V restauracích, kuchyních a závodech na zpracování masa je produkována mastná odpadní voda ve velkém množství a koncentracích. Její povaha se „více než mírně“ liší od povahy domácích splašků a vede k provozním problémům a zvýšeným provozním nákladům na stokové síti, v čističkách odpadních vod i městských čistírnách odpadních vod.

Zadržování tuků z odpadních vod separačními zařízeními je proto nezbytné pro ochranu stokové sítě a čistíren odpadních vod.

Odlučovače tuků pracují čistě fyzikálně na principu gravitace (rozdíl hustoty), tj. těžký obsah odpadních vod (kaly) klesá ke dnu, lehká hmota, např. živočišné oleje a tuky, stoupají v odlučovači tuku. Předčištěná odpadní voda je přiváděna do kanalizačního systému přes výstupní hrdlo.

Odlučovače tuku z plastu ACO LipuMax-P


Výhody produktu

 • Zaručena strukturální stabilita nádrže na více než 50 let
 • Nádrž vyráběna rotačním odléváním
 • Samonosná konstrukce bez nutnosti obetonování
 • Odolné proti vztlaku až po horní hranu poklopu pro třídu zatížení D400 bez dodatečného obetonování
 • Snadná manipulace
 • Nízká hmotnost

Nádrže odlučovačů tuku jsou vyráběny z polyetylenu systémem rotačního odlévání, celá nádrž je tak vyrobena jako jeden kus plastu bez svárů.

Flexibilita ve třídách zatížení, testovaná stabilita nádrží, maximální ochrana proti vztlaku a systém výškových nástavců společně s pachotěsnými kryty jsou hlavními výhodami těchto odlučovačů.

Obzvláště zajímavé pro instalační společnosti:

 • V základní verzi velikostí 2 a 4 váží LipuMax-P pouze 63, respektive 79 kg, což umožňuje rychlou a snadnou instalaci bez těžké mechanizace
 • Odolnost proti vztlaku vlivem spodní vody je zaručena až po horní okraj krytu třídy D 400 bez nutnosti dodatečné betonáže na místě

Garance strukturální stability nádrže na 50 let

 • Pro systém nádrží byly provedeny certifikované statické výpočty
 • Stabilita nádrže je garantována po dobu 50 let
 • Typová zkouška zahrnuje všechny jmenovité velikosti

Ochrana proti vztlaku nádrže bez dodatečného zajištění

 • Nádrže jsou vyvinuty pro instalaci do země s výskytem spodní vody až na povrch (pro zátěž D 400) nebo do úrovně 0,5 m pod povrchem terénu (pro zátěž A 15 nebo B 125)
 • Bez potřeby zřízení rozsáhlé ochrany proti vztlaku na stavbě

Systémové nástavce až do třídy zatížení D400

 • Třída zatížení A: pochozí – dvorky, otevřená prostranství
 • Třída zatížení B: pojezdné osobními auty – příjezdové cesty, parkoviště
 • Třída zatížení D: pojezdné nákladními auty – čerpací stanice, logistická centra

Dostupné stupně výbavy odlučovačů tuku pro komfortní provoz

Odlučovače tuku musí být v daných intervalech vyprazdňovány a čištěny. Systém několika stupňů komfortní výbavy umožňuje snížení zápachu spojeným právě s vyprazdňováním a čištěním nádrže odlučovače. Čím je vyšší stupeň výbavy, tím je pohodlnější proces vývozu. V následující tabulce a videu níže naleznete specifikaci jednotlivých stupňů výbavy.

Stupeň výbavy 0
 • Základní provedení
 • Včetně přípojky pro odběr vzorků


Likvidace, čištění a plnění vodou probíhá otevřeným poklopem.

Vzhledem k tomu, že likvidace musí být prováděna přes otevřený poklop, doporučuje se provádět instalaci těchto odlučovačů tuku v oblastech, kde případný výskyt zápachu při čištění nebude představovat významnější obtěžování pro okolí.

Stupeň výbavy 1
 • Základní provedení
 • Včetně přípojky pro odběr vzorků
 • Navíc doplněno o přípojku pro přímé odsávání obsahu odlučovače
Likvidace probíhá přímým odsáváním přes odsávací potrubí, čištění a plnění vodou pak otevřeným poklopem. Je možné nainstalovat na místě sací vedení DN 65 a příslušnou spojku.

Odlučovače tuku s přímým odsáváním jsou ideálním řešení pro instalace v oblastech, kde likvidace otevřeným poklopem není možná, např. v pěších zónách nebo ve venkovních stravovacích prostorách.

Stupeň výbavy 2
 • Poloautomatické provedení
 • Včetně přípojky pro přímé odsávání obsahu odlučovače
 • Navíc vysokotlaké vnitřní čištění a plnící jednotka s kulovým ventilemLikvidace probíhá přímým odsáváním přes odsávací potrubí, čištění a plnění vodou pak instalovanou technologií. Je možné nainstalovat na místě sací vedení DN 65 a příslušnou spojku. Integrovanou vysokotlakou čistící jednotku je nutno obsluhovat manuálně a tato jednotka musí být připojena k přívodu studené vody.

Vzhledem k instalované technologii čištění není nutné po účely likvidace otevírat poklop. Po likvidaci a čištění je nutné odlučovač napustit čistou vodou manuálně přes plnící jednotku.

Stupeň výbavy 3
 • Automatické provedení s programem řízeným vyprazdňováním a čištěním
 • Včetně přípojky pro přímé odsávání obsahu odlučovače
 • Včetně vysokotlakého vnitřní čištění a plnící jednotky s elektromagnetickým ventilem

Likvidace probíhá přímým odsáváním přes odsávací potrubí, čištění a plnění vodou pak instalovanou technologií. Je možné nainstalovat na místě sací vedení DN 65 a příslušnou spojku. Integrovaná vysokotlaká čistící jednotka je řízena automaticky a tato jednotka musí být připojena k přívodu studené vody.

Vzhledem k instalované technologii je zajištěna plně automatizovaná likvidace za použití řídící jednotky (lze doplnit o dálkové ovládání) přes přímé odsávání a vysokotlaké čištění, proto není nutné pro tyto účely otevírat poklop. Po likvidaci a čištění bude odlučovač doplněn automaticky přes plnící zařízení čistou vodou.

Proces vývozu v závislosti na zvoleném stupni komfortní výbavy

Všechny provedení jsou vyráběny v nominálních velikostech NS 2, 4, 5.5, 7, 8.5 a 10

Čím je vyšší stupeň výbavy, tím je nižší riziko infekce, znečištění, zápachu a doba potřebná k vyprázdnění a čištění odlučovače tuku.

Ceny dostupné na vyžádání.
Katalog odlučovačů tuku ACO LipuMax-Ppdf
Instalace a provoz odlučovačů tuku ACO LipuMax-Ppdf
Odlučovač tuku ACO LipuMax-P NS 2 ST 200DWGPDF
Odlučovač tuku ACO LipuMax-P NS 2 ST 400DWGPDF
Odlučovač tuku ACO LipuMax-P NS 4 ST 400DWGPDF
Odlučovač tuku ACO LipuMax-P NS 4 ST 800DWGPDF
Odlučovač tuku ACO LipuMax-P NS 5,5 ST 550DWGPDF
Odlučovač tuku ACO LipuMax-P NS 5,5 ST 1100DWGPDF
Odlučovač tuku ACO LipuMax-P NS 7 ST 700DWGPDF
Odlučovač tuku ACO LipuMax-P NS 8,5 ST 850DWGPDF
Odlučovač tuku ACO LipuMax-P NS 10 ST 1000DWGPDF
Prohlášení o vlastnostech pro LipuMax-Ppdf
TOP