Prohlížeč není podporován

Používáte starý prohlížeč, který více nepodporujeme. Zvažte prosím použití modernějšího webového prohlížeče jako je Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox, abyste dosáhli co nejlepší uživatelské zkušenosti při používání webových stránek.

V restauracích, kuchyních a závodech na zpracování masa je produkována mastná odpadní voda ve velkém množství a koncentracích. Její povaha se „více než mírně“ liší od povahy domácích splašků a vede k provozním problémům a zvýšeným provozním nákladům na stokové síti, v čističkách odpadních vod i městských čistírnách odpadních vod.

Zadržování tuků z odpadních vod separačními zařízeními je proto nezbytné pro ochranu stokové sítě a čistíren odpadních vod.

Odlučovače tuků pracují čistě fyzikálně na principu gravitace (rozdíl hustoty), tj. těžký obsah odpadních vod (kaly) klesá ke dnu, lehká hmota, např. živočišné oleje a tuky, stoupají v odlučovači tuku. Předčištěná odpadní voda je přiváděna do kanalizačního systému přes výstupní hrdlo.

Odlučovače tuku ze železobetonu ACO LipuMax-C


Výhody produktu

 • Nádrž vyrobena ze železobetonu uvnitř opatřena ochranným nátěrem proti tukům a mastnotě
 • Včetně vnitřního nátěru, který splňující standardy (je odolný tukum, zabraňuje kontaminaci povrchu betonu a usnadňuje čištění odlučovače)
 • Včetně integrované kalové jímky
 • Připojení odpadního potrubí přes integrovanou těsnící manžetu Forsheda
 • Pachotěsný kryt pro zátěž D400 (dle EN 124) jako standard
 • Vnitřní garnitury vyrobené z PE-HD
 • Snadná instalace, vyžaduje méně prostoru
 • Integrovaná přípojka pro odběr vzorků (přes odběrnou pumpu)
 • Včetně pryžového těsnění pro připojení zákrytové desky

Nádrže odlučovačů tuku LipuMax-C jsou vyráběny z vyztuženého betonu podle DIN 4281, pevnostní třídy C 35/45, který je opatřen vnitřním nátěrem v souladu s požadavky normy EN 1825-1.

Testovaná stabilita a dobré možnosti kontroly a údržby díky válcovému provedení monolitické nádrže přináší jednoznačné výhody tohoto řešení.

Součástí dodávky odlučovače tuku jsou standardně přechodové desky a poklopy v pachotěsném provedení pro třídu zatížení D400 a s označním „Separator“ pro jednoznačnou identifikaci technologického zařízení po dokončení stavby.

Odlučovače jsou dodávány od velikosti NS 2/200 do NS 25/5000. Všechny velikosti jsou testovány v souladu s normou EN 1825-1 v nezávislém institutu LGA Würzburg, SRN.

Výrobky vznikají kompletně celé od vývoje přes vlastní výrobu nádrží až po finální montáž v našem výrobním závodě ACO Beton v Německu.

Přednosti

Zaručená stabilita i pro větší instalační hloubky
 • Hloubka instalace může být bez problémů i 5 m od vrchní hrany nádrže po upravený terén.
Dlouhá životnost
 • Vnitřní nátěr nádrže odlučovače poskytuje vysoký stupeň ochrany proti působení tuku a mastných kyselin na povrch betonu, čímž zabraňuje jeho degradaci a následné úplné destrukci v delším časovém horizontu.
Snadná instalace
 • Díky optimalizované hydraulice mohou být nádrže vyráběny v menších průměrech při zachování potřebé kapacity odlučovače. Kompaktnější vnější rozměry usnadňují instalaci.

Dostupné stupně výbavy odlučovačů tuku pro komfortní provoz

Odlučovače tuku musí být v daných intervalech vyprazdňovány a čištěny. Systém stupňů komfortní výbavy umožňuje snížení zápachu spojeným právě s vyprazdňováním a čištěním nádrže odlučovače. Čím je vyšší stupeň výbavy, tím je pohodlnější proces vývozu. V následující tabulce naleznete specifikaci dostupných stupňů výbavy.

LipuMax-C
Základní provedení

Likvidace, čištění a plnění vodou probíhá otevřeným poklopem.

Vzhledem k tomu, že likvidace musí být prováděna přes otevřený poklop, doporučuje se provádět instalaci těchto odlučovačů tuku v oblastech, kde případný výskyt zápachu při čištění nebude představovat významnější obtěžování pro okolí.

LipuMax-C-D
Provedení s odsávací přípojkou

Likvidace probíhá přímým odsáváním přes odsávací potrubí, čištění a plnění vodou pak otevřeným poklopem. Je možné nainstalovat na místě sací vedení DN 65 a příslušnou spojku.

Odlučovače tuku s přímým odsáváním jsou ideálním řešení pro instalace v oblastech, kde likvidace otevřeným poklopem není možná, např. v pěších zónách nebo ve venkovních stravovacích prostorách.

Toto provedení dodáváme na vyžádání.

Zákrytové desky
Systémové řešení zastropení

Samostatný odlučovač tuku je dodáván bez zastropení a poklopu. Pro kompletní výrobek je potřeba objednat systémovou zákrytovou desku, která je dodávána společně s pachotěsným poklopem DN600 s nosností D400 (dle EN 124). Zákrytové desky jsou k dispozici ve dvou provedeních dle hloubky instalace, a sice:

Základní provedení

Nastavitelné provedení

 • Umožňuje malé výškové vyrovnání pomocí standardizovaných betonových kroužků DN600 dle DIN 4034-1
 • Vhodné pro hloubku nátokového potrubí od upraveného terénu asi do 1,20m
 • Cenově výhodnější oproti nastavitelnému provedení zákrytové desky
 • Umožňuje velké výškové vyrovnání pomocí standardizovaných betonových skruží DN1000 (dle DIN 4034-2) a kroužků DN800 a DN600 (dle DIN 4034-1)
 • Vhodné pro hloubku nátokového potrubí od upraveného terénu až do 5,50m
 • Cenově nákladnější oproti základnímu provedení zákrytové desky

Výškové vyrovnání
Princip sestavení

Ceny dostupné na vyžádání.
Katalog odlučovačů tuku ACO LipuMax-Cpdf
Odlučovač tuku ACO LipuMax-C NS 2 ST 200DWGPDF
Odlučovač tuku ACO LipuMax-C NS 2 ST 400DWGPDF
Odlučovač tuku ACO LipuMax-C NS 4 ST 400DWGPDF
Odlučovač tuku ACO LipuMax-C NS 4 ST 800DWGPDF
Odlučovač tuku ACO LipuMax-C NS 7 ST 700DWGPDF
Odlučovač tuku ACO LipuMax-C NS 7 ST 1400DWGPDF
Odlučovač tuku ACO LipuMax-C NS 10 ST 1000DWGPDF
Odlučovač tuku ACO LipuMax-C NS 10 ST 2000DWGPDF
Odlučovač tuku ACO LipuMax-C NS 15 - 20 ST 2000DWGPDF
Odlučovač tuku ACO LipuMax-C NS 15 ST 3000DWGPDF
Odlučovač tuku ACO LipuMax-C NS 25 ST 2500DWGPDF
Odlučovač tuku ACO LipuMax-C NS 25 ST 5000DWGPDF
Prohlášení o vlastnostech pro LipuMax-Cpdf