytuje vysoký stupeň ochrany proti působení tuku a mastných kyselin na povrch betonu, čímž zabraňuje jeho degradaci a následné úplné destrukci v delším časovém horizontu.
Snadná instalace
 • Díky optimalizované hydraulice mohou být nádrže vyráběny v menších průměrech při zachování potřebé kapacity odlučovače. Kompaktnější vnější rozměry usnadňují instalaci.

Dostupné stupně výbavy odlučovačů tuku pro komfortní provoz

Odlučovače tuku musí být v daných intervalech vyprazdňovány a čištěny. Systém stupňů komfortní výbavy umožňuje snížení zápachu spojeným právě s vyprazdňováním a čištěním nádrže odlučovače. Čím je vyšší stupeň výbavy, tím je pohodlnější proces vývozu. V následující tabulce naleznete specifikaci dostupných stupňů výbavy.

LipuMax-C
Základní provedení

Likvidace, čištění a plnění vodou probíhá otevřeným poklopem.

Vzhledem k tomu, že likvidace musí být prováděna přes otevřený poklop, doporučuje se provádět instalaci těchto odlučovačů tuku v oblastech, kde případný výskyt zápachu při čištění nebude představovat významnější obtěžování pro okolí.

LipuMax-C-D
Provedení s odsávací přípojkou

Likvidace probíhá přímým odsáváním přes odsávací potrubí, čištění a plnění vodou pak otevřeným poklopem. Je možné nainstalovat na místě sací vedení DN 65 a příslušnou spojku.

Odlučovače tuku s přímým odsáváním jsou ideálním řešení pro instalace v oblastech, kde likvidace otevřeným poklopem není možná, např. v pěších zónách nebo ve venkovních stravovacích prostorách.

Toto provedení dodáváme na vyžádání.

Zákrytové desky
Systémové řešení zastropení

Samostatný odlučovač tuku je dodáván bez zastropení a poklopu. Pro kompletní výrobek je potřeba objednat systémovou zákrytovou desku, která je dodávána společně s pachotěsným poklopem DN600 s nosností D400 (dle EN 124). Zákrytové desky jsou k dispozici ve dvou provedeních dle hloubky instalace, a sice:

Základní provedení

Nastavitelné provedení

 • Umožňuje malé výškové vyrovnání pomocí standardizovaných betonových kroužků DN600 dle DIN 4034-1
 • Vhodné pro hloubku nátokového potrubí od upraveného terénu asi do 1,20m
 • Cenově výhodnější oproti nastavitelnému provedení zákrytové desky
 • Umožňuje velké výškové vyrovnání pomocí standardizovaných betonových skruží DN1000 (dle DIN 4034-2) a kroužků DN800 a DN600 (dle DIN 4034-1)
 • Vhodné pro hloubku nátokového potrubí od upraveného terénu až do 5,50m
 • Cenově nákladnější oproti základnímu provedení zákrytové desky

Výškové vyrovnání
Princip sestavení

Ceny dostupné na vyžádání.
Katalog odlučovačů tuku ACO LipuMax-Cpdf
Odlučovač tuku ACO LipuMax-C NS 2 ST 200DWGPDF
Odlučovač tuku ACO LipuMax-C NS 2 ST 400DWGPDF
Odlučovač tuku ACO LipuMax-C NS 4 ST 400DWGPDF
Odlučovač tuku ACO LipuMax-C NS 4 ST 800DWGPDF
Odlučovač tuku ACO LipuMax-C NS 7 ST 700DWGPDF
Odlučovač tuku ACO LipuMax-C NS 7 ST 1400DWGPDF
Odlučovač tuku ACO LipuMax-C NS 10 ST 1000DWGPDF
Odlučovač tuku ACO LipuMax-C NS 10 ST 2000DWGPDF
Odlučovač tuku ACO LipuMax-C NS 15 - 20 ST 2000DWGPDF
Odlučovač tuku ACO LipuMax-C NS 15 ST 3000DWGPDF
Odlučovač tuku ACO LipuMax-C NS 25 ST 2500DWGPDF
Odlučovač tuku ACO LipuMax-C NS 25 ST 5000DWGPDF
Prohlášení o vlastnostech pro LipuMax-Cpdf
TOP