Prohlížeč není podporován

Používáte starý prohlížeč, který více nepodporujeme. Zvažte prosím použití modernějšího webového prohlížeče jako je Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox, abyste dosáhli co nejlepší uživatelské zkušenosti při používání webových stránek.

V restauracích, kuchyních a závodech na zpracování masa je produkována mastná odpadní voda ve velkém množství a koncentracích. Její povaha se „více než mírně“ liší od povahy domácích splašků a vede k provozním problémům a zvýšeným provozním nákladům na stokové síti, v čističkách odpadních vod i městských čistírnách odpadních vod.

Zadržování tuků z odpadních vod separačními zařízeními je proto nezbytné pro ochranu stokové sítě a čistíren odpadních vod.

Odlučovače tuků pracují čistě fyzikálně na principu gravitace (rozdíl hustoty), tj. těžký obsah odpadních vod (kaly) klesá ke dnu, lehká hmota, např. živočišné oleje a tuky, stoupají v odlučovači tuku. Předčištěná odpadní voda je přiváděna do kanalizačního systému přes výstupní hrdlo.

Odlučovače tuku ze sklolaminátu ACO LipuMax-G


Výhody produktu

 • Nádrž vyrobena ze sklolaminátu (GRP)
 • Vysoká pevnost při nízké hmotnosti
 • Samonosná konstrukce bez nutnosti obetonování
 • Odolné proti vztlaku až po horní hranu poklopu pro třídu zatížení D400 bez dodatečného obetonování
 • Snadná instalace, vyžaduje méně prostoru
 • Integrovaná přípojka pro odběr vzorků
 • Poklopy v pachotěsném provedení

Nádrže těchto odlučovačů tuku jsou vyráběny ze sklolaminátu vyztuženého skelnými vlákny (GRP), který splňuje materiálové požadavky normy EN 1825-1. Testovaná stabilita a dobré možnosti kontroly a údržby díky válcovému provedení nádrže přináší jednoznačné výhody tohoto řešení.

Díky vlastní chemické odolnosti materiálu není nutné provádět dodatečné vnitřní nátěry v porovnání s betonem. Materiál GRP je charakterizován velmi malou mírou degradace mechanických a chemických vlastností.

Vzhledem k nízké hmotnosti je instalace a manipulace s nádrží velmi snadná, není potřeba zajišťovat těžkou mechanizaci pro manipulaci na stavbě ani dodatečné obetonování. Nádrže jsou samonosné.

Odlučovače tuku jsou dodávány, v závislosti na provedení, včetně plastového nástavce nebo přechodové roznášecí železobetonové desky, a dále poklopu v pachotěsném provedení s označním „Separator“ pro jednoznačnou identifikaci technologického zařízení po dokončení stavby.

Ochrana proti vysoké hladině spodní vody / vztlaku nádrže
Nádrže jsou navrženy pro instalaci do země s výskytem spodní vody až na povrch. To znamená, že není potřeba zřízení rozsáhlé ochrany proti vztlaku v místě instalace.


Vertikální nádrž

 • Nástavec s poklopem je nutné objednat zvlášť
 • Dostupné nominální velikosti NS 1 až NS 25
 • Integrovaná kalová jímka 100 l (pro NS 1) až 5 000 l (pro NS 25)
 • Minimální hloubka dna nátokového potrubí od upraveného terénu od 960 mm
 • Výškové vyrovnání se provádí pomocí systémového plastového šachtového nástavce (tři délky)
 • Na výběr poklop pro třídu zatížení A15, B125 nebo D400 (včetně nebo bez roznášecí desky)
 • Dostupné ve čtyřech výbavových stupních komfortní výbavy

Horizontální nádrž

 • Nástavec s poklopem je nutné objednat zvlášť
 • Dostupné nominální velikosti NS 10 až NS 40
 • Integrovaná kalová jímka 1000 l (pro NS 10) až 8 000 l (pro NS 40)
 • Minimální hloubka dna nátokového potrubí od upraveného terénu od 810 mm
 • Výškové vyrovnání se provádí pomocí systémového plastového šachtového nástavce (tři délky)
 • Na výběr poklop pro třídu zatížení A15, B125 nebo D400
 • Dostupné pouze v základním provedení

Výhody řešení

 • K dispozici ve čtyřech stupních komfortní výbavy od základního provedení po plně automaticky řízený proces čištění odlučovače
 • Na výběr poklopy pro třídu zatížení A15, B125 nebo D400 podle umístění zařízení
 • Menší minimální instalační výška dna potrubí od terénu v porovnání s provedením včetně nástavce

Výhody řešení

 • Nejmenší minimální instalační hloubka ze všech provedení, a to jak nátokového potrubí, tak dna nádrže
 • K dispozici velkoprůtokové odlučovače včetně integrované kalové jímky v jedné nádrži - řešení 2v1
 • Na výběr poklopy pro třídu zatížení A15, B125 nebo D400 podle umístění zařízení

Lehký jako plast, pevný jako beton

Skelnými vlákny vyztužený plast je vynikajícím materiálem pro instalaci do země. Vynikající pevnost v kombinaci s nízkou hmotností je ideálním materiálem pro stavebnictví. Je charakterizován velmi nízkou úrovní
degradace mechanických a chemických parametrů v čase a zároveň vyniká vysokou odolností vůči vnějším a vnitřním vlivům prostředí, jakými jsou počasí, teplota, UV záření nebo chemická zátěž. Neporéznost materiálu eliminuje problémy s korozí a zajišťuje maximální bezpečnost vzhledem k vodotěsnosti. Z důvodu chemické odolnosti materiálu není potřeba dodatečné povrchové úpravy. Jeho odolnost vůči tzv. „tečení“ (creepová odolnost) je ohromující ve srovnání s některými jinými materiály.

Největší výhodu přináší ve flexibilitě tvaru, velikosti, odolnosti nebo povrchové úpravě. Každé řešení tak lze přizpůsobit přímo potřebám zákazníka.

Vlastnosti materiálu

CharakteristikaHodnota
Creepová pevnost10 - 50 MPa
Modul pružnosti25 GPa
Hustota1,85 g/m3
Pevnost v tahu100 - 200 MPa
Pevnost v tlaku150 - 250 MPa
Maximální roztažnost3 %
Tvrdost110

Přednosti

Výhody

Nízká hmotnost

Usnadňuje manipulaci na staveništi bez potřeby použití těžké techniky.

________________________________________

Žádná těžká mechanizace není potřeba

 • Úspora nákladů za mechanizaci při montáži

Dlouhá životnost

Vysoká statická a mechanická odolnost proti degradaci materiálu během vlastního životního cyklu.

________________________________________

Zvýšená spolehlivost proti celkovému zničení, snížení rizika poškození v důsledku nesprávné instalace

 • Žádné náklady na údržbu materiálu a následné opravy

Vysoká odolnost proti „protečení“

Odolný vůči deformacím vlivem vnějšího bodového tlaku (např. od kamenů) zaručuje konzistentní tvar a trvanlivost.

________________________________________

Zvýšená životnost nádrže v dlouhodobém časovém horizontu

 • Snižuje rizika škod způsobené nesprávnou instalací

Stabilní vlastnosti materiálu

Výborná odolnost vnějším vlivům (počasí, UV záření, chemické namáhání, atd.) bez změn mechanických vlastností.

________________________________________

Trvalé vlastnosti materiálu po celou dobu jeho životnosti

 • Snižuje rizika škod způsobené nesprávnou instalací

Neporézní materiál

Bez nutnosti vnitřních ochranných nátěrů, nepodléhá korozi.

________________________________________

Ochrana proti korozi a netěsnostem

 • Žádné náklady na údržbu materiálu a následné
  opravy

Systém šachtových nástavců
Řešení výškového vyrovnání dle provedení nádrže odlučovače

Dostupné stupně výbavy odlučovačů tuku pro komfortní provoz

Odlučovače tuku musí být v daných intervalech vyprazdňovány a čištěny. Systém několika stupňů komfortní výbavy umožňuje snížení zápachu spojeným právě s vyprazdňováním a čištěním nádrže odlučovače. Čím je vyšší stupeň výbavy, tím je pohodlnější proces vývozu. V následující tabulce a videu níže naleznete specifikaci jednotlivých stupňů výbavy.


Tato provedení jsou dostupná pouze pro verzi vertikální nádrže bez nástavce.

Stupeň výbavy 0
 • Základní provedení
 • Včetně přípojky pro odběr vzorků


Likvidace, čištění a plnění vodou probíhá otevřeným poklopem.

Vzhledem k tomu, že likvidace musí být prováděna přes otevřený poklop, doporučuje se provádět instalaci těchto odlučovačů tuku v oblastech, kde případný výskyt zápachu při čištění nebude představovat významnější obtěžování pro okolí.

Stupeň výbavy 1
 • Základní provedení
 • Včetně přípojky pro odběr vzorků
 • Navíc doplněno o přípojku pro přímé odsávání obsahu odlučovače
Likvidace probíhá přímým odsáváním přes odsávací potrubí, čištění a plnění vodou pak otevřeným poklopem. Je možné nainstalovat na místě sací vedení DN 65 a příslušnou spojku.

Odlučovače tuku s přímým odsáváním jsou ideálním řešení pro instalace v oblastech, kde likvidace otevřeným poklopem není možná, např. v pěších zónách nebo ve venkovních stravovacích prostorách.

Stupeň výbavy 2
 • Poloautomatické provedení
 • Včetně přípojky pro přímé odsávání obsahu odlučovače
 • Navíc vysokotlaké vnitřní čištění a plnící jednotka s kulovým ventilemLikvidace probíhá přímým odsáváním přes odsávací potrubí, čištění a plnění vodou pak instalovanou technologií. Je možné nainstalovat na místě sací vedení DN 65 a příslušnou spojku. Integrovanou vysokotlakou čistící jednotku je nutno obsluhovat manuálně a tato jednotka musí být připojena k přívodu studené vody.

Vzhledem k instalované technologii čištění není nutné po účely likvidace otevírat poklop. Po likvidaci a čištění je nutné odlučovač napustit čistou vodou manuálně přes plnící jednotku.

Stupeň výbavy 3
 • Automatické provedení s programem řízeným vyprazdňováním a čištěním
 • Včetně přípojky pro přímé odsávání obsahu odlučovače
 • Včetně vysokotlakého vnitřní čištění a plnící jednotky s elektromagnetickým ventilem

Likvidace probíhá přímým odsáváním přes odsávací potrubí, čištění a plnění vodou pak instalovanou technologií. Je možné nainstalovat na místě sací vedení DN 65 a příslušnou spojku. Integrovaná vysokotlaká čistící jednotka je řízena automaticky a tato jednotka musí být připojena k přívodu studené vody.

Vzhledem k instalované technologii je zajištěna plně automatizovaná likvidace za použití řídící jednotky (lze doplnit o dálkové ovládání) přes přímé odsávání a vysokotlaké čištění, proto není nutné pro tyto účely otevírat poklop. Po likvidaci a čištění bude odlučovač doplněn automaticky přes plnící zařízení čistou vodou.

Ceny dostupné na vyžádání.
Katalog odlučovačů tuku ACO LipuMax-Gpdf
Instalace odlučovačů tuku ACO LipuMax-G (vertikální nádrž)pdf
Instalace odlučovačů tuku ACO LipuMax-G-H (horizontální nádrž)pdf
Prohlášení o vlastnostech pro LipuMax-G (vertikální nádrže)pdf
Prohlášení o vlastnostech pro LipuMax-G-H (horizontální nádrže)pdf