Prohlížeč není podporován

Používáte starý prohlížeč, který více nepodporujeme. Zvažte prosím použití modernějšího webového prohlížeče jako je Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox, abyste dosáhli co nejlepší uživatelské zkušenosti při používání webových stránek.

V restauracích, kuchyních a závodech na zpracování masa je produkována mastná odpadní voda ve velkém množství a koncentracích. Její povaha se „více než mírně“ liší od povahy domácích splašků a vede k provozním problémům a zvýšeným provozním nákladům na stokové síti, v čističkách odpadních vod i městských čistírnách odpadních vod.

Zadržování tuků z odpadních vod separačními zařízeními je proto nezbytné pro ochranu stokové sítě a čistíren odpadních vod.

Odlučovače tuků pracují čistě fyzikálně na principu gravitace (rozdíl hustoty), tj. těžký obsah odpadních vod (kaly) klesá ke dnu, lehká hmota, např. živočišné oleje a tuky, stoupají v odlučovači tuku. Předčištěná odpadní voda je přiváděna do kanalizačního systému přes výstupní hrdlo.

Odlučovače tuku z plastu ACO LipuMax-P


Výhody produktu

 • Zaručena strukturální stabilita nádrže na více než 50 let
 • Nádrž vyráběna rotačním odléváním
 • Samonosná konstrukce bez nutnosti obetonování
 • Odolné proti vztlaku až po horní hranu poklopu pro třídu zatížení D400 bez dodatečného obetonování
 • Snadná manipulace
 • Nízká hmotnost

Nádrže odlučovačů tuku jsou vyráběny z polyetylenu systémem rotačního odlévání, celá nádrž je tak vyrobena jako jeden kus plastu bez svárů.

Flexibilita ve třídách zatížení, testovaná stabilita nádrží, maximální ochrana proti vztlaku a systém výškových nástavců společně s pachotěsnými kryty jsou hlavními výhodami těchto odlučovačů.

Obzvláště zajímavé pro instalační společnosti:

 • V základní verzi velikostí 2 a 4 váží LipuMax-P pouze 63, respektive 79 kg, což umožňuje rychlou a snadnou instalaci bez těžké mechanizace
 • Odolnost proti vztlaku vlivem spodní vody je zaručena až po horní okraj krytu třídy D 400 bez nutnosti dodatečné betonáže na místě

Garance strukturální stability nádrže na 50 let

 • Pro systém nádrží byly provedeny certifikované statické výpočty
 • Stabilita nádrže je garantována po dobu 50 let
 • Typová zkouška zahrnuje všechny jmenovité velikosti

Ochrana proti vztlaku nádrže bez dodatečného zajištění

 • Nádrže jsou vyvinuty pro instalaci do země s výskytem spodní vody až na povrch (pro zátěž D 400) nebo do úrovně 0,5 m pod povrchem terénu (pro zátěž A 15 nebo B 125)
 • Bez potřeby zřízení rozsáhlé ochrany proti vztlaku na stavbě

Systémové nástavce až do třídy zatížení D400

 • Třída zatížení A: pochozí – dvorky, otevřená prostranství
 • Třída zatížení B: pojezdné osobními auty – příjezdové cesty, parkoviště
 • Třída zatížení D: pojezdné nákladními auty – čerpací stanice, logistická centra

Dostupné stupně výbavy odlučovačů tuku pro komfortní provoz

Odlučovače tuku musí být v daných intervalech vyprazdňovány a čištěny. Systém několika stupňů komfortní výbavy umožňuje snížení zápachu spojeným právě s vyprazdňováním a čištěním nádrže odlučovače. Čím je vyšší stupeň výbavy, tím je pohodlnější proces vývozu. V následující tabulce a videu níže naleznete specifikaci jednotlivých stupňů výbavy.

Stupeň výbavy 0
 • Základní provedení
 • Včetně přípojky pro odběr vzorků


Likvidace, čištění a plnění vodou probíhá otevřeným poklopem.

Vzhledem k tomu, že likvidace musí být prováděna přes otevřený poklop, doporučuje se provádět instalaci těchto odlučovačů tuku v oblastech, kde případný výskyt zápachu při čištění nebude představovat významnější obtěžování pro okolí.

Stupeň výbavy 1
 • Základní provedení
 • Včetně přípojky pro odběr vzorků
 • Navíc doplněno o přípojku pro přímé odsávání obsahu odlučovače
Likvidace probíhá přímým odsáváním přes odsávací potrubí, čištění a plnění vodou pak otevřeným poklopem. Je možné nainstalovat na místě sací vedení DN 65 a příslušnou spojku.

Odlučovače tuku s přímým odsáváním jsou ideálním řešení pro instalace v oblastech, kde likvidace otevřeným poklopem není možná, např. v pěších zónách nebo ve venkovních stravovacích prostorách.

Stupeň výbavy 2
 • Poloautomatické provedení
 • Včetně přípojky pro přímé odsávání obsahu odlučovače
 • Navíc vysokotlaké vnitřní čištění a plnící jednotka s kulovým ventilemLikvidace probíhá přímým odsáváním přes odsávací potrubí, čištění a plnění vodou pak instalovanou technologií. Je možné nainstalovat na místě sací vedení DN 65 a příslušnou spojku. Integrovanou vysokotlakou čistící jednotku je nutno obsluhovat manuálně a tato jednotka musí být připojena k přívodu studené vody.

Vzhledem k instalované technologii čištění není nutné po účely likvidace otevírat poklop. Po likvidaci a čištění je nutné odlučovač napustit čistou vodou manuálně přes plnící jednotku.

Stupeň výbavy 3
 • Automatické provedení s programem řízeným vyprazdňováním a čištěním
 • Včetně přípojky pro přímé odsávání obsahu odlučovače
 • Včetně vysokotlakého vnitřní čištění a plnící jednotky s elektromagnetickým ventilem

Likvidace probíhá přímým odsáváním přes odsávací potrubí, čištění a plnění vodou pak instalovanou technologií. Je možné nainstalovat na místě sací vedení DN 65 a příslušnou spojku. Integrovaná vysokotlaká čistící jednotka je řízena automaticky a tato jednotka musí být připojena k přívodu studené vody.

Vzhledem k instalované technologii je zajištěna plně automatizovaná likvidace za použití řídící jednotky (lze doplnit o dálkové ovládání) přes přímé odsávání a vysokotlaké čištění, proto není nutné pro tyto účely otevírat poklop. Po likvidaci a čištění bude odlučovač doplněn automaticky přes plnící zařízení čistou vodou.

Proces vývozu v závislosti na zvoleném stupni komfortní výbavy

Všechny provedení jsou vyráběny v nominálních velikostech NS 2, 4, 5.5, 7, 8.5 a 10

Čím je vyšší stupeň výbavy, tím je nižší riziko infekce, znečištění, zápachu a doba potřebná k vyprázdnění a čištění odlučovače tuku.

Ceny dostupné na vyžádání.
Katalog odlučovačů tuku ACO LipuMax-Ppdf
Instalace a provoz odlučovačů tuku ACO LipuMax-Ppdf
Odlučovač tuku ACO LipuMax-P NS 2 ST 200DWGPDF
Odlučovač tuku ACO LipuMax-P NS 2 ST 400DWGPDF
Odlučovač tuku ACO LipuMax-P NS 4 ST 400DWGPDF
Odlučovač tuku ACO LipuMax-P NS 4 ST 800DWGPDF
Odlučovač tuku ACO LipuMax-P NS 5,5 ST 550DWGPDF
Odlučovač tuku ACO LipuMax-P NS 5,5 ST 1100DWGPDF
Odlučovač tuku ACO LipuMax-P NS 7 ST 700DWGPDF
Odlučovač tuku ACO LipuMax-P NS 8,5 ST 850DWGPDF
Odlučovač tuku ACO LipuMax-P NS 10 ST 1000DWGPDF
Prohlášení o vlastnostech pro LipuMax-Ppdf
TOP