Prohlížeč není podporován

Používáte starý prohlížeč, který více nepodporujeme. Zvažte prosím použití modernějšího webového prohlížeče jako je Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox, abyste dosáhli co nejlepší uživatelské zkušenosti při používání webových stránek.

Odpadní voda, která obsahuje hodně mastnoty, ohrožuje potrubí a kanalizační systémy.Tuky a oleje se spolu s dalšími složkami odpadních vod hromadí na stěnách potrubí a mohou vést ke korozi, ucpání a nepříjemnému zápachu.Z těchto důvodů je používání odlučovačů tuků povinné v průmyslových a komerčních oblastech, kde se vyskytují odpadní vody kontaminované tuky.Patří mezi ně například:

  • Hotely, restaurace a komerční kuchyně, jídelny, řeznictví a jídelny
  • Řeznictví, jatka, továrny na maso a uzenářství
  • Konzervárny, výrobci hotových jídel

Odlučovače tuku fungují na principu gravitace. Díky rozdílné hustotě dojde k oddělení tuku/oleje z odpadní vody.Živočišné a rostlinné tuky a oleje mají nižší měrnou hustotu než voda, a proto vystupují na povrch.V závislosti na systému odlučovače tuku lze separované látky řádně zlikvidovat samostatně nebo společně s celým obsahem odlučovače tuku.

ACO nabízí svým zákazníkům odlučovače tuků volně stojící nebo odlučovače určené pro instalaci pod zem. Při kompletní likvidaci je obsah separátoru v pravidelných intervalech kompletně vyprázdněn, vyčištěn a naplněn společností na likvidaci odpadu.Při částečné likvidaci jsou oddělené tuky/oleje a kaly shromažďovány v oddělených nádobách a likvidovány odděleně.


ACO Odlučovač tuku volně stojící
Velká zařízení dle ČSN EN 1825

ACO Lapače tuku pro instalaci v kuchyních
Kompaktní zařízení