Prohlížeč není podporován

Používáte starý prohlížeč, který více nepodporujeme. Zvažte prosím použití modernějšího webového prohlížeče jako je Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox, abyste dosáhli co nejlepší uživatelské zkušenosti při používání webových stránek.

Odlučovače tuků ACO slouží k zachycení a odloučení neemulgovaných tuků a olejů rostlinného a živočišného původu ze znečištěných vod v oblasti komerčních kuchyní a potravinářských provozů.

Proces separace funguje na principu gravitace, kdy lehčí kapaliny než voda vztoupají vzhůru (tuky) a těžší kapaliny než voda klesají ke dnu (kaly).

Odlučovače tuku z nerezové oceli ACO LipuJet-S


Výhody produktu

 • Několik stupňů komfortní výbavy
 • Snadná instalace
 • Optimalizované rozměry dle šířek dveří
 • Minimalizace nákladů na vyprázdnění díky optimalizovaným nominálním velikostem
 • Materiál: Nerezová ocel (třída 1.4571)

Přednosti materiálu Nerezová ocel

 • Požární ochrana
  Tento materiál je nehořlavý a nepředstavuje tak riziko vzniku a šíření požáru.
 • Pevnost
  Nerezová ocel má ve srovnání s plastem vysokou mechanickou odolnost a nehrozí tak poškození na staveništi.
 • Hygiena
  Po desetiletí je nerezová ocel (např. v nemocnicích) úspěšně používána zejména v místech se zvýšenými požadavky na hygienu.
 • Teplotní odolnost
  Nerezová ocel disponuje vynikající teplotní stabilitou. Odpadní vody nad 60°C nepředstavují žádné riziko pro tento materiál.

Oválné provedení


Rozměry nádrže oválných odlučovačů byly optimalizovány s ohledem na omezení prostorů pro manipulaci v budovách. Díky tomu je možné odlučovače pronést skrze úzká schodiště a dveře.

 • NS 1 – 4: maximální šířka 800 mm
 • NS 5.5 – 10: max. šířka 1 050‌‍ mm
 • NS 15 - 30: max. šířka 1 550 mm

Kruhové provedení

Odlučovače tuku v kruhovém provedení lze rozložit na jednotlivé části. To umožňuje snadnou manipulaci po budově. Kromě toho tato konstrukce umožňuje změnu jmenovité velikosti nahrazením středního dílu přímo v místě instalace (např. z NS 7 na NS 10).

Počet částí (segmentů):

 • NS 2 – 4: dva segmenty
  (Ø 1 000 mm)
 • NS 7 – 10: tři segmenty
  (Ø 1 500 mm)
 • NS 15 – 20: tři segmenty
  (Ø 1 750 mm)

Dostupné stupně výbavy odlučovačů tuku pro komfortní provoz

Odlučovače tuku musí být v daných intervalech vyprazdňovány a čištěny. Systém několika stupňů komfortní výbavy umožňuje snížení zápachu spojeným právě s vyprazdňováním a čištěním nádrže odlučovače. Čím je vyšší stupeň výbavy, tím je pohodlnější proces vývozu. V následující tabulce a videu níže naleznete specifikaci jednotlivých stupňů výbavy.

Stupeň výbavy 1
 • Přípojka pro přímé odsávání

Likvidace probíhá přímým odsáváním přes odsávací potrubí, čištění a plnění vodou pak otevřeným poklopem. Je možné nainstalovat na místě sací vedení DN 65 a příslušnou spojku.

Odlučovače tuku s přímým odsáváním jsou ideálním řešení pro instalace v budovách, kde zápach při čištění odlučovače nepředstavuje větší problém a je zde kladen důraz na pořizovací náklady.

Stupeň výbavy 2
 • Přípojka pro přímé odsávání
 • Čistící vysokotlaké zařízení (manuální spouštění)
 • Plnící jednotka s ručním kulovým ventilem

Likvidace probíhá přímým odsáváním přes odsávací potrubí, čištění a plnění vodou pak instalovanou technologií. Je možné nainstalovat na místě sací vedení DN 65 a příslušnou spojku. Integrovanou vysokotlakou čistící jednotku je nutno obsluhovat manuálně a tato jednotka musí být připojena k přívodu studené vody.

Vzhledem k instalované technologii čištění není nutné po účely likvidace otevírat poklop. Po likvidaci a čištění je nutné odlučovač napustit čistou vodou manuálně přes plnící jednotku.

Stupeň výbavy 3
 • Přípojka pro přímé odsávání
 • Čistící vysokotlaké zařízení (automatické spouštění)
 • Plnící jednotka s elektromagnetickým ventilem
 • Řídící jednotka

Likvidace probíhá přímým odsáváním přes odsávací potrubí, čištění a plnění vodou pak instalovanou technologií. Je možné nainstalovat na místě sací vedení DN 65 a příslušnou spojku. Integrovaná vysokotlaká čistící jednotka je řízena automaticky a tato jednotka musí být připojena k přívodu studené vody.

Vzhledem k instalované technologii je zajištěna plně automatizovaná likvidace za použití řídící jednotky (lze doplnit o dálkové ovládání) přes přímé odsávání a vysokotlaké čištění, proto není nutné pro tyto účely otevírat poklop. Po likvidaci a čištění bude odlučovač doplněn automaticky přes plnící zařízení čistou vodou.

Výtlačné čerpadlo pro likvidaci

Všechny verze volně stojících odlučovačů tuku lze vybavit pomocným čerpadlem pro čerpání obsahu odlučovače do místa připojení sacího vozu. To je vhodné v případě, kdy celková geodetická výška čerpání přesahuje 5,5 m a v případech kdy je dlouhé tlakové vedení.

Stupeň výbavy 2 a 3 s výtlačným čerpadlem jsou dostupné jako standardizované provedení.

Proces vývozu v závislosti na zvoleném stupni komfortní výbavy

Proces vývozu v závislosti na zvoleném stupni komfortní výbavy

Čím je vyšší stupeň výbavy, tím je nižší riziko infekce, znečištění, zápachu a doba potřebná k vyprázdnění a čištění odlučovače tuku.

Nominální velikost NS 1 - 10

Tento stupeň nabízí

 • Přípojku pro přímé odsávání
 • Vyprazdňování přes místně instalované odsávací potrubí
 • Čištění a napouštění čistou vodou přes revizní otvory
 • Pronikající zápach v průběhu čištění

Informace o výrobku

 • Odlučovač tuku dle ČSN EN 1825
 • K instalaci v budovách do prostor chráněných před mrazem
 • S integrovanou kalovou jímkou
 • Odsávací přípojka včetně hasičské hadicové spojky Storz-B s víčkem, R 2½"
 • Pachotěsné zakrytí revizních otvorů
 • Bez průhledítka a plnící jednotky (volitelně lze doplnit)

Tento stupeň nabízí

 • Přípojku pro přímé odsávání
 • Vysokotlaké čištění spouštěné manuálně
 • Vyprazdňování přes místně instalované odsávací potrubí
 • Bezzápachový proces vyprazdňování, čištění a napouštění

Informace o výrobku

 • Odlučovač tuku dle ČSN EN 1825
 • K instalaci v budovách do prostor chráněných před mrazem
 • S integrovanou kalovou jímkou
 • Obslužná strana: pravá nebo levá
 • Odsávací přípojka včetně hasičské hadicové spojky Storz-B s víčkem, R 2½"
 • Průhledítko včetně stěrače
 • Ručně spouštěné vysokotlaké čerpadlo pro vnitřní čištění
 • 360° otočná vysokotlaká hlava ve dvou osách, z nerezové oceli, ovládaná vlastním motorem
 • Nominální tlak: 175 bar
 • Průtok: 13 l/min
 • Řezání, míchání, oplach v jednom kroku
 • Pachotěsné zakrytí revizních otvorů
 • Plnící jednotka s kulovým ventilem (připojení R ¾") s ručním ovládáním
 • Elektrická přípojka: 400 V/50 Hz/16 A/3,9 kW

Tento stupeň nabízí

 • Přípojku pro přímé odsávání
 • Vysokotlaké čištění spouštěné manuálně
 • Odsávací čerpadlo pro bezpečné vyprázdnění u dlouhých tlakových vedeních (při celkové výšce čerpání nad 6 m je použití čerpadla nezbytné)
 • Vyprazdňování přes místně instalované odsávací potrubí
 • Bezzápachový proces vyprazdňování, čištění a napouštění

Informace o výrobku

 • Odlučovač tuku dle ČSN EN 1825
 • K instalaci v budovách do prostor chráněných před mrazem
 • S integrovanou kalovou jímkou
 • Obslužná strana: pravá nebo levá
 • Odsávací přípojka včetně hasičské hadicové spojky Storz-B s víčkem, R 2½"
 • Průhledítko včetně stěrače
 • Ručně spouštěné vysokotlaké čerpadlo pro vnitřní čištění
 • 360° otočná vysokotlaká hlava ve dvou osách, z nerezové oceli, ovládaná vlastním motorem
 • Nominální tlak: 175 bar
 • Průtok: 13 l/min
 • Řezání, míchání, oplach v jednom kroku
 • Řídící jednotka s hlášením skupinové chyby
 • Čerpadlo pro likvidaci s vířivým oběžným kolem
 • Výkon čerpadla: 3,0 kW/2850 ot/min
 • Čerpané množství: 20 m³/h při střední výšce čerpání
 • Uzavírací šoupě před čerpadlem pro likvidaci
 • Pachotěsné zakrytí revizních otvorů
 • Plnící jednotka s kulovým ventilem (připojení R ¾") s ručním ovládáním
 • Elektrická přípojka: 400 V/50 Hz/16 A/6,9 kW

Tento stupeň nabízí

 • Přípojku pro přímé odsávání
 • Vysokotlaké čištění spouštěné automaticky
 • Vyprazdňování přes místně instalované odsávací potrubí
 • Plně automatický, programem řízený a bezzápachový proces vyprazdňování, čištění a napouštění
 • Volitelně dálkové ovládání

Informace o výrobku

 • Odlučovač tuku dle ČSN EN 1825
 • K instalaci v budovách do prostor chráněných před mrazem
 • S integrovanou kalovou jímkou
 • Obslužná strana: pravá nebo levá
 • Odsávací přípojka včetně hasičské hadicové spojky Storz-B s víčkem, R 2½"
 • Průhledítko včetně stěrače
 • Automaticky spouštěné vysokotlaké čerpadlo pro vnitřní čištění
 • 360° otočná vysokotlaká hlava ve dvou osách, z nerezové oceli, ovládaná vlastním motorem
 • Nominální tlak: 175 bar
 • Průtok: 13 l/min
 • Řezání, míchání, oplach v jednom kroku
 • Řídící jednotka s hlášením skupinové chyby
 • Pachotěsné zakrytí revizních otvorů
 • Plnící jednotka s elektromagnetickým ventilem (připojení R ¾") pro automatické řízení
 • Elektrická přípojka: 400 V/50 Hz/16 A/3,9 kW

Tento stupeň nabízí

 • Přípojku pro přímé odsávání
 • Vysokotlaké čištění spouštěné automaticky
 • Odsávací čerpadlo pro bezpečné vyprázdnění u dlouhých tlakových vedeních (při celkové výšce čerpání nad 6 m je použití čerpadla nezbytné)
 • Vyprazdňování přes místně instalované odsávací potrubí
 • Plně automatický, programem řízený a bezzápachový proces vyprazdňování, čištění a napouštění
 • Volitelně dálkové ovládání

Informace o výrobku

 • Odlučovač tuku dle ČSN EN 1825
 • K instalaci v budovách do prostor chráněných před mrazem
 • S integrovanou kalovou jímkou
 • Obslužná strana: pravá nebo levá
 • Odsávací přípojka včetně hasičské hadicové spojky Storz-B s víčkem, R 2½"
 • Průhledítko včetně stěrače
 • Automaticky spouštěné vysokotlaké čerpadlo pro vnitřní čištění
 • 360° otočná vysokotlaká hlava ve dvou osách, z nerezové oceli, ovládaná vlastním motorem
 • Nominální tlak: 175 bar
 • Průtok: 13 l/min
 • Řezání, míchání, oplach v jednom kroku
 • Řídící jednotka s hlášením skupinové chyby
 • Čerpadlo pro likvidaci s vířivým oběžným kolem
 • Výkon čerpadla: 3,0 kW/2850 ot/min
 • Čerpané množství: 20 m³/h při střední výšce čerpání a tlaku 1 bar
 • Uzavírací šoupě před čerpadlem pro likvidaci
 • Pachotěsné zakrytí revizních otvorů
 • Plnící jednotka s elektromagnetickým ventilem (připojení R ¾") pro automatické řízení
 • Elektrická přípojka: 400 V/50 Hz/16 A/6,9 kW

Čím je vyšší stupeň výbavy, tím je nižší riziko infekce, znečištění, zápachu a doba potřebná k vyprázdnění a čištění odlučovače tuku.

Nominální velikost NS 2 - 20

Tento stupeň nabízí

 • Přípojku pro přímé odsávání
 • Vyprazdňování přes místně instalované odsávací potrubí
 • Čištění a napouštění čistou vodou přes revizní otvory
 • Pronikající zápach v průběhu čištění

Informace o výrobku

 • Odlučovač tuku dle ČSN EN 1825
 • K instalaci v budovách do prostor chráněných před mrazem
 • S integrovanou kalovou jímkou
 • Odsávací přípojka včetně hasičské hadicové spojky Storz-B s víčkem, R 2½"
 • Pachotěsné zakrytí revizních otvorů
 • Bez průhledítka a plnící jednotky (volitelně lze doplnit)

Tento stupeň nabízí

 • Přípojku pro přímé odsávání
 • Vysokotlaké čištění spouštěné manuálně
 • Vyprazdňování přes místně instalované odsávací potrubí
 • Bezzápachový proces vyprazdňování, čištění a napouštění

Informace o výrobku

 • Odlučovač tuku dle ČSN EN 1825
 • K instalaci v budovách do prostor chráněných před mrazem
 • S integrovanou kalovou jímkou
 • Obslužná strana: pravá nebo levá
 • Odsávací přípojka včetně hasičské hadicové spojky Storz-B s víčkem, R 2½"
 • Průhledítko včetně stěrače
 • Ručně spouštěné vysokotlaké čerpadlo pro vnitřní čištění
 • 360° otočná vysokotlaká hlava ve dvou osách, z nerezové oceli, ovládaná vlastním motorem
 • Nominální tlak: 175 bar
 • Průtok: 13 l/min
 • Řezání, míchání, oplach v jednom kroku
 • Pachotěsné zakrytí revizních otvorů
 • Plnící jednotka s kulovým ventilem (připojení R ¾") s ručním ovládáním
 • Elektrická přípojka: 400 V/50 Hz/16 A/3,9 kW

Tento stupeň nabízí

 • Přípojku pro přímé odsávání
 • Vysokotlaké čištění spouštěné manuálně
 • Odsávací čerpadlo pro bezpečné vyprázdnění u dlouhých tlakových vedeních (při celkové výšce čerpání nad 6 m je použití čerpadla nezbytné)
 • Vyprazdňování přes místně instalované odsávací potrubí
 • Bezzápachový proces vyprazdňování, čištění a napouštění

Informace o výrobku

 • Odlučovač tuku dle ČSN EN 1825
 • K instalaci v budovách do prostor chráněných před mrazem
 • S integrovanou kalovou jímkou
 • Obslužná strana: pravá nebo levá
 • Odsávací přípojka včetně hasičské hadicové spojky Storz-B s víčkem, R 2½"
 • Průhledítko včetně stěrače
 • Ručně spouštěné vysokotlaké čerpadlo pro vnitřní čištění
 • 360° otočná vysokotlaká hlava ve dvou osách, z nerezové oceli, ovládaná vlastním motorem
 • Nominální tlak: 175 bar
 • Průtok: 13 l/min
 • Řezání, míchání, oplach v jednom kroku
 • Řídící jednotka s hlášením skupinové chyby
 • Čerpadlo pro likvidaci s vířivým oběžným kolem
 • Výkon čerpadla: 3,0 kW/2850 ot/min
 • Čerpané množství: 20 m³/h při střední výšce čerpání
 • Uzavírací šoupě před čerpadlem pro likvidaci
 • Pachotěsné zakrytí revizních otvorů
 • Plnící jednotka s kulovým ventilem (připojení R ¾") s ručním ovládáním
 • Elektrická přípojka: 400 V/50 Hz/16 A/6,9 kW

Tento stupeň nabízí

 • Přípojku pro přímé odsávání
 • Vysokotlaké čištění spouštěné automaticky
 • Vyprazdňování přes místně instalované odsávací potrubí
 • Plně automatický, programem řízený a bezzápachový proces vyprazdňování, čištění a napouštění
 • Volitelně dálkové ovládání

Informace o výrobku

 • Odlučovač tuku dle ČSN EN 1825
 • K instalaci v budovách do prostor chráněných před mrazem
 • S integrovanou kalovou jímkou
 • Obslužná strana: pravá nebo levá
 • Odsávací přípojka včetně hasičské hadicové spojky Storz-B s víčkem, R 2½"
 • Průhledítko včetně stěrače
 • Automaticky spouštěné vysokotlaké čerpadlo pro vnitřní čištění
 • 360° otočná vysokotlaká hlava ve dvou osách, z nerezové oceli, ovládaná vlastním motorem
 • Nominální tlak: 175 bar
 • Průtok: 13 l/min
 • Řezání, míchání, oplach v jednom kroku
 • Řídící jednotka s hlášením skupinové chyby
 • Pachotěsné zakrytí revizních otvorů
 • Plnící jednotka s elektromagnetickým ventilem (připojení R ¾") pro automatické řízení
 • Elektrická přípojka: 400 V/50 Hz/16 A/3,9 kW

Tento stupeň nabízí

 • Přípojku pro přímé odsávání
 • Vysokotlaké čištění spouštěné automaticky
 • Odsávací čerpadlo pro bezpečné vyprázdnění u dlouhých tlakových vedeních (při celkové výšce čerpání nad 6 m je použití čerpadla nezbytné)
 • Vyprazdňování přes místně instalované odsávací potrubí
 • Plně automatický, programem řízený a bezzápachový proces vyprazdňování, čištění a napouštění
 • Volitelně dálkové ovládání

Informace o výrobku

 • Odlučovač tuku dle ČSN EN 1825
 • K instalaci v budovách do prostor chráněných před mrazem
 • S integrovanou kalovou jímkou
 • Obslužná strana: pravá nebo levá
 • Odsávací přípojka včetně hasičské hadicové spojky Storz-B s víčkem, R 2½"
 • Průhledítko včetně stěrače
 • Automaticky spouštěné vysokotlaké čerpadlo pro vnitřní čištění
 • 360° otočná vysokotlaká hlava ve dvou osách, z nerezové oceli, ovládaná vlastním motorem
 • Nominální tlak: 175 bar
 • Průtok: 13 l/min
 • Řezání, míchání, oplach v jednom kroku
 • Řídící jednotka s hlášením skupinové chyby
 • Čerpadlo pro likvidaci s vířivým oběžným kolem
 • Výkon čerpadla: 3,0 kW/2850 ot/min
 • Čerpané množství: 20 m³/h při střední výšce čerpání a tlaku 1 bar
 • Uzavírací šoupě před čerpadlem pro likvidaci
 • Pachotěsné zakrytí revizních otvorů
 • Plnící jednotka s elektromagnetickým ventilem (připojení R ¾") pro automatické řízení
 • Elektrická přípojka: 400 V/50 Hz/16 A/6,9 kW
Ceny dostupné na vyžádání.
Katalog ACO odlučovačů tuku pro vnitřní instalacipdf
Instalace a provoz odlučovačů tuku ACO LipuJetpdf
Montáž kruhových odlučovačů tuků LipuJet -Rpdf
CAD výkresy odlučovačů tuku ACO LipuJetLink e-Service
BIM modely pro Autodesk RevitLink
Prohlášení o vlastnostech pro LipuJet-S-O (oválné provedení)pdf
Prohlášení o vlastnostech pro LipuJet-S-R (kruhové provedení)pdf