Krabicové žlaby ACO Modular 125 a ACO Modular 200 jsou variabilní stavebnicové systémy nerezových žlabů sestávající se z typizovaných prvku vyráběných v několika typových segmentech, které je možné spojovat do nejrůznějších sestav. Krabicové žlaby ACO jsou vhodné pro použití v potravinářských provozech, v zónách s nízkým hygienickým rizikem a dále všude tam, kde je nutné odvést větší množství vody, a to i na delší vzdálenosti. Díky vysoké nosnosti není problém tyto žlaby použít rovněž v průmyslových halách apod.

Krabicové žlaby z nerezové oceli


Výhody produktu

  • Plně odzkoušeno a certifikováno podle normy ČSN EN 1433 (s označením CE)
  • Žlab s profilem dna ve tvaru "V" pro zvýšení účinnosti odtoku při nízkých průtocích a pro zlepšení samočisticích vlastností
  • Flexibilní konstrukce linií díky stavebnicovému systému žlabů
  • Hrany žlabů standardně vyztuženy pryžovým profilem
  • Zcela pasivováno pro zvýšení korozní odolnosti
  • Bezpečné a vodotěsné spojení každého prvku díky přírubovému spoji s pryžovým těsněním
  • Vysoká nosnost systému až do třídy zatížení C250 dle ČSN EN 1433Prozkoumejte výrobky ve 3D
ACO Odvodnění budov CeníkLink
Katalog ACO krabicové žlaby Modular 125 a 200pdf
ACO Žlaby a roštové nástavce (v kombinaci s teleskopickou vpustí)pdf
ACO Hygienické vpusti teleskopicky nastavitelné (spodní díly)pdf
Čistící manuál pro nerezové odvodněnípdf
Technické výkresy krabicových žlabů ModularLink e-Service
Prohlášení o vlastnostech pro ACO Krabicové žlaby (dle EN 1433)pdf
Prohlášení o vlastnostech pro ACO rošty (dle EN 1433)pdf
TOP